30 projektów komunikacyjnych we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim

Logo Wrocławskiego Budżetu ObywatelskiegoPonad 800 projektów znalazło się w pierwszym etapie tegorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Aż 30 z nich związanych jest z komunikacją miejską. To ponad dwukrotnie więcej, niż w roku ubiegłym.

Poznajmy część z nich.

Infrastruktura
Torowiska, pętle i przystanki, buspasy, Park & Ride

15

Aranżacja skrzyżowania Litewska / Gorlicka / Tarasa Szewczenki

Budowa wiaty przystankowej, budowa klombów kwiatowych, likwidacja nieużywanego asfaltu i postawienie ławek obok przystanku 331 (Szewczenki). By było miło

31

Modernizacja przystanków tramwajowych

Nieuzasadnione podwójne perony utrudniają sprawne podchodzenie do tramwaju.
Brak przejścia do przodu powoduje niebezpieczne przechodzenie wzdłuż torowiska. Należy skrócić perony do pojedyńczych. Wykonać przejście między peronami z możliwością zastosowania sygnalizacji świetlnej.

97

Klimatyzowane przystanki

Przydałoby się we Wrocławiu zrobić drugi Dubaj !
Przystanki mogłyby być zamykane , przynajmniej , co niektóre oraz ogrzewane w czasie zimy , a chłodzone w czasie lata , aby Wrocławianom żyło się lepiej i lepiej korzystało się z komunikacji miejskiej, zmniejszenie przeziębień dzięki optymalną warunkom panującym w przystanku

103

Szybciej tramwajem przez Most Grunwaldzki

Należy wydzielić torowiska tramwajowe na Moście Grunwaldzkim, pomiędzy przystankami „Urząd Wojewódzki” i „Most Grunwaldzki”, poprzez zmianę organizacji ruchu, pozostawiając po jednym pasie ruchu ogólnego w obu kierunkach. Realizacja projektu usprawni działanie komunikacji zbiorowej, co będzie zgodne z obowiązującą Polityką Mobilności.

111

Zintegrowany przystanek tramwajowo-autobusowy –

Ideą projektu jest umożliwienie wygodnej przesiadki z tramwaju do autobusu i odwrotnie dla pasażerów komunikacji miejskiej z zachodnich dzielnic miasta (Maślice, Stabłowice, Pracze Odrzańskie). Obecna konfiguracja tras autobusów oraz lokalizacja przystanków powoduje, że:
– pasażerowie autobusów 103, 403, 435 podróżujący w kierunku centrum przesiadający się na tramwaj 31 muszą pokonać odległość ok. 100m (ok. 2 min.), często biegnąc grupą do oczekującego tramwaju
– pasażerowie przesiadający się z tramwaju 31 do autobusów 103, 403 i 435, jadących w kierunku od centrum, muszą pokonać odległości ok 250m na każdy z przystanków, przechodząc przez jezdnię (w przypadku 403 dwukrotnie), nierzadko nie zdążając w ten sposób na przesiadkę.
Realizacja projektu pozwoli na bezpieczną, wygodną i błyskawiczną przesiadkę pomiędzy pojazdami MPK. Nie spowoduje znaczącego spowolnienia ruchu samochodowego w tym rejonie, a może przyczynić się do popularyzacji podróżowania komunikacją miejską.
Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego parkingu dla autobusów przy Stadionie Miejskim oraz istniejącego przystanku tramwajowego, tak aby koszty wprowadzenia nowego węzła były jak najmniejsze. Wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura organizacji ruchu: rondo oraz sygnalizacja świetlna na przejeździe tramwajowym (do lekkiej modyfikacji na potrzeby autobusów) oraz utwardzona nawierzchnia torowiska na przystanku tramwajowym.
Konieczne do wykonania prace:
– utwardzenie terenu przed przystankiem autobusowym – kierunek centrum
– wyprofilowanie i zmiana nawierzchni wyjazdu z przystanku tramwajowego dla autobusów w kierunku od centrum
– oznakowanie poziome lewoskrętu na ul. Pilczyckiej + przejście przez torowisko
– przełożenie 2 latarni oświetlenia ulicznego
– oznakowanie poziome na parkingu

114

Park & Ride przy skrzyżowaniu ulicy Boguszowskiej z Kosmonautów

Projekt zakłada budowę parkingu z kostki brukowej dla około 20 samochodów oraz wiaty dla 10 rowerów. Celem projektu jest zlikwidowanie nielegalnego parkingu przy ulicy Lazurowej oraz ułatwienie dojazdu do centrum mieszkańcom okolicznych osiedli.
Zintegrowanie systemu komunikacji zbiorowej i transportu indywidualnego jest niezbędne w rozwijającym się mieście. Rozbudowa okolicznych osiedli doprowadziła do naturalnego powstania parkingu typu Park & Ride (parkuj i jedź), a projekt ma na celu wyłącznie uporządkowanie tego miejsca i ułatwienie korzystania z niego.

167

Wymiana wiaty przystankowej na nową Żernicka/210 naprzeciw Biedronki

Wiata przystankowa obita jest blachą.Pomimo pomalowania na kolor szary źle wygląda.Wymiana na nową z szybami odpornymi na wandalizm.

172

Tramwaj mknie, a nie stoi w korku: wydzielone torowisko na Traugutta i Krakowskiej

Przedmiotem projektu jest wydzielenie torowiska za pomocą linii ciągłej i znaków pionowych na odcinkach:
1) ul. Krakowskiej a.) od wyjazdu z posesji nr 88 do wyjazdu ze stacji Orlen (posesja nr 13) – dla obu kierunków b.) od wyjazdu ze stacji Orlen a skrzyżowaniem z ul. Kościuszki – dla kierunku od centrum
2) ul. Traugutta a.) od ul. Kościuszki do pl. Wróblewskiego – dla obu kierunków b.) od pl. Wróblewskiego do ul. Krasińskiego – dla obu kierunków.
Szerokość wydzielenia, umożliwiać powinna swobodne omijanie samochodów przez tramwaje, przy zachowaniu minimalnej szerokości dla pozostałego pasa (takiej jak np. w projekcie nr 269 w WBO 2014). W przypadkach, kiedy na odcinku pozostały pas ruchu nie spełniałby nawet takiej minimalnej normy (np. na ul. Traugutta przy pl. Wróblewskiego w kierunku do centrum), należy wydzielić torowisko na maksymalnie możliwym odcinku, przeprowadzić pas ruchu częściowo po torowisku i zwrócić uwagę (za pomocą oznakowania pionowego) na pierwszeństwo tramwaju.
Bezpośrednim efektem powinno być zwiększenie punktualności komunikacji zbiorowej.
Projekt odpowiada na potrzeby pasażerów i będzie sprzyjać promocji tramwaju wśród mieszkańców. To, że w obecnie tramwaj stoi w korku, powoduje zmniejszenie czasu podróży i odpływanie pasażerów do komunikacji indywidualnej.
Wydzielenie torowiska polepszy też sytuację służb, zwłaszcza ulokowanych przy ul. Traugutta: pogotowia ratunkowego i komisariatu policji, które zyskają stale wolną od korków drogę. Usprawnienie działania służb poprawi stan bezpieczeństwa wrocławian.

202

Parking Park and Ride – Stabłowice, ul. Boguszowska

Stabłowice to obecnie jedno z najszybciej rozwijających się osiedli Wrocławia. Z dnia na dzień przybywa mieszkańców. Codzienny dojazd autem do pracy czy zawożenie dzieci do szkoły są coraz bardziej czasochłonne. Jazda autobusem nie rozwiązuje tego problemu, gdyż te stoją w korku razem z samochodami.
Dobry rozwiązaniem jest dojazd autem do przystanku tramwaju linii 10 lub 20 i pokonanie dalszej drogi komunikacją miejską. Jednak tu pojawia się problem, gdyż na Stabłowicach nie ma ani jednego publicznego parkingu w rejonie ul. Kosmonautów. Najbliższe są na Maślicach i Pilczycach, co oznacza 20 minutową jazdę w korku po ulicy Głównej, a następnie Królewieckiej.
Aktualnie istnieje „dziki” parking przy ulicy Lazurowej i Boguszowskiej. W tym miejscu należy utworzyć parking typu „Park and Ride” dla mieszkańców Stabłowic, Praczy Odrzańskich, Złotnik i innych osób, które dojeżdżają od strony Środy Śląskiej. Proponuję zagospodarowanie około połowy działki (tj. 1600 m2) na utworzenie 70 miejsc postojowych na utwardzonej nawierzchni wykonanej z tłucznia, umiejscowionego wzdłuż ul. Boguszowskiej z wjazdem od ul. Lazurowej.

235

Przyjazne przystanki dla mieszkańców Księża

Poprawienie jakości podróżowania mieszkańców Księża, poprzez postawienie 2 wiat przystankowych i elektronicznych wyświetlaczy. Projekt jest skierowany do mieszkańców Księża, Brochowa, Radwanic i Siechnic, oraz do mieszkańców odwiedzających Park Wschodni oraz mające przy nim działkowców.

278

Przystanki wiedeńskie dla każdego (tramwaju)

Wsiadanie do tramwaju może być mocno utrudnione dla osób starszych, chorych czy z wózkami, ponieważ wymaga pokonania nie tylko schodów, ale także dostania się na pierwszy stopień. Gdy tramwaj zatrzymuje się przy peronie, wejście na pierwszy stopień jest łatwe, ale wejście na niego z jezdni jest już wyczynem. Ostatnio przybywa w mieście tramwajów niskopodłogowych, ale dla osób na wózkach wsiadanie do tramwaju z jezdni jest nadal niemożliwe. Celem projektu jest zbudowanie przystanków wiedeńskich na wszystkich przystankach, na których wsiada się do pojazdów z jezdni (Traugutta, Świdnickiej, Sienkiewicza, Pomorskiej, Chrobrego, Poniatowskiego, Jedności Narodowej, Teatralnej).

282

Poprawa dostępności do przystanku „Rynek” i integracja przystanków autobusowych i tramwajowych

Projekt zakłada:
1. wyznaczenie przejścia dla pieszych:
1.1. przez ul. św. Mikołaja, umożliwiającego opuszczenie peronów tramwajowych w stronę Nadodrza i Szczepina od strony północnej
1.2. przez ul. Ruską, ułatwiającego przesiadki pomiędzy autobusami jadącymi z Nowego Dworu i tramwajami jadącymi do pl. Dominikańskiego
1.3. przez ul. Kazimierza Wielkiego, umożliwiający dojście peronów w stronę Krupniczej i pl. Dominikańskiego od strony południowej, szczególnie ważne dla studentów zdążających na tramwaj od strony Biblioteki Uniwersyteckiej
2. zmianę geometrii skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego i Ruskiej, umożliwiającą autobusom K wjazd na peron tramwajowy dla linii w stronę Nadodrza, likwidację zbędnego przystanku autobusowego, przeznaczenie miejsca po zatoce na pas samochodowy, przesunięcie wszystkich pasów w prawo i przekazanie zwolnionego miejsca pod poszerzenie przystanku tramwajowego w stronę Szczepina

318

Rewitalizacja otoczenia pętli tramwajowej na Księżu Małym

Zgłoszony projekt jest fragmentem większego projektu rewitalizacji terenów zielonych na Księżu Małym wykonanego przez firmę […].
Projekt tej firmy, wykonany i zatwierdzony w roku 2000, nie został zrealizowany.
Teren objęty projektem to okolice pętli tramwajowej. Jest to obszar zdewastowany. Stojące na nim nieosłonięte i niewłaściwie zabezpieczone śmietniki są źródłem dużej ilości odpadów rozprzestrzenianych wokół oraz wewnątrz pętli tramwajowej.
Miejsce objęte projektem stanowi jedyny wjazd na wybudowane w 1930r, zabytkowe i objęte ochroną konserwatorską osiedle. Stanowi fatalną wizytówkę nie tylko osiedla, ale też dla samego Wrocławia.
Okolice pętli tramwajowej to węzeł komunikacyjny, położony wzdłuż jedynej drogi wylotowej łączącej Wrocław z Opolem. Spotykają się tam dwie linie tramwajowe (3) i (5), miejska (134) oraz podmiejska (900, 100) linia autobusowa. Z węzła tego korzysta dziennie kilka tysięcy mieszkańców.
Dodatkowo lansowana przez władze Wrocławia polityka zachęcania mieszkańców podwrocławskich miejscowości do korzystania z MPK oraz pozostawiania swoich samochodów na parkingach przy pętlach tramwajowych zwiększa ilość korzystających z węzła osób.
Coraz więcej dojeżdżających do Wrocławia posiadaczy samochodów pozostawia je w każdym dostępnym miejscu przy pętli dewastując je I dodatkowo potęgując wrażenie chaosu tego zaniedbanego fragmentu miasta.
Utrzymywanie takiego stanu stanowi zaprzeczenie hasła „Wrocław stolicą kultury”.

437

„Zatoczka” autobusowa przy ul. Tarnogajskiej

Celem projektu jest zmiana wymalowania pasów na jedni, zlikwidowanie „obszaru wyłączonego z ruchu”,
tak aby samochody mogły tamtędy omijąć stojący na przystanku autobus, który często blokuje przejazd na zielonym świetle.
Czyli coś na wzór „zatoczki” autobusowej.

522

Przystosowanie kluczowych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wrocław aspiruje do bycia miastem europejskim, do bycia miastem ważnym, respektowanym i o wysokiej jakości życia. Już w przyszłym roku będzie Europejską Stolicą Kultury. Musimy dołożyć wszelkich starań by był przyjazny również dla osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach, niewidome, jakkolwiek niepełnosprawne mają utrudnione poruszanie się komunikacją miejską. Pomimo tego, że część taboru tramwajowego przystosowany jest do obsługi pasażerów na wózkach, konstrukcja przystanków tego nie ułatwia. Tak nie powinno być. Każdy przystanek powinien być jak najszybciej przystosowany.
Projekt zakłada przystosowanie kluczowych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych
Akcje:
– Podniesienie przystanków, aby tramwaje swobodnie mogły wysunąć swoje rampy a osoby poruszające się na wózkach swobodnie wjechać
-Wypustki przy krawędzi peronu, dla osób niewidomych
-Mówiące kioski informacyjne zapowiadające w co i w jakim kierunku przyjechało
Zaproponowane przystanki:
Dworzec, Galeria Dominikańska, Pl. Grunwaldzki, Jana Pawła, Arkady, Nowy Targ, Opera, Rynek, Orląt Lwowskich, Rondo, Wita Stwosza, Krzyki

575

Buspas Klecińska

Wybudowanie buspasa w pasie rozdziału ulicy Klecińskiej od ulicy Francuskiej do wiaduktu nad linią kolejową. Buspas jednojezdniowy w kierunku FATu. Buspas pozwoli autobusom linii 126, 134, 136 na ominięcie korka, który tworzy się w dniach roboczych w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

585

Budowa przejścia dla pieszych między peronami przystanku tramwajowego „WIELKA”

Wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół Sky Tower zdecydowano się na przeniesienie przystanków tramwajowych. Obecne zastosowanie nie sprawdza się w praktyce i piesi niejednokrotnie łamią w tym miejscu przepisy. Proste rozwiązanie w formie budowy przejścia między peronami – zamiast kosztownego wydłużania peronów i zwężania jezdni – powinno rozwiązać problem i ułatwić pieszym komunikację w tym miejscu.

631

Wrocław bez korków

Projekt zakłada zwiększenie przepustowości ulic: Krzywoustego (od skrzyżowania z Sobieskiego), Kromera, mostów Warszawskich oraz Brucknera, mostów Jagiellońskich i Kochanowskiego poprzez zmianę jednego z pasów ruchu w buspas. Aktualnie mieszkańcy podróżujący wyżej wymienionymi ulicami stoją w ogromnych korkach. Infrastruktura drogowa nie jest przystosowana do tak dużej ilości aut. Jednym z rozwiązań byłaby budowa linii tramwajowej, ale tej nie będzie tam pewnie nigdy. W tej chwili pasażerowie komunikacji miejskiej tkwią w korkach tworzonych przez komunikację prywatną. Dzięki wytyczeniu buspasów tysiące ludzi w autobusach będzie mogło szybko i sprawnie podróżować. Takie rozwiązania z powodzeniem stosowane są na Zachodzie Europy. Mieszkańcy będą mieć wybór, czy podróżować szybko i sprawnie autobusem, czy partycypować w korkach.

655

Buspas z Nowego Dworu

Na odcinku od Smoleckiej do pl. Orląt Lwowskich jezdnia ma 12 metrów szerokości, już teraz można wymalować buspas, a korki do centrum w popołudniowym szczycie powodują, że traci się nawet pół godziny.

695

Wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych od peronu tramwajowo-autobusowego na chodnik w rejonie kościoła Św. Elżbiety

Poprawa bezpieczeństwa pieszych wysiadających z komunikacji zbiorowej i udających się w kierunku kościoła, Zastosować podobne rozwiązanie jak przy stadionie na ul.Oporowskiej

702

Projektowane perony na Rondzie Reagana

Rondo Reagana sprawdza się, w zasadzie bez zastrzeżeń, jako rozwiązanie upłynniające ruch kołowy w tym rejonie, jednak jako punkt przesiadkowy dla pasażerów masowej komunikacji miejskiej jest koszmarną porażką, która powinna przez dekady śnić się projektantom (i/lub autorom założeń projektowych). Jezdnia, tory, chodniki – wszystko na jednym poziomie, jak przed stu laty. Przystanki tramwajowe/autobusowe przed i za Rondem (we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem ul. Piastowskiej) mają perony, ułatwiające życie ludziom starszym, niepełnosprawnym, matkom z wózkami. Rondo jest haniebnym wyjątkiem. Starsi ludzie zwykle wysiadają/wsiadają jeden przystanek przed lub za Rondem – łatwiej im przykuśtykać kilkaset metrów, niż na Rondzie pokonać prawie pół metrową wspinaczkę na pokład tramwaju/autobusu, lub zejść z tej wysokości. Zdarzają się – i to jest najkoszmarniejsze! – desperackie skoki inwalidów na wózkach – z wysokiego (zwykle) pokładu na chodnik Ronda. To wręcz grozi śmiercią tych nieszczęsnych ludzi. Zdarzają się przypadki niemal zmiażdżenia zamykanymi drzwiami matki z dzieckiem przy ich wysiadaniu. (Matka nie nadąża z wyprowadzeniem dziecka, nieuważny kierowca/motorniczy, dyscyplinowany światłami i rozkładem, zamyka i rusza przedwcześnie; examplum: linia C, 19.01.2015, godz. 16.30.) Zignorowanie problemów osób dźwigających wyjątkowo ciężkie trudy życia jest krzyczącą hańbą odpowiedzialnych służb miejskich. (Nb. z arogancją i wyższością „pouczających” nieporadnego pasażera, błagającego o przebudowę (!!!) ledwie co oddanego Ronda.)
Proszę również o rozważenie możliwości stworzenia naziemnego przejścia Rondo – przystanek jedynki (w kierunku Biskupina). Skomunikowanie tych dwóch punktów nie jest tak proste, jak utrzymują zainteresowani zachowaniem status quo.

732

„Rozhuśtane przystanki”

Projekt przewiduje wykonanie interaktywnych przystanków komunikacji miejskiej poprzez umieszczenie huśtawek wraz z zielenią. Urozmaicenie przystanków wpłynie pozytywnie na uatrakcyjnienie czasu oczekiwania na autobus/tramwaj, a co za tym idzie, poprawę wizerunku MPK w świadomości mieszkańców. Huśtawki dodatkowo będą stanowiły atrakcję dla turystów jak i mieszkańców w każdym wieku.Wprowadzenie dodatkowego elementu na przystanki może ograniczyć akty wandalizmu, równocześnie poprawiając estetykę miejsca, jej czystości i funkcjonalność. Dodatkowo uzyskaną energię podczas huśtania można wykorzystać do oświetlenia urządzeń – wykonanie interaktywnego przystanku może również stanowić formę promowania alternatywnych źródeł energii i ekologicznego stylu życia. Huśtawki pozwolą równocześnie na zachęcanie ludzi do aktywności fizycznej, a nie bezczynnym oczekiwaniu na środek komunikacji miejskiej.

737

Wymiana torów tramwajowych na odcinku Hala Stulecia – Pętla Biskupin.

Tory tramwajowe na tym odcinku (końcowym odcinku ważnej magistrali tramwajowej W-Z Wrocławia) położone zostały w końcowych latach siedemdziesiątych ub.w., przy tym wyjątkowo niedbale. (Bywa, że tory biegnące w obu kierunkach różnią się poziomem o około 20 cm! Są problemy z przejazdem przez tory, problemy z wsiadaniem/wysiadaniem – potworzono niby-perony, bez szans dla osób niepełnosprawnych.) Dziś są reliktem do zezłomowania. Z tej zapomnianej (przez Urząd Miejski) trasy korzysta połowa mieszkańców Wielkiej Wyspy; w tym rejonie mieszczą się dwa kampusy domów studenckich Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, z kilkoma tysiącami studentów. W trakcie roku akademickiego trasa ta należy do wyjątkowo przeciążonych i zarazem wyjątkowo niesprawnych.

760

Montaż tablicy pokazującej odjazdy autobusów na pętli Krzyki

– celem projektu jest montaż na przystanku tramwajowym tablicy świetlnej pokazującej odjazdy autobusów z pętli Krzyki. Dzięki tablicy pasażerom łatwiej będzie dokonać decyzji o przesiadce, ponieważ już z tramwaju będą widzieć za ile powinien odjechać autobus. Beneficjentami będą wszyscy pasażerowie przesiadający się z tramwajów na autobusy na pętli Krzyki

766

Montaż tablic świetlnych w przejściu podziemnym na Rondzie Reagana

– celem projektu jest montaż pięciu dwustronnych tablic świetlnych w przejściu pod Rondem Reagana. Tablice te ułatwią pasażerom codzienne podróże poprzez pokazanie za ile na powierzchni pojawi się pojazd. Dzięki temu będą mogli wygodniej skorzystać z transportu publicznego.

Linie
Linie autobusowe i tramwajowe

321

Nowa linia autobusowa przebiegająca przez osiedle Ołbin i Kleczków

Projekt zakłada utworzenie nowej linii autobusowej 108, której trasa przebiega ulicami: Żmigrodzka, Trzebnicka, Zakładowa, Słonimskiego, Rychtalska, Żeromskiego, Prusa, Bema, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Szczytnicka, Plac Grunwaldzki, a także nowych przystanków autobusowych nieopodal hipermarketu E.Leclerc przy ul. Zakładowej oraz przy ulicach Daszyńskiego, Orzeszkowej, Kluczborskiej, Prusa/Świętokrzyskiej, Sienkiewicza/Wyszyńskiego. Aby móc zrealizować projekt konieczna będzie zmiana organizacji ruchu przy ul. Daszyńskiego i ul. Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej, by umożliwić bezpieczny przejazd autobusów. Dodatkowo niezbędnym będzie stworzenie infrastruktury przystankowej dla nieistniejących jeszcze przystanków.
Na nowo utworzonej trasie zyskają przede wszystkim mieszkańcy osiedli Ołbin i Kleczków, a szczególnie osoby zamieszkałe przy ulicy Żeromskiego, obecnie oddalone od ciągów komunikacji zbiorowej wzdłuż
ul. Jedności Narodowej czy ul. Wyszyńskiego. Połączenie ułatwi także przejazdy osobom zamieszkałym na terenie Promenad Wrocławskich, które nie są obsługiwane żadną komunikacją zbiorową. Najbliższe przystanki zlokalizowane są w odległości większej niż 900 metrów. Na samym osiedlu mieszka i pracuje niemal 1,7 tys. osób. Docelowo w 2016 roku ta liczba ma wzrosnąć do 15 tys.
Wrocławianie otrzymają atrakcyjne połączenia z istotnymi lokalizacjami: Starym Miastem i Placem Grunwaldzkim, co ułatwi ich dojazd do pracy lub szkoły. Proponujemy także modyfikację linii 130, które może stać się doskonałym uzupełnieniem nowej linii 108. Do obsługi linii 108 przewidziano tabor użytkowany przez operatora miejskiego – MPK Wrocław sp. z o.o. o pojemności 80 pasażerów
(tzw. autobusy solo).

591

Przywrócenie linii tramwajowej nr 16

Celem projektu jest pozyskanie funduszy na uruchomienie linii tramwajowej nr 16, na trasie: TARNOGAJ- ARMII KRAJOWEJ- HUBSKA- GLINIANA- DWORZEC PKS- DWORZEC PKP- PUŁASKIEGO- PL. WRÓBLEWSKIEGO- MOST GRUNWALDZKI- RONDO R. REAGANA- KLINIKI- MICKIEWICZA- SĘPOLNO. Linia ta miałaby połączyć wiele wrocławskich osiedli, oraz uzupełnić ofertę komunikacji zbiorowej na obsługiwanych przez nią odcinkach. Pozyskane środki zostałby przekazane na całoroczną obsługę linii. Na uruchomieniu tej linii skorzystają: mieszkańcy Wrocławia:
stali i tymczasowi (studenci), oraz ludzie przyjezdni (dojeżdżający uczniowie, pracujący, turyści). Linia ta łączy ważne ośrodki naukowe, miejsca rozrywki, punkty przesiadkowe (PKS, PKP, Dobra przesiadka dla linii podmiejskiej 900 L i P), Dodatkowy, bezpośredni tramwaj dla Sępolna w kierunku RRR i dworców, jedyny bezpośredni tramwaj z Tarnogaju, ul. Hubskiej i Glinianej w kierunku RRR, strategiczne zwiększenie częstotliwości linii 0 oraz ulga dla pasażerów linii 145 i 146 na odcinku Dworzec PKP- Rondo Reagana. Proponowany przeze mnie przebieg linii usprawniłby komunikację miejską nie tylko w wyżej wymienionych częściach miasta ale również innych powiązanych, np. mniejsza ilość podróżnych w węźle Galeria Dominikańska. Należy pamiętać również o problemie kongestii, kiedy każdy pojazd samochodowy w centrum mniej, to oddech wytchnienia dla miasta. Nie zapominajmy o drobnym biznesie na np. pl. Wróblewskiego (kioski) który odżywa w momencie kiedy przystanek jest obsługiwany przez linie na które można się przesiąść.

Tabor
Autobusy i tramwaje

17

Remont zabytkowego autobusu Fredruś

Celem projektu jest odnowienie i przywrócenie do ruchu zabytkowego autobusu Fredruś. Jest to Jelcz O43 przerobiony na kabriolet. Jako taki stał się jednym z symboli Wrocławia. W skład remontu wchodziłoby odnowienie nadwozia oraz renowacja elementów mechanicznych. Tenże autobus jest wpisany do rejestru zabytków co świadczy o jego unikatowej wartości

36

Renowacja autobusu Jelcz RTO – Fredruś

Autobus Jelcz RTO – Fredruś jest wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Jelcz 043 Karosa został przekazany miastu w maju 1974 roku podczas Dni Wrocławia. Od tego czasu stał się symbolem miasta wożącym turystów i mieszkańców.
Nazwę Fredruś, Jelcz zawdzięcza profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu, znawcy twórczości Aleksandra Fredry.
W związku z faktem, iż pojazd zaliczany jest już do grona oldtimerów a w roku 2009 na skutek nieznanej awarii został unieruchomiony wymaga remontu kapitalnego. Poprzez wieloletnią eksploatację i długotrwały postój w niesprzyjających warunkach, renowacji muszą zostać poddane wszystkie podzespoły mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne, oraz cała konstrukcja nośna. Pojazd wymaga zewnętrznego i wewnętrznego oczyszczenia metodą strumieniowo ścierną, zabezpieczenie antykorozyjnego, malowania, uzupełnienia skorodowanych blach, wymiany poszyć foteli, stelaży, naprawy silnika, wymiany instalacji elektrycznej, naprawy osi tylnej i przedniej, regeneracji pomp alternatora, rozrusznika i wielu innych drobnych części.
Celem projektu jest umożliwienie turystom i mieszkańcom zwiedzania naszego miasta w ciekawy sposób.
Autobus ze względu na swój zabytkowy charakter i nietypowy wygląd często uświetniał wszystkie parady i Święta Wrocławia. Jesteśmy pewni, że turyści i mieszkańcy ucieszyliby się z powrotu na ulice Wrocławia symbolu, który służył nam przez 40 lat.

95

Restauracja zabytkowego składu tramwajowego typu Konstal N i zabytkowego autobusu Jelcz Fredruś

Celem projektu jest zgodna z wymogami historycznymi restauracja trzech wpisanych do rejestru zabytków pojazdów komunikacji miejskiej: silnikowego wagonu tramwajowego Konstal N #1332 z 1949 r., wagonu doczepnego Konstal ND #3560 z 1953 r. oraz autobusu turystycznego Jelcz 272 MEX z 1974 r., zwanego popularnie Fredrusiem. Dwa wagony mogą utworzyć unikalny skład tramwajowy, bowiem wspomniany wagon doczepny jest jedynym zachowanym pojazdem tego typu we Wrocławiu. Oba wagony tramwajowe zostały wybudowane w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych Konstal i do przełomu lat 80. i 90. regularnie woziły wrocławian. Potem wyjeżdżały na ulice tylko okazjonalnie, obecnie są niesprawne, przy czym awarie nie są poważne. W ramach projektu proponuje się ich remont i nadanie wyglądu z końcowego okresu eksploatacji liniowej po modernizacjach z przełomu lat 60. i 70. (hamulce szynowe, fartuchy burt, dwuskrzydłowe drzwi elektryczne, gumowa okładzina podłogi, oprawy świateł hamowania i kierunkowskazów).
Autobus Fredruś był jednym z symboli Wrocławia, kilka pokoleń wrocławian spotykało na ulicach charakterystyczną sylwetkę ogórka bez dachu, pojazd bowiem przystosowano do przewozów turystycznych. Obecnie po poważnej awarii nie jest jednak eksploatowany i popada w zapomnienie. Co więcej, bardzo szybko niszczeje, gdyż nie jest w żaden sposób zadaszony, co powoduje, że we wnętrzu gromadzi się woda opadowa, śnieg i lód. Pojazd wymaga jak najszybszego przeniesienia pod dach i podjęcia kompleksowego remontu.
Po odrestaurowaniu trzy pojazdy będą przypominać wrocławianom historię komunikacji z lat 70. XX w. Mogą służyć jako pojazdy wycieczkowe mieszkańcom Wrocławia i turystom, a także uczestniczyć w wydarzeniach promujących komunikację zbiorową i inscenizacjach historycznych.

Zgłaszanie projektów trwało do 9 marca do północy. W puli do podziału w tym roku jest 20 mln zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 2 mln zł. Istotnym faktem będzie ograniczenie możliwości głosowania na dwa lub trzy projekty z jednego progu kwotowego. Jak twierdzi Urząd Miejski, ma to ograniczyć “zawłaszczenie WBO przez jedną silną grupę”, jednak wpływa na wymuszanie na mieszkańcach głosowanie na projekty o mniejszym rozmachu.

Zdobycie głosów dla projektów tematycznych może być trudne, bowiem w tegorocznej edycji, projekt musi zdobyć minimum 100 głosów. Termin złożenia poprawionych projektów upływa 13 lipca 2015 r.

Głosowanie nad projektami ma się odbyć na przełomie września i października br.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter