Zawieszone kursy PKS Dzierżoniów do Wrocławia

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (ITD) wykazała, że dzierżoniowski przewoźnik wykonywał kursy bez zezwolenia na przewóz pasażerów na regularnych połączeniach.

Kierowca autobusu na jednym z kursów dzierżoniowskiego PKS otrzymał mandat w wysokości 500zł od funkcjonariuszy ITD. Wszystkie autobusy tego przewoźnika na kursach Wrocław-Dzierżoniów zostały skierowane do zajezdni a kursy zawieszone.

Jak się okazuje, zezwolenie na przewóz pasażerów na linii komunikacyjnej Wrocław-Dzierżoniów straciło ważność z końcem 28 marca br. Co prawda, PKS Dzierżoniów złożyło 4 marca br. wniosek o wydanie nowego zezwolenia do Urzędu Marszałkowskiego. Przewoźnik wini urzędników UMWD za opieszałość przy wydawaniu nowego zezwolenia. Urząd Marszałkowski odpiera ten zarzut, twierdząc, że PKS nie dołączyło do wniosku listy zezwoleń na korzystanie z przystanków na linii do Dzierżoniowa.

W oświadczeniu UMWD czytamy między innymi:

Poprzednie zezwolenie PKS w Dzierżoniowie SA w upadłości likwidacyjnej na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wrocław – Dzierżoniów było ważne do dnia 28.03.2014 r.

Wniosek o wydanie nowego zezwolenia wpłynął do UMWD we Wrocławiu w dniu 04.03.2014 r. Do dnia dzisiejszego wniosek nie został uzupełniony przez przewoźnika o wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) zgody na korzystanie z przystanków zlokalizowanych na ww. linii komunikacyjnej.

Bez wymaganych wszystkich dokumentów nie jest możliwe wydanie nowego zezwolenia. Marszałek Województwa Dolnośląskiego rozpatruje wnioski w terminach przewidzianych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i nie ma wpływu na termin uzupełniania wniosku przez przewoźnika.

Kiedy autobusy PKS Dzierżoniów wrócą na trasę do Wrocławia, jeszcze nie wiadomo. Co ciekawe, przewoźnik nie informuje o zawieszeniu kursów na swojej stronie internetowej, jest tam też wciąż zamieszczony dotychczasowy rozkład połączeń na trasie Bielawa-Dzierżoniów-Wrocław.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter