Nowe linie dowozowe na Psim Polu

W środę 15 lutego ogłoszono otwarcie ofert ws. przetargu na obsługę linii dowozowych do stacji kolejowej Wrocław Psie Pole. Mowa o liniach 150L, 150P, 151 i 158, które mają umożliwić dojazd z osiedli Psie Pole i Zakrzów do pociągów zatrzymujących się na tej oddalonej od zabudowań mieszkalnych, stacji kolejowej.

Te cztery linie mają być obsługiwane przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu. Nowe linie mają kursować z Litewskiej-pętli, Osiedla Sobieskiego i Zakrzowa. A oto ich następujące trasy:

150L
Psie Pole (stacja kolejowa)
– Bierutowska –Krzywoustego – Gorlicka – Litewska – Żmudzka
– Kiełczowska – Bierutowska – Psie Pole (stacja kolejowa)
(wybrane kursy przez pętlę „Dobroszycka”)

150P
Psie Pole (stacja kolejowa) – Bierutowska – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska
Gorlicka – Krzywoustego – Bierutowska – Psie Pole (stacja kolejowa)

151
w dni robocze:
Psie Pole (stacja Kolejowa) – al. Jana III Sobieskiego – Wilanowska – Irkucka –
Królewska – Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Wilanowska – Al. Jana III
Sobieskiego – Dobroszycka – Bierutowska – Psie Pole (stacja Kolejowa)

W dni wolne:
Psie Pole (stacja Kolejowa) – Bierutowska – Bora-Komorowskiego – Irkucka –
Królewska – Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Okulickiego – Zakrzów
Okulickiego – Irkucka – Królewska – Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-
Komorowskiego – Bierutowska – Psie Pole (stacja Kolejowa)

158
tylko w dni robocze:
Psie Pole (stacja Kolejowa) – Bierutowska – Bora-Komorowskiego – Okulickiego –
Zakrzów – Okulickiego – Bora-Komorowskiego – Bierutowska – Psie Pole (stacja
Kolejowa)

Dla tych linii ma też powstać dodatkowy przystanek, a obok niego parking dla samochodów i dla rowerów. Mają być one gotowe w czerwcu, wtedy też ruszą nowe linie.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące nowych linii.

 

1. Przewidywany wymiar pracy przewozowej na dzień rozpoczęcia usługi

Wozokilometry dziennie

Linia

Roboczy

Sobota

Niedziela

Miesięcznie

rocznie

150L

145,03

80,63

80,63

3 835,70

46 028,40

150P

107,20

77,09

77,09

2 975,12

35 701,44

151

251,45

299,95

302,65

7 942,30

95 307,60

158

217,80

0,00

0,00

4 791,60

57 499,20

Razem

721,48

457,67

460,37

195 44,72

234 536,64

 

 

Brygada

Roboczy

Sobota

Niedziela

Miesięcznie

Rocznie

1

58,96

0,00

0,00

1 297,12

15 565,44

2

193,27

77,09

77,09

4 868,66

58 423,92

3

121,50

80,63

80,63

3 318,04

39 816,48

4

129,95

0,00

0,00

2 858,90

34 306,80

5

128,70

255,05

247,25

4 840,60

58087,20

6

89,10

44,90

54,40

2 361,40

28 336,80

Razem

721,48

457,67

460,37

19544,72

234 536,64

 

 

Typ C1

Brygada

Roboczy

Sobota

Niedziela

Miesięcznie

Rocznie

2

58,96

0,00

0,00

1 297,12

15 565,44

3

129,95

0,00

0,00

2 858,90

34 306,80

5

89,10

44,90

54,40

2 361,40

28 336,80

Razem

278,01

44,90

55,40

6 517,42

78 209,04

 

 

Typ B1

Brygada

Roboczy

Sobota

Niedziela

Miesięcznie

Rocznie

1

193,27

77,09

77,09

4 868,66

58 423,92

4

121,50

80,63

80,63

3 318,04

39 816,48

6

128,70

255,05

247,25

4 840,60

58087,20

Razem

443,47

412,77

404,97

13 027,30

156 327,60

 

 

2. Minimalne wymagane parametry techniczne taboru

Pkt

Parametr

Opis

1

Wiek pojazdów

Wiek taboru:

– autobusy podstawowe i dodatkowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2007 r.

– autobusy zastępcze wyprodukowane nie wcześniej niż w 2002 r.

Niedopuszczalne są autobusy typu Składak i SAM.

Jednostka napędowa w pojazdach podstawowych i dodatkowych wprowadzanych do ruchu powinna spełniać normy czystości spalin Euro IV, w pojazdach zastępczych Euro III.

2

Długość pojazdów

typ C1 – co najmniej 11,5 metrów,

typ B1 – co najmniej 9 metrów

3

Liczba miejsc

(łącznie z kierowcą)

typ C1 – minimum 95 miejsc ogółem, w tym od 25 do 35 miejsc siedzących,

typ B1 – minimum 68 miejsc ogółem w tym minimum 18 miejsc siedzących

Siedzenia typu 11/2 będą liczone jako pojedyncze.

Dla wszystkich typów pojazdów naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na wysokości podłogi (bez dodatkowych podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki.

4

Liczba drzwi

Typ C1:

Drzwi pierwsze dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone przed pierwszą osią o szerokości efektywnej min. 600 mm.

Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 mm.

Opcjonalnie (nie są niezbędne) trzecie drzwi jedno – lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę.

Typ B1:

Drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone przed pierwszą osią o szerokości efektywnej min. 600 mm.

Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 mm.

Opcjonalnie (nie są niezbędne) trzecie drzwi jedno – lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę.

4

Niska podłoga

Typ C1:

Poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 360 mm. Poziom podłogi w drzwiach trzecich (gdy są) maks. 940 mm; W drugich drzwiach wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej.

Strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi.

Dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami.

Dopuszczalne stopnie pośrednie w drzwiach trzecich (gdy występują). Autobus powinien być wyposażony w system ECAS, umożliwiający wykorzystanie tzw. „przyklęku”.

Typ B1:

Poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 360 mm; w drugich drzwiach wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej; strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi; dopuszczalne maksymalnie 2 stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami.

Dopuszczalne stopnie pośrednie w drzwiach trzecich (gdy występują).

6

Tablice informacyjne zewnętrzna

Wymagane dla wszystkich typów autobusów:

Tablica przednia w górnej części ściany przedniej (lub w przypadku braku możliwości technicznych w dowolnym miejscu za przednią szybą w sposób nie ograniczający pola widzenia kierowcy) i tablica boczna pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami w górnej części – dwurzędowe, wyświetlające numer linii i kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy – zamawiający poda przed rozpoczęciem świadczenia usług treść tablic informacyjnych, która będzie podlegać kontroli) oraz tablica tylna wyświetlająca numer linii w górnej części ściany tylnej; tablice elektronicznie sterowane – umożliwiające wyświetlanie zmiennych informacji dotyczących wariantów kursowania odpowiednio do wykonywanego kursu lub komunikatów np. o awarii pojazdu; zmiany informacji dokonuje kierujący pojazdem za pośrednictwem elektronicznego sterownika,

7

Tablice informacyjne wewnętrzne

Wymagane dla wszystkich typów autobusów:

Tablica boczna z umieszczonym schematem linii zawierającym nazwy wszystkich przystanków;

Tablica przednia, umieszczona za kabiną kierowcy, z numerem linii i kierunkiem jazdy (przystanek końcowy);

8

Oznaczenia na zewnątrz pojazdu

Wymagane dla wszystkich typów autobusów:

nad przednimi drzwiami pojazdu należy umieścić napis „WEJŚCIE”, a nad pozostałymi drzwiami napis „WYJŚCIE”, na prawej burcie pojazdu należy umieścić napis mówiący o możliwości wsiadania wyłącznie przednimi drzwiami. Jednolita kolorystyka zewnętrzna autobusów – nie dotyczy autobusów zastępczych

9

Urządzenia specjalne

Z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 umowy autobusy powinny być wyposażone w:

– terminal mobilny do sprzedaży biletów w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby niepełnosprawne na wózkach – umieszczony w rejonie środkowych drzwi autobusu

– dwa kasowniki elektroniczne do biletów jednorazowych i czasowych z możliwością dynamicznej, automatycznej zmiany ciągu drukowania znaków oraz z możliwością drukowania na bilecie co najmniej 16 znaków umożliwiające także zaznaczenie śladu mechanicznego zniszczenia biletu poprzez przekłucie. Kasowniki winny być podłączone do autokomputera pojazdu w celu rejestracji liczby skasowań biletów.

Z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 umowy do czasu zainstalowania terminala w autobusie dodatkowym należy umieścić informację na zewnątrz pojazdu, przy wszystkich drzwiach o jego braku;

informacja taka powinna widnieć także na autobusie rezerwowym w przypadku jego wprowadzenia do ruchu.

Wszystkie autobusy należy wyposażyć w środki łączności umożliwiające kierowcy bezpośredni kontakt z centralą Wykonawcy, Zamawiającym oraz służbami alarmowymi.

10

Wyposażenie wnętrza

Wymagane dla wszystkich typów autobusów (za wyjątkiem autobusów wyposażonych w klimatyzator przestrzeni pasażerskiej) – minimum 2 klapy dachowe,

Dla autobusu typu B1 – uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla autobusu typu C1 – uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej czterech oknach (minimum po dwie na każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla wszystkich typów autobusów, które wyposażone są w klimatyzator przestrzeni pasażerskiej – uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu), w tego typu autobusach nie są wymagane klapy dachowe.

Dla wszystkich typów autobusów – system poręczy poziomych i pionowych dla osób stojących; oświetlenie zapewniające pasażerom dobrą widoczność wewnątrz pojazdu; przyciski STOP (przystanek „na żądanie”) przy każdym wyjściu z pojazdu; czytelne oznakowanie wyjścia awaryjnego oraz usytuowania przycisków STOP; komplet gaśniczy oraz komplet młotków do wybicia szyby w razie awarii.

 

Autobusy dodatkowe i zastępcze muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne w momencie wprowadzania do ruchu z wyjątkiem kolorystyki zewnętrznej i wyposażenia w terminal mobilny przez autobusy zastępcze oraz z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5 umowy.

 

3. Wymagana liczba wozów:

Autobusy podstawowe

Autobusy dodatkowe

Typ B1

Typ C1

Typ B1

Typ C1

3

3

2

3

Łącznie 11 autobusów (w tym 5 autobusów dodatkowych)

 

4. Rozkłady jazdy

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter