Nowe ulgi dla pasażerów od 1 września

fot. Transportnews.Od soboty 1 września br. weszła w życie uchwała dotycząca ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Wrocław. Uczniowie szkół, nauczyciele i osoby represjonowane uzyskali darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Ulgi obowiązują nie tylko w autobusach i tramwajach kursujących w granicach Wrocławia (normalnych, pospiesznych), lecz także w autobusach podmiejskich (602, 607, 609, 612) i w autobusach linii strefowych (900L, 900P, 901, 904, 908, 910, 911, 914, 917, 920, 921, 923, 924, 930, 931, 934, 936, 937, 938) na całej długości trasy. Ponadto dotyczy to również pociągów REGIO i osobowych, uruchamianych przez Przewozy Regionalne (POLREGIO) i Koleje Dolnośląskie, na trasach między stacjami znajdującymi się w granicach administracyjnych Wrocławia (stacje zaczynające się nazwą Wrocław…).

Kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską od 1 września:

  • nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjno – wychowawczych;”,
  • nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno – wychowawczych w przestrzeni miejskiej;”,
  • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
  • osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
  • osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Ponadto powinny przy sobie posiadać ważną i podpisaną legitymację szkolną, która w przypadku kontroli biletowej stanowi podstawę do honorowania tej ulgi. Nauczyciele, wychowawcy, opiekuni muszą natomiast posiadać przy sobie podpisaną przez dyrektora szkoły, kartę wycieczki zawierającą listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter