PKS Wołów idzie pod młotek – MSP sprzedaje udziały spółki

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o planach przeprowadzenia aukcji w sprawie sprzedaży udziałów w PKS-ie Wołów. Aukcja ma się odbyć 9 stycznia 2013 roku, o godzinie 12:00, w sali nr 116 w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie.

Cena wywoławcza pakietu 304 Udziałów wynosi 300.656,00 zł. Cena wywoławcza za jeden Udział wynosi 989,00 zł.

Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 304 Udziałów określa się na 1.600,00 zł. Postąpienia ceny, uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie 1 minuty.

Należy tutaj zaznaczyć, że w majątku spółki znajdują się między innymi – dworce autobusowe w: Wołowie, Trzebnicy i we Wrocławiu (Dworzec autobusowy Wrocław Nadodrze). Informacja o prywatyzacji PKS Wołów, które obsługuje większość połączeń regionalnych w północnej i północno-zachodniej części regionu województwa dolnośląskiego, zapewniając dojazd między innymi z Wołowa, Trzebnicy, Milicza do Wrocławia jest niepokojącą informacją dla pasażerów korzystających z usług tego przewoźnika.

Miejmy nadzieję, że scenariusz w którym mieszkańcy tychże regionów, stracą możliwość dojazdu na trasach obsługiwanych przez PKS Wołów, zaś we Wrocławiu zlikwidowany zostałby drugi co do ważności, dworzec autobusowy w stolicy województwa – się nie stanie. Na łamach portalu Transportnews będziemy na bieżąco informować o tej sprawie.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter