Nowy typ tabliczek przystankowych

Wraz z wprowadzeniem organizacji komunikacji zastępczej na Legnickiej, na przystankach pojawiły się nowe rozkłady jazdy. Wprowadzono je, póki co, na linii 712 i różnią się nie tylko szatą graficzną, ale również sposobem przedstawiania częstotliwości kursowania linii.

W rubrykach przedstawiających godziny odjazdów, zamieszczono jedynie po 2 kursy o dokładnym czasie pojawienia się na przystanku, w przeważającej większości zamieszczono adnotację o orientacyjnej częstotliwości kursowania; jest wśród nich przewidziany również przyjazd kilku autobusów tej linii, naraz. Tabliczki, jak przystało na nową modłę, mają umieszczoną nazwę i numer przystanku i opis trasy z podziałem na ulice i nazwy kolejnych przystanków pośrednich, tradycyjnie nie podano jednak nazwy organizatora komunikacji miejskiej, czyli Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego, co świadczy o uchylaniu się od odpowiedzialności tej jednostki za wszelkie wprowadzone zmiany w komunikacji.

Tabliczki z przedstawioną orientacyjną częstotliwością kursowania danej linii są dobrym rozwiązaniem, ale tylko w stosunku do linii, które według rozkładów, kursują częściej niż co 10 minut. W praktyce nie ma „normalnej” linii autobusowej, która kursowałaby co 5 minut, za wyjątkiem linii uruchamianych w miejsce zawieszonego na dany odcinku, tramwaju. Sprawdzić się może również w stosunku do linii cmentarnych, uruchamianych w okresie od końca października do 2 listopada, gdzie dotychczas nie umieszczano żadnej konkretnej informacji o takcie kursów. Niestety, takie rozwiązanie ma i słabe strony: otwiera furtkę do braku synchronizacji kursów, między poszczególnymi liniami i pozwala na jazdę w „stadach” rozdzielonych kilkudziesięcioma minutami przerwy, między kolejnymi kursami. Pasażer nie ma też dostępu do faktycznego rozkładu jazdy i nie będzie wiedział, ile tak naprawdę będzie czekać na autobus a ewentualne skargi, wobec niestosowania się do rozkładu, będą mogły zostać wyrzucone do kosza.

Miejmy nadzieję, że przy najbliższych zmianach rozkładów jazdy, tabliczki przystankowe dla linii kursujących co 10-60 minut, otrzymają jednak rubryki odjazdów w dotychczasowej, dokładnie opisanej formie.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter