Jest kara UOKIK-u na Mennicę Polską za nieuczciwe praktyki przy dystrybucji biletów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Mennicę Polską – dystrybutora biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej za nieprawidłowości w umowach. Wątpliwości wzbudziły postanowienia zawarte w umowach zawieranych ze sprzedawcami biletów w kioskach i sklepach. Postępowanie w tej sprawie wszczęto w lutym tego roku.

Prezes UOKiK zakwestionowała postanowienia dotyczące przede wszystkim nierównej odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie umowy. Jedno z nich mówi o sankcji za opóźnienie w płatności. W takim przypadku Mennica Polska zastrzega sobie prawo do zablokowania terminala do sprzedaży biletów bez wcześniejszego ostrzeżenia, a w przypadku trzykrotnego spóźnienia i blokady do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Zgodnie z kodeksem cywilnym przed odstąpieniem od umowy wierzyciel powinien wyznaczyć dłużnikowi czas na spłatę zobowiązań – wymienia Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKIK stwierdził też, że sankcje w przypadku ujawnienia poufnych informacji dotyczących umowy z Mennicą Polską powinny być adekwatne do stopnia przewinienia, a nie ustalone w stałej wysokości. Także czas na zapłatę kary jest zbyt krótki. UOKIK nakazał zaniechania takich praktyk i nałożył na Mennicę Polską karę w wysokości 159 161 zł.

Mennica Polska z kolei w ogóle nie zgadza się z tymi zarzutami. Jak informuje biuro prasowe Mennicy:

Możliwości nałożenia przez Mennicę Polską kary umownej za naruszenie przez dystrybutora zasad poufności związanych z realizacją umowy z Mennicą Polską, w tym dotyczących poufności kwestii technicznych funkcjonowania systemu URBANCARD oraz – możliwości zablokowania przez Mennicę Polską terminali sprzedażowych w przypadku, kiedy dystrybutor nie reguluje w terminie płatności za bilety; nie naruszają zasad konkurencji, dlatego też nałożenie kary na Mennicę Polską jest w ocenie Spółki bezzasadne.

W trakcie trwania postępowania firma postanowiła o zmianie trzech innych postanowień, które dyskryminowały sprzedawców biletów. W jednym z nich wynikało, że sprzedawcy muszą płacić za szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w pełnej wysokości. Prezes Urzędu przyjęła zobowiązania zmian tych punktów i nakazała ich wykreślenie z nowych umów i aneksowanie już obowiązujących do 30 października 2012r.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter