Przetarg na obsługę linii strefowych w gminie Długołęka

19.11.2013, Wrocław ul. Bierutowska. SOR na linii 914a zmierza w kierunku centrum miasta.Gmina Wrocław ogłosiła przetarg na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę
Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Długołęka”. Wszystko wskazuje na to, że może się on przyczynić do pojawienia się całkiem innych autobusów na liniach w tej gminie.

Przetarg dotyczy obsługi linii strefowych w Gminie Długołęka w latach 2014-2017. Pula obsługiwanych linii będzie taka sama jak obecnie, czyli będą to linie: 904, 914, 914a, 921, 931, 934, 936 i 944.

Słówko o specyfikacji zawartej w przetargu

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług publicznego transportu zbiorowego:

 • przewozowych na strefowych linia autobusowych (904, 911, 914, 914a, 921, 931,934, 936, 944)
 • druku i pośrednictwa sprzedaży biletów w imieniu na rzecz Zamawiającego,
 • zorganizowania i wdrożenia automatycznego systemu rejestracji:
  a) lokalizacji pojazdów,
  b) punktualności kursowania i jakości usług przewozowych,
  c) pracy przewozowej

Zadania przewozowe będą obejmować przewozy realizowane na podstawowych trasach linii w wymiarze do 1.285.000 wozokilometrów rocznie oraz przewozy okresowe realizowane na trasach objazdowych tych linii. Usługi przewozowe nie będą obejmować dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych. Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszania wielkości pracy przewozowej (wyrażonej liczbą wozokilometrów)w danym roku kalendarzowym w zakresie do 200.000 wozokilometrów w stosunku do wielkości pracy przewozowej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym wielkość pracy przewozowej w danym roku nie może być mniejsza niż 800.000 wozokilometrów. Przewidywana wielkość pracy przewozowej na dzień rozpoczęcia usług wynosi około 1.166.000 wozokilometrów rocznie.
Powyższe zapisy nie dotyczą roku 2014 i 2017, dla których wielkość pracy przewozowej będzie obliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których wykonywana będzie praca przewozowa.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu będzie obsługiwał linie strefowe w Gminie Długołęka przez 3 lata od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic):

904
Galeria Dominikańska
– Słowackiego – Podwale – Oławska – Wyszyńskiego – Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – Szczodre – Łosice – Dąbrowica – Dobroszów – Januszkowice – Michałowice – Kępa – Bierzyce – Łozina – Budziwojowice – Łosice – Szczodre – Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska

911
pl. Grunwaldzki
– Kochanowskiego – Brucknera – Krzywoustego – Gorlicka – Szewczenki – Wilczyce – Kiełczów – Piecowice – Bielawa

Bielawa – Piecowice– Kiełczów– Wilczyce– Szewczenki – Gorlicka – Krzywoustego – Brucknera – Kochanowskiego – pl. Grunwaldzki – Norwida – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki
(wybrane kursy skrócone do Piecowic i Kiełczowa, w dni wolne tylko do Kiełczowa)

914
Galeria Dominikańska
– Słowackiego – Podwale – Oławska – Wyszyńskiego – Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – Szczodre – Domaszczyn

Domaszczyn – Szczodre – Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska

914a
Galeria Dominikańska
– Słowackiego – Podwale – Oławska – Wyszyńskiego – Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – Kamień (– Długołęka – Szczodre – Domaszczyn)

Kamień – Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska

921 (linia kursuje tylko w dni robocze)
pl. Grunwaldzki – Kochanowskiego – Brucknera – Krzywoustego – Gorlicka – Szewczenki – Wilczyce – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka

Brzezia Łąka – Pietrzykowice – Śliwice – Kiełczów – Wilczyce – Szewczenki – Gorlicka – Krzywoustego – Brucknera – Kochanowskiego – pl. Grunwaldzki – Norwida – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki
(wybrane kursy: Brzezia Łąka – Kątna – Oleśniczka – Mydlice – Raków – Mydlice- Oleśniczka – Kątna – Brzezia Łąka)

931 (linia nie kursuje w niedziele i święta)
Mulicka – Gorlicka – Krzywoustego – Kiełczowska – Kiełczów – Kiełczówek

Kiełczówek– Kiełczów – Kiełczowska – Krzywoustego – Gorlicka- Mulicka
(wybrane kursy przez Śliwice i do Piecowic)

934 (linia nie kursuje w niedziele i święta)
Mulicka – Gorlicka – Krzywoustego – Bora – Komorowskiego – Okulickiego – Pruszowice – Domaszczyn – Bukowina – Bąków – Łozina – Bierzyce – Zaprężyn – Krakowiany– Węgrów – Skała- Jaksonowice

Jaksonowice – Skała – Węgrów – Krakowiany – Zapręzyn – Bierzyce – Łozina – Bąków – Bukowina – Domaszczyn – Pruszowice – Okulickiego – Bora-Komorowskiego – Krzywoustego – Gorlicka – Mulicka
(wybrane kursy skrócone do: Psie Pole – Rondo)

936 (linia kursuje tylko w dni robocze)
Psie Pole (Rondo) – Krzywoustego – Bora-Komorowskiego – Okulickiego – Przedwiośnie – Starodębowa – Pawłowicka – Ramiszów – Pasikurowice – Bukowina – Bąków – Łozina – Tokary – Siedlec – Godzieszowa

Godzieszowa – Siedlec – Tokary – Łozina – Bąków – Bukowina – Pasikurowice – Ramiszów – Pawłowicka – Azaliowa – Przedwiośnie – Okulickiego – Bora-Komorowskiego – Krzywoustego – Psie Pole (Rondo)
(wybrane kursy wydłużone do przystanku: Mulicka)

944 (linia kursuje tylko w dni robocze)
Mulicka – Gorlicka – Krzywoustego– Mirków – Długołęka – Kamień – Piecowice – Bielawa – Raków – Borowa – Stępiń

Stępiń – Borowa – Raków – Bielawa – Piecowice – Kamień – Długołęka – Mirków – Krzywoustego – Gorlicka – Mulicka
(wybrane kursy przez Szczodre, Domaszczyn i Byków)

Zobacz rozkłady linii strefowych dołączone do przetargu

Przewidywany wymiar pracy przewozowej:

Wozokilometry dziennie

Linia

Roboczy szkolny

Sobota

Niedziela

Roboczy wakacje

Miesiąc szkolny

Miesiąc wakacji

Rocznie

904

860.38

500.63

500.23

736.65

22 931.80

20 946.39

271 210.78

911

709.25

435.65

423.10

492.90

19 038.50

14 771.70

219 928.40

914

316.10

227.00

227.00

313.90

8 770.20

9 035.70

105 773.40

914a

352.35

111.55

111.55

185.25

8 644.10

5 153.15

96 747.30

921

303.60

0.00

0.00

245.15

6 679.20

5 638.45

78 068.90

931

300.15

163.35

0.00

302.90

7 256.70

7 620.10

87 807.20

934

487.45

417.85

0.00

425.20

12 395.30

11 451.00

146 855.00

936

371.45

0.00

0.00

333.45

8 171.90

7 669.35

97 057.70

944

233.85

0.00

0.00

249.155

5 144.70

5 730.45

62 907.90

Razem

3 934.58

1 856.03

1 261.88

3284.55

99 032.40

88 016.29

1 166 356.58

Typ A:

Brygada

Roboczy szkolny

Sobota

Niedziela

Roboczy wakacje

Miesiąc szkolny

Miesiąc wakacji

Rocznie

8

534.55

417.85

350.65

425.20

14 834.10

12 853.60

174 048.20

14

428.90

360.35

0.00

461.90

10 877.20

12 065.10

132 902.20

Razem

963.45

778.20

350.65

887.10

25 711.30

24 918.70

306 950.040

Typ B:

Brygada

Roboczy szkolny

Sobota

Niedziela

Roboczy wakacje

Miesiąc szkolny

Miesiąc wakacji

Rocznie

6

413.83

354.60

354.55

403.55

11 940.86

12 118.25

143 645.10

7

448.85

370.45

370.30

464.00

12 837.70

13 635.00

155 647.00

Razem

862.68

725.05

724.85

867.55

24 778.56

25 753.25

299 292.10

Typ C:

Brygada

Roboczy szkolny

Sobota

Niedziela

Roboczy wakacje

Miesiąc szkolny

Miesiąc wakacji

Rocznie

1

337.50

352.78

186.38

320.35

9 581.64

9 524.69

114 865.78

2

228.05

0.00

0.00

209.30

5 017.10

4 813.90

59 798.80

3

196.80

0.00

0.00

204.15

4 329.60

4 695.45

52 686.90

4

164.80

0.00

0.00

165.90

3 625.60

3 815.70

43 887.40

5

152.80

0.00

0.00

0.00

3 361.60

0.00

33 616.00

9

238.05

0.00

0.00

0.00

5 237.10

0.00

52 371.00

11

315.85

0.00

0.00

296.35

6 948.70

6 816.05

83 119.10

12

182.70

0.00

0.00

0.00

4 019.40

0.00

40 194.00

13

291.90

0.00

0.00

333.85

6 421.80

7 678.55

79 575.10

Razem

2 108.45

352.78

186.38

1 529.90

48 542.54

37 344.34

560 114.08

Minimalne wymagane parametry techniczne taboru

Wymagana liczba pojazdów: 14 autobusów (w tym 1 autobus dodatkowy)

Autobusy podstawowe

 • Typ A – 2 autobusy
 • Typ B – 2 autobusy
 • Typ C – 9 autobusów

Autobusy dodatkowe

 • Typ C – 1 autobus

Autobusy typu miejskiego przeznaczone do świadczenia usług przewozowych muszą spełniać następujące parametry techniczne:

Pkt

Parametr

Opis

1

Wiek pojazdów

Wiek taboru:

 • autobusy podstawowe i dodatkowe – wiek nie może przekraczać 10 lat przez cały okres umowy
 • autobusy zastępcze – wiek nie może przekraczać 13 lat przez cały okres umowy

Niedopuszczalne są autobusy typu Składak i SAM.

Jednostka napędowa w pojazdach podstawowych i dodatkowych wprowadzanych do ruchu powinna spełniać normy czystości spalin Euro IV, w pojazdach zastępczych Euro III;

2

Długość pojazdów

Typ A – co najmniej 7 metrów
Typ B – co najmniej 8,4 metra
Typ C – co najmniej 11,5 metrów

3

Liczba miejsc (łącznie z kierowcą)

 • typ A – minimum 34 miejsc ogółem: w tym minimum 17 miejsc siedzących
 • Typ B – minimum 56 miejsc ogółem: w tym minimum 23 miejsca siedzące i minimum 30 miejsc stojących
 • Typ C – minimum 90 miejsc ogółem: w tym minimum 38 miejsc siedzących i minimum 50 miejsc stojących,

Siedzenia typu 11/2 będą liczone jako pojedyncze.

4

Liczba drzwi

 • Typ B i C:
  Drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone przed pierwszą osią o szerokości efektywnej min. 600 mm.
  Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 mm.
 • Typ A:
  Co najmniej 2 pary drzwi sterowanych przez kierowcę, w tym minimum jedna para drzwi dwuskrzydłowych o szerokości efektywnej min. 1200 mm umieszczona w strefie niskiej podłogi

5

Niska podłoga

 • Typ A:
  Poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 360 mm o powierzchni umożliwiającej bezpieczny przewóz co najmniej jednego wózka inwalidzkiego – co najmniej w obszarze jednej pary drzwi dwuskrzydłowych i strefy bezpośrednio z nimi sąsiadującej. W co najmniej jednej parze drzwi dwuskrzydłowych wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej; Dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu łączące strefy wysokiej i niskiej podłogi.
 • Typ B i C:
  Poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maksymalnie 360 mm. Poziom podłogi w drzwiach trzecich (gdy są) maks. 940 mm; W drugich drzwiach wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej.
  Strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi.
  Dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami.
  Dopuszczalne stopnie pośrednie w drzwiach trzecich (gdy występują).
  Naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na wysokości podłogi (bez dodatkowych podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki.
  Autobus typu C powinien być wyposażony w funkcję umożliwiającą wykorzystanie tzw. “przyklęku”.

W żadnym przypadku nie dopuszcza się stosowania windy zamiast podestu.

6

Tablice informacyjne zewnętrzne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich autobusów:

 • Tablica przednia w górnej części ściany przedniej (lub w przypadku braku możliwości technicznych w dowolnym miejscu za przednią szybą w sposób nie ograniczający pola widzenia kierowcy)
 • tablica boczna pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami
  w górnej części –
  dwurzędowe, wyświetlające numer linii i kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy)
 • tablica tylna wyświetlająca numer linii w górnej części ściany tylnej

Wszystkie tablice sterowane elektronicznie – umożliwiające wyświetlanie zmiennych informacji dotyczących wariantów kursowania odpowiednio do wykonywanego kursu lub komunikatów np. o awarii pojazdu; zmiany informacji dokonuje kierujący pojazdem za pośrednictwem elektronicznego sterownika.

7

Tablice informacyjne wewnętrzne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich autobusów:

 • Tablica boczna z umieszczonym schematem linii zawierającym nazwy wszystkich przystanków;
 • Tablica przednia, umieszczona za kabiną kierowcy, z numerem linii i kierunkiem jazdy (przystanek końcowy);

8

Oznaczenia na zewnątrz pojazdu

Wymagane dla wszystkich autobusów:

Nad przednimi drzwiami pojazdu należy umieścić napis „WEJŚCIE”, a nad pozostałymi drzwiami napis „WYJŚCIE”, na prawej burcie pojazdu należy umieścić napisy mówiące o możliwości wsiadania wyłącznie przednimi drzwiami.

Wszystkie autobusy przeznaczone do realizacji umowy winny spełniać – nie później niż 90 dni od dnia podpisania umowy – parametry odnośnie kolorystyki zewnętrznej oraz powinny być oznakowane znakami dostarczonymi przez zamawiającego. Barwa wymagana do kolorystyki autobusu: żółta (RAL 1028) oraz niebieska (RAL 5022).

Szczegółowe wymogi dotyczące kolorystyki autobusów oraz niezbędne oznakowania (znaki) zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Wymogi odnośnie kolorystyki i znakó nie dotyczą pojazdów zastępczych.

9

Urządzenia specjalne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wszystkie  autobusy  powinny  być  wyposażone w  kasy fiskalne i czytniki kart elektronicznych oraz w co  najmniej dwa  kasowniki  elektroniczne  z  możliwością  dynamicznej, automatycznej  zmiany  ciągu  drukowania  znaków  oraz  z możliwością drukowania na bilecie co najmniej 16 znaków umożliwiających  oznaczenie  na  bilecie  daty,  czasu rozpoczęcia podróży oraz numeru pojazdu.

Czytniki  kart  elektronicznych  i  kasowniki  powinny  być zlokalizowane  w  miejscu  umożliwiającym  ich  obserwacje przez kierowcę i swobodny dostęp pasażerom.

Wszystkie  autobusy  należy  wyposażyć  w  rejestrator  z systemem  automatycznej  kontroli  punktualności,  jakości usług  przewozowych  i  lokalizacji  pojazdów  oraz  system monitoringu.

Wszystkie  autobusy  należy  wyposażyć  w  środki  łączności umożliwiające  kierowcy  bezpośredni  kontakt  z  centralą Wykonawcy, Zamawiającym oraz służbami alarmowymi.

10

Wyposażenie wnętrza

Dla  autobusów,  które  wyposażone  są  w  klimatyzator przestrzeni pasażerskiej:

 • uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch  oknach  (minimum  po  jednej  na  każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla autobusów typu A i B:

Minimum 2 klapy dachowe,

 • Uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch   oknach  (minimum  po  jednej  na  każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla autobusów typu C:

 • Minimum 2 klapy dachowe,
 • Uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej czterech  oknach  (minimum  po  dwie  na  każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla wszystkich typów autobusów:

System  poręczy  poziomych  i  pionowych  dla  osób stojących;  oświetlenie zapewniające  pasażerom  dobrą widoczność wewnątrz pojazdu; przyciski STOP (przystanek „na  żądanie”)  przy  każdym  wyjściu  z  pojazdu;  czytelne oznakowanie  wyjścia  awaryjnego  oraz  usytuowania przycisków STOP; komplet gaśniczy oraz komplet młotków do wybicia szyby w razie awarii.

Zapis dotyczący pojazdów typu C zdradza, że autobusy Sevibusa obecnie kursujące na liniach w Gminie Długołęka, ani autobusy konsorcjum DLA-Sevibus z Gmin: Siechnice – czyli SOR CN12 nie spełniają wymagań w zakresie minimalnej liczby miejsc siedzących. Potwierdza to wykaz zgłaszanych pytań i odpowiedzi w postępowaniu przetargowym, w którym czytamy, że zamawiający nie zaakceptuje autobusów SOR BN12 (94 miejsca ogółem, miejsc siedzących 34+1+3 siedzenia uchylne – w dowodzie rej. 35; liczba miejsc stojących 60), ani autobusów SOR CN12 (82 miejsc ogółem, miejsc siedzących 41; liczba miejsc stojących 41), co może sugerować, że od następnej umowy, wspomnianych autobusów nie zobaczymy na liniach w Długołęce.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PUNKTUALNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PRZEWOZOWYCH

1.  Punktualność  w  ramach  świadczonych  usług  określa  punktualność  odjazdów poszczególnych kursów z przystanków wyznaczonych na trasie  linii.  Punktualność określają następujące cechy:

 • zatrzymanie  pojazdu –  jest  to   zatrzymanie  się  pojazdu  na  przystanku  i otwarcie drzwi.
  odjazd –  jest  to  ostatnie  zamknięcie  drzwi  pojazdu  na  przystanku,  a  w przypadku przystanku początkowego moment odjazdu z przystanku.
  przejazd– przejazd pojazdu obok przystanku „na żądanie” bez zatrzymania

2.  Przy ocenie punktualności świadczonych usług stosuje się poniższe zasady:

 • za odjazd punktualny uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu nie później niż 2:59 minut i nie wcześniej niż 0:59 sekund w stosunku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy,
 • za odjazd niepunktualny uważa się każdy przypadek:
  – spóźnienia  większego  niż  2:59  minut  i  mniejszego  niż  interwał  wynikający  z częstotliwości  kursowania.  Jednakże  jeżeli  interwał jest  większy  niż  15  minut maksymalne dopuszczalne spóźnienie może wynosić 14:59 minut.
  Przyjazd  na  przystanek  końcowy  przed  czasem  uznaje  się  za  przyjazd punktualny.
 • za odjazd niewłaściwie zrealizowany uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu  wcześniejszego  niż  0:59  sekund  w  stosunku  do  czasu  ustalonego  w rozkładzie jazdy,
  – spóźnienia  większego  niż  interwał  wynikający  z  częstotliwości  kursowania  lub jeżeli  interwał  jest  większy  niż  15  minut  spóźnienia  większego  niż  14:59 minut,
  – ominięcie  –  niezatrzymanie  się  pojazdu  na  każdym  przystanku  z  wyłączeniem przystanku  „na  żądanie”  (w  przypadku  braku  zatrzymania  autobusu  na przystanku  stałym  zdarzenia  tego  nie  rozpatruje  się z  punktu  widzenia punktualności),
 • – za  odjazd  niezarejestrowany  uważa  się  każdy  przypadek  braku  rejestracji odjazdu w systemie automatycznej rejestracji punktualności.
  – za przejazd niezarejestrowany– uważa się każdy przypadek braku rejestracji przejazdu w systemie automatycznej rejestracji punktualności.
 • za odjazd niezrealizowany uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu niezarejestrowanego na przystanku stałym i nieusprawiedliwionego i nie  podstawienia  autobusu  zastępczego  lub  spóźnienia,  o  którym  mowa  w ust.2,lit.c, tiret 2.
  – przejazdu niezarejestrowanego na przystanku na żądanie i nieusprawiedliwionego i nie  podstawienia  autobusu  zastępczego  lub  spóźnienia,  o  którym  mowa  w ust.2,lit.c, tiret 2,
 • za odjazd odrzucony uważa się każdy uznany przez Zamawiającego przypadek:
  – odjazdu niepunktualnego zgodnie z definicją z podpunktu b),
  – odjazdu  wcześniejszego  niż  0:59  sekund  w  stosunku  do  czasu  ustalonego w rozkładzie jazdy,
  – spóźnienia  większego  niż  interwał  wynikający  z  częstotliwości  kursowania  lub jeżeli  interwał  jest  większy  niż  15  minut  spóźnienia  większego  niż  14:59 minut,
  –  niezatrzymanie  się  pojazdu  na  każdym  przystanku  z  wyłączeniem  przystanku „na żądanie”,(w przypadku braku zatrzymania autobusu na przystanku stałym zdarzenia tego nie rozpatruje się z punktu widzenia punktualności). wyjaśniony przez Wykonawcę i uznany przez Zamawiającego.

Termin składania ofert mija 9 czerwca 2014r. o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter