Przetarg na obsługę linii strefowych w gminie Miękinia

15.02.2016, Wrocław, pętla Leśnica. MAN na linii 923.Gmina Wrocław ogłosiła 12 kwietnia br. przetarg na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Miękinia”.

Przetarg dotyczy obsługi linii normalnych w Gminie Wrocław i linii strefowych w Gminie Miękinia w latach 2016-2019. W puli znajdować się będą następujące linie: 117, 123, 137, 138, 917, 923, 937, 938 .

Specyfikacja przetargu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Miękinia i obejmuje:

 • usługi przewozowe na normalnych (117, 123, 137, 138) i strefowych liniach autobusowych (917, 923, 937, 938),
 • druk i pośrednictwo sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz Zamawiającego na strefowych liniach autobusowych,
 • zorganizowaniu i wdrożeniu automatycznego systemu rejestracji:
  a) lokalizacji pojazdów,
  b) punktualności kursowania i jakości usług przewozowych,
  c) pracy przewozowej.Zadania przewozowe będą realizowane według rozkładów jazdy opracowanych przez Zamawiającego. Zadania przewozowe będą obejmować przewozy realizowane na podstawowych trasach linii w wymiarze do 700 000 wozokilometrów rocznie oraz przewozy okresowe realizowane na trasach objazdowych tych linii. Usługi przewozowe nie będą obejmować dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych.Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu będzie obsługiwał linie strefowe w Gminie Miękinia przez 3 lata od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.
Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic):

117
Leśnica – Płońskiego – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Miodowa – Szkolna – Gromadzka – Ratyń ( – Kośnego – Jerzmanowska – Jerzmanowo – Jerzmanowska – Kośnego) – Gromadzka – Szkolna – Miodowa – Trzmielowicka – (Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica) – Średzka – Płońskiego – Leśnica

123
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Średzka- Wolska – Marszowicka – Główna – Stabłowicka – Pracze Odrzańskie – Stabłowicka – Główna – Marszowicka – Wolska – Średzka – (Leśnica) – Trzemielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica

137
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Dolnobrzeska – Wińska – Las Mokrzański – Wińska – Dolnobrzeska – Średzka -(Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica

138
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Dolnobrzeska-– Krępicka – Mokrzańska- Średzka – Lutyńska – Żar – Lutyńska – Średzka – Mokrzańska – Krępicka – Dolnobrzeska – Średzka – (Leśnica) – Trzemielowicka – Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica

Leśnica – Średzka – Dolnobrzeska – Krępicka – Krępicka – szkoła – Mokrzańska- Średzka – Trzmielowicka – Płońskiego – Leśnica

Leśnica – Średzka – Lutyńska – Żar

917
Leśnica
– Płońskiego – Skoczylasa – Rubczaka – Trzmielowicka – Miodowa – Szkolna – Gromadzka – Gałów – Gromadzka – Szkolna – Miodowa – Trzmielowicka – (Rubczaka – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica) – Średzka – Leśnica

923
Leśnica
– Średzka – Jeleniogórska – Stabłowicka – (Główna – Maślicka – Brodzka – Pracze Odrzańskie – Stabłowicka) – Główna – Wilkszyńska – Wilkszyn (Pisarzowice – Brzezinka Średzka – Brzezina – Brzezinka Średzka – Pisarzowice) – Wilkszyn – Wilkszyńska – Główna – Stabłowicka – (Pracze Odrzańskie – Brodzka – Maślicka – Główna – Stabłowicka) – Jeleniogórska – Średzka – (Leśnica) – Skoczylasa – Płońskiego – Leśnica

937 (kursuje tylko w dni robocze)
Leśnica – Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Średzka – Dolnobrzeska – Wińska – Las Mokrzański – Brzezina – Las Mokrzański – Wińska – Dolnobrzeska – Średzka – (Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa- Leśnica

938
Leśnica
– Średzka – Skoczylasa – Rubczaka –Trzmielowicka – Dolnobrzeska – Krępicka – Mokrzańska- Średzka – Wrocławska – Wodna (Osiedle Lutynia) – Wrocławska – Kościuszki – Kościelna – Lutynia (przystanek końcowy na łączniku pomiędzy ulicami Kościelną i Kościuszki) – Kościuszki – Wrocławska – Wodna (Osiedle Lutynia) – Wrocławska – Średzka – Mokrzańska – Krępicka- Dolnobrzeska – Średzka – (Leśnica) – Trzmielowicka – Rubczaka – Skoczylasa- Leśnica

Zobacz rozkłady linii dołączone do przetargu

Minimalne wymagane parametry techniczne taboru

Lp.

Parametr

Opis

1

Wiek pojazdów

Wiek taboru: – autobusy podstawowe i dodatkowe – wiek nie może przekraczać 10 lat przez cały okres trwania umowy – autobusy zastępcze – wiek nie może przekraczać 13 lat przez cały okres trwania umowy

2

Silnik i podzespoły

Niedopuszczalne są autobusy typu Składak i SAM. Jednostka napędowa w pojazdach podstawowych i dodatkowych wprowadzanych do ruchu powinna spełniać normy czystości spalin Euro 4, w pojazdach zastępczych Euro 3; Każdy z autobusów skierowanych do ruchu musi być wyprodukowany w co najmniej 50% z części i podzespołów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Długość pojazdów

Typ A – co najmniej 7 metrów Typ B – co najmniej 9 metrów Typ C – co najmniej 11,5 metrów W żadnym przypadku długość autobusów nie może przekroczyć 12 metrów.

4

Liczba miejsc (łącznie z kierowcą)

Typ A – minimum 45 miejsc ogółem: w tym minimum 15 miejsc siedzących i minimum 25 miejsc stojących Typ B – minimum 60 miejsc ogółem: w tym minimum 20 miejsc siedzących i minimum 35 miejsc stojących Typ C – minimum 90 miejsc ogółem: w tym minimum 25 miejsc siedzących i minimum 60 miejsc stojących, Siedzenia typu 11 /2 będą liczone jako pojedyncze.

5

Liczba drzwi

Dla wszystkich typów autobusów: Drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone przed pierwszą osią o szerokości efektywnej min. 600 mm. Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 mm.

6

Niska podłoga (obowiązuje dla wszystkich autobusów wprowadzanych do ruchu)

Dla wszystkich typów autobusów Poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 360 mm. Poziom podłogi w drzwiach trzecich (gdy są) maks. 940 mm; W drugich drzwiach wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej. Strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi. Dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami. Dopuszczalne stopnie pośrednie w drzwiach trzecich (gdy występują). Naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na wysokości podłogi (bez dodatkowych podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki. Autobus typu C powinien być wyposażony w funkcje umożliwiającą wykorzystanie tzw. „przyklęku”. W żadnym przypadku nie dopuszcza się stosowania windy zamiast podestu.

7

Tablice informacyjne zewnętrzne (wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich typów autobusów: – tablica przednia w górnej części ściany przedniej (lub w przypadku braku możliwości technicznych w dowolnym miejscu za przednią szybą w sposób nie ograniczający pola widzenia kierowcy) – tablica boczna pomiędzy przednimi i drugimi drzwiami w górnej części – dwurzędowe, wyświetlające numer linii i kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy) – tablica tylna wyświetlająca numer linii w górnej części ściany tylniej Wszystkie tablice sterowane elektronicznie – umożliwiające wyświetlanie zmiennych informacji dotyczących wariantów kursowania odpowiednio do wykonywanego kursu lub komunikatów np. o awarii pojazdu; zmiany informacji dokonuje kierujący pojazdem za pośrednictwem elektronicznego sterownika. Treść tablic informacyjnych, która będzie podlegać kontroli zamieszczona została w ust. 6 przedmiotowego załącznika. Przed rozpoczęciem świadczenia usług Zamawiający potwierdzi ich treść lub wprowadzi korekty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekt do treści tablic informując o Wykonawcę tym z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

8

Tablice informacyjne wewnętrzne (wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich typów autobusów: Tablica boczna z umieszczonym schematem linii zawierającym nazwy wszystkich przystanków; Tablica przednia, umieszczona za kabiną kierowcy, z numerem linii i kierunkiem jazdy (przystanek końcowy);

9

Oznaczenia na zewnątrz pojazdu

Wymagane dla wszystkich typów autobusów: Nad przednimi drzwiami pojazdu należy umieścić napis „WEJŚCIE”, a nad pozostałymi drzwiami napis „WYJŚCIE”, na prawej burcie pojazdu przy wszystkich drzwiach należy umieścić napisy mówiący o możliwości wsiadania wyłącznie przednimi drzwiami. Wszystkie autobusy przeznaczone do realizacji umowy nie później niż 90 dni od dnia podpisania umowy powinny być oznakowane herbami Wrocławia i gminy Miękinia (pozyskanymi we własnym zakresie przez Wykonawcę) oraz posiadać jednolitą kolorystykę z użyciem dwóch kolorów – zaproponowaną przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od podpisania umowy i uzgodnioną z Zamawiającym. Wymogi odnośnie kolorystyki i znaków nie dotyczą pojazdów zastępczych.

10

Urządzenia specjalne (wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Autobusy przeznaczone do obsługi linii międzygminnych powinny być wyposażone w kasy fiskalne i czytniki biletów elektronicznych. Wszystkie autobusy powinny być wyposażone w co najmniej dwa kasowniki elektroniczne z możliwością dynamicznej, automatycznej zmiany ciągu drukowania znaków oraz z możliwością drukowania na bilecie co najmniej 16 znaków umożliwiających oznaczenie na bilecie daty, czasu rozpoczęcia podróży oraz numeru pojazdu. Czytniki kart elektronicznych i kasowniki powinny być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym ich obserwacje przez kierowcę i swobodny dostęp pasażerom. Wszystkie autobusy należy wyposażyć w rejestrator z systemem automatycznej kontroli punktualności, jakości usług przewozowych i lokalizacji pojazdów oraz system monitoringu. System monitoringu nie jest wymagany w pojazdach wprowadzanych czasowo do ruchu zamiast wyprodukowanych w 2016 roku, o czym mowa w § 9 ust.3 pkt 1 umowy. Wszystkie autobusy należy wyposażyć w środki łączności umożliwiające kierowcy bezpośredni kontakt z centralą Wykonawcy, Zamawiającym oraz służbami alarmowymi.

11

Wyposażenie wnętrza

Dla autobusów, które wyposażone są w klimatyzator przestrzeni pasażerskiej:

 • uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla autobusów, które nie są wyposażone w klimatyzator przestrzeni pasażerskiej:

dla autobusów typu A i B:

 • Minimum 2 klapy dachowe,

 • Uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu),

dla autobusów typu C:

 • Minimum 2 klapy dachowe,

 • Uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej czterech oknach (minimum po dwie na każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla wszystkich typów autobusów:

System poręczy poziomych i pionowych dla osób stojących;

oświetlenie zapewniające pasażerom dobrą widoczność wewnątrz pojazdu;

przyciski STOP (przystanek „na żądanie”) przy każdym wyjściu z pojazdu;

czytelne oznakowanie wyjścia awaryjnego oraz usytuowania przycisków STOP;

komplet gaśniczy oraz komplet młotków do wybicia szyby w razie awarii.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PUNKTUALNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PRZEWOZOWYCH

1.  Punktualność  w  ramach  świadczonych  usług  określa  punktualność  odjazdów poszczególnych kursów z przystanków wyznaczonych na trasie  linii.  Punktualność określają następujące cechy:

 • zatrzymanie  pojazdu –  jest  to   zatrzymanie  się  pojazdu  na  przystanku  i otwarcie drzwi.
  odjazd –  jest  to  ostatnie  zamknięcie  drzwi  pojazdu  na  przystanku,  a  w przypadku przystanku początkowego moment odjazdu z przystanku.
  przejazd– przejazd pojazdu obok przystanku „na żądanie” bez zatrzymania

2.  Przy ocenie punktualności świadczonych usług stosuje się poniższe zasady:

 • za odjazd punktualny uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu nie później niż 2:59 minut i nie wcześniej niż 0:59 sekund w stosunku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy,
 • za odjazd niepunktualny uważa się każdy przypadek:
  – spóźnienia  większego  niż  2:59  minut  i  mniejszego  niż  interwał  wynikający  z częstotliwości  kursowania.  Jednakże  jeżeli  interwał jest  większy  niż  15  minut maksymalne dopuszczalne spóźnienie może wynosić 14:59 minut.
  Przyjazd  na  przystanek  końcowy  przed  czasem  uznaje  się  za  przyjazd punktualny.
 • za odjazd niewłaściwie zrealizowany uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu  wcześniejszego  niż  0:59  sekund  w  stosunku  do  czasu  ustalonego  w rozkładzie jazdy,
  – spóźnienia  większego  niż  interwał  wynikający  z  częstotliwości  kursowania  lub jeżeli  interwał  jest  większy  niż  15  minut  spóźnienia  większego  niż  14:59 minut,
  – ominięcie  –  niezatrzymanie  się  pojazdu  na  każdym  przystanku  z  wyłączeniem przystanku  „na  żądanie”  (w  przypadku  braku  zatrzymania  autobusu  na przystanku  stałym  zdarzenia  tego  nie  rozpatruje  się z  punktu  widzenia punktualności),
 • – za  odjazd  niezarejestrowany  uważa  się  każdy  przypadek  braku  rejestracji odjazdu w systemie automatycznej rejestracji punktualności.
  – za przejazd niezarejestrowany– uważa się każdy przypadek braku rejestracji przejazdu w systemie automatycznej rejestracji punktualności.
 • za odjazd niezrealizowany uważa się każdy przypadek:
  – odjazdu niezarejestrowanego na przystanku stałym i nieusprawiedliwionego i nie  podstawienia  autobusu  zastępczego  lub  spóźnienia,  o  którym  mowa  w ust.2,lit.c, tiret 2.
  – przejazdu niezarejestrowanego na przystanku na żądanie i nieusprawiedliwionego i nie  podstawienia  autobusu  zastępczego  lub  spóźnienia,  o  którym  mowa  w ust.2,lit.c, tiret 2,
 • za odjazd odrzucony uważa się każdy uznany przez Zamawiającego przypadek:
  – odjazdu niepunktualnego zgodnie z definicją z podpunktu b),
  – odjazdu  wcześniejszego  niż  0:59  sekund  w  stosunku  do  czasu  ustalonego w rozkładzie jazdy,
  – spóźnienia  większego  niż  interwał  wynikający  z  częstotliwości  kursowania  lub jeżeli  interwał  jest  większy  niż  15  minut  spóźnienia  większego  niż  14:59 minut,
  –  niezatrzymanie  się  pojazdu  na  każdym  przystanku  z  wyłączeniem  przystanku „na żądanie”,(w przypadku braku zatrzymania autobusu na przystanku stałym zdarzenia tego nie rozpatruje się z punktu widzenia punktualności).
blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter