ITS Michalczewski z najniższą stawką w przetargu na obsługę kilkunastu linii

Autobusy marki MAN, którymi ITS Michalczewski obsługuje linie autobusowe w Warszawie - fot. Leszek PeczyńskiMPK Wrocław otwarło oferty w przetargu na podwykonawstwo do obsługi kilkunastu linii autobusowych. Najtańszą ofertę złożył ITS Michalczewski z Radomia.

Jeszcze przed otwarciem ofert, odwołanie złożył Mobillis. Transportowy gigant będący właścicielem 10 spółek PKS, oraz obsługujący przewozy pasażerskie w wielu miastach Polski dowodził przed Krajową Izbą Odwoławczą, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu popełniło błąd przy rozpisaniu treści przetargu. Chodzi o podział kompetencji a obowiązki podwykonawcy wyszczególnione w tekście – jego zdaniem, MPK nie może ogłaszać przetargu na obsługę linii autobusowych zapewniając ciągłość umowy, gdy miejskiemu przewoźnikowi kończy się umowa na dalsze świadczenie usług komunikacji miejskiej z dniem 31 grudnia 2016r. a nowa umowa jeszcze nie została podpisana. Ponadto przewoźnik argumentował, że treść umowy zawartej w przetargu odpowiada umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego do której uprawniony jest jedynie organizator – czyli Gmina Wrocław a nie operator – czyli w tym wypadku MPK.

Te i inne argumentacje te nie spotkały się jednak z aprobatą Krajowej Izby Odwoławczej i odwołanie zostało oddalone, zaś Mobillis obciążony został kosztami postępowania kwotą 15 tys. zł i 530,25 zł na rzecz MPK z tytułu dojazdu na posiedzenie Izby i wynagrodzenie pełnomocnika. KIO stwierdziło, że miejski przewoźnik nie naruszył Prawa zamówień publicznych a treść jest właściwa dla przetargu mającego na celu wyłonienie podwykonawcy.

Wracając do ofert w przetargu, swoje oferty zgłosiły tylko trzy firmy – o dziwo, nie znalazł się tam żaden przewoźnik obsługujący linie komunikacji strefowej we Wrocławiu, ani nawet komunikacji lokalnej. Zgłosiły się tylko trzy firmy transportowe o zasięgu ogólnokrajowym i także światowym: ITS Michalczewski, Ariva, oraz wspomniany wcześniej Mobillis.

Złożone oferty:

  1. ITS Michalczewski – 338 128 000 zł brutto
  2. Ariva – 426 072 000 zł brutto
  3. Mobilis – 411 700 000 zł brutto

Oferta ITS-u wyniosła 338 mln 128 tys. zł brutto i była najtańsza spośród wszystkich zgłoszonych ofert i z dużym zapasem mieści się w puli MPK przeznaczonej na to zadanie, która wynosi 415 mln 250 tys. zł brutto. Co ciekawe, szacowane stawki ITS-u netto przekraczają stawki brutto MPK Wrocław za przejechany km autobusów za rok 2013r.

Porównanie stawek wzkm brutto MPK Wrocław w roku 2013 z szacowanymi stawkami netto ITS Michalczewski.

MPK Wrocław – stawki wzkm w 2013r. ITS Michalczewski – szacowane stawki po przeliczeniu ceny oferty
Autobus solo „bus” 5,66 zł brutto
(niezależnie od długości pojazdu)
6,28 zł netto
Autobus solo 6,78 zł netto
Autobus przegubowy 7,16 zł brutto 8,31 zł netto

Jeśli żadna z firm, która brała udział w przetargu nie złoży protestu, miejski przewoźnik podpisze umowę z ITS Michalczewski, który będzie musiał zakupić ok. 69 autobusów w barwach miejskich, a także zorganizować we Wrocławiu zaplecze techniczne i zajezdnię.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter