MPK zakupi system monitoringu

MPK ogłosiło przetarg na dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w autobusach i tramwajach. Odnosi się on do projektu miejskiego przewoźnika współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działania nr 3.3 „transport miejski i podmiejski”.

Jakiś czas temu pisałem na łamach Transportnews o tym, że MPK Wrocław stara się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. Środki na ten cel przyznane zostały po pozytywnej ocenie przez zarząd województwa dolnośląskiego.

Znamy też szczegóły zadania pod roboczą nazwą „Poprawa jakości i bezpieczeństwa systemu komunikacji publicznej Wrocławia poprzez działania podejmowane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu”.

Pierwszym z zadań w projekcie był zakup ośmiu częściowo niskopodłogowych tramwajów Protram 205WrAs (2719-2726). Egzemplarze zostały przekazane MPK.
Kolejne zadania zakładają zakup przez MPK Wrocław systemu monitoringu, który ma zostać zamontowany w 251 pojazdach komunikacji miejskiej w ilości:

 • 37 autobusów typu VOLVO 7000 i 7700 (solo 12m), które otrzymają po 5 kamer wewnętrznych (w tym jedną rejestrującą wnętrze kabiny kierowcy i drugą nagrywającą obraz przed pojazdem)
 • 99 autobusów typu VOLVO 7000A i 7700A (przegubowych 18m), które otrzymają po 7 kamer wewnętrznych (w tym jedną rejestrującą wnętrze kabiny kierowcy i drugą nagrywającą obraz przed pojazdem)
 • 18 tramwajów typu 205WrAs (27m), które otrzymają po 10 kamer wewnętrznych (w tym jedną rejestrującą wnętrze kabiny kierowcy i drugą nagrywającą obraz przed pojazdem) i 1 zewnętrzną do obserwacji drzwi w członie niskopodłogowym
 • 17 tramwajów typu SKODA 16T (30m), które otrzymają po 10 kamer wewnętrznych (w tym jedną rejestrującą wnętrze kabiny kierowcy i drugą nagrywającą obraz przed pojazdem) i 1 zewnętrzną do obserwacji drzwi w członie niskopodłogowym
 • 80 składów tramwajowych dwuwagonowych typu 105NWr (2x13m), które otrzymają następująco:- 3 kamery wewnętrzne w przedziale pasażerskim pierwszego wagonu, przy czym ustawienie kamer wewnętrznych ma zapewniać nie przerwaną obserwację wnętrza całego pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem strefy drzwi;
  – 4 kamery wewnętrzne w przedziale pasażerskim drugiego wagonu, przy czym ustawienie kamer wewnętrznych ma zapewniać nie przerwaną obserwację wnętrza całego pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem strefy drzwi;
  – 1 kamerę wewnętrzną przednią rejestrująca drogę przed pojazdem – kamera przednia czołowa rejestrująca obszar co najmniej 10 metrów przed czołem i w osi pojazdu;
  – 1 kamerę wewnętrzną – szerokokątną, rejestrującą wnętrze kabiny kierowcy oraz pierwszych drzwi pojazdu;
  – 1 kamerę zewnętrzną rejestrującą ostatnie drzwi drugiego wagonu – wymagany automatyczny podgląd kamery zewnętrznej przy włączeniu przycisku programowanego otwierania drzwi w tramwaju;
 • 2. 1.System monitoringu ma wyświetlać i rejestrować obraz ze wszystkich kamer. Zapis z rejestratora ma być możliwy do przeniesienia i odczytania na urządzeniu stacjonarnym. Zapis nagrania ma być możliwy do przeniesienia za pomocą:

 • wyjęcia i przeniesienia dysku z rejestratora do dedykowanego stanowiska komputerowego wyposażonego w stację do odczytu danych,
 • sczytania danych lub wybranego fragmentu video przez port USB do komputera przenośnego typu laptop z zainstalowanym licencjonowanym oprogramowaniem do bezpiecznego sczytywania danych,
 • sczytywania ze stanowiska komputerowego poprzez sieć WLAN z wykorzystaniem rutera komunikacyjnego WLAN,GSM/UMTS,GPS, o którym mowa w punkcie 3.1.4 dla zadania I niniejszego OPZ.
 • motorniczy lub kierowca ma mieć możliwość podglądu obrazu z kamer;
 • jednostka centralna powinna być zamontowana tak, aby możliwy był łatwy dostęp dla serwisu.
 • Kierowca lub motorniczy będzie miał możliwość sprawdzenia stanu działania wszystkich kamer za pomocą wyświetlacza dotykowego umieszczonego w kabinie. Będzie mógł więc sprawdzić, czy nie ma zaniku sygnału z kamer (a jeśli tak się dzieje, to z którą jest kłopot), czy monitoring jest włączony, czy nie ma dysku twardego, lub czy nie jest uszkodzony, kończąc na tym, czy kamery nie zostały celowo zasłonięte. System monitoringu ma rejestrować obraz z kamer także po wyłączeniu się z ruchu autobusu i po opuszczeniu pantografu w tramwajach przez około 6 godzin.

  Na system monitoringu ma się składać:

 • Kamery kolorowe wewnętrzne – nagrywające obraz w trybie nocnym i dziennym,
 • Kamery kolorowe zewnętrzne,
 • Rejestrator wraz z dyskiem twardym, zamieszczającym podstawowe informacje do nagrań w postaci: nr linii, kierunku jazdy, przystanku, daty i godziny, nr wozu, prędkości, numeru kamery, zapisywanej jako plik o nazwie pozwalającej na szybkie wyszukanie konkretnego nagrania
 • Jednostka komunikująca się z zestawem systemu informacji pasażerskiej PIXEL w celu umożliwienia wymiany informacji między dwoma systemami
 • Kierowca będzie miał możliwość w przypadku zagrożenia użyć tzw. przycisku napadowego, który umożliwi nie tylko nagranie całego zdarzenia, ale i wysłania go siecią bezprzewodową na serwer.
  Dostęp do zarejestrowanych materiałów odbywać się ma za pomocą interfejsu USB, WLAN oraz Ethernet. W tramwajach i autobusach zostanie również zamontowany router komunikacyjny WLAN, GSM/UMTS, GPS. Na razie nie wiadomo, czy w związku z tym, dla podróżnych będzie udostępniona sieć WiFi.

  Wybrany wykonawca będzie musiał nawiązać współpracę z producentem sterowników i zapewnić realizację punktu zamówienia poprzez uzupełniania systemu danych o rozkładach jazdy w postaci bazy danych MS SQL w programie BusManCB. Wykonawca dostarczy również 7 komputerów oraz uruchomi serwer operacyjny, który posłuży do magazynowania danych z systemu monitoringu w pojazdach.

  Oprócz monitoringu wizyjnego, MPK zamierza zakupić także uzupełniający system informacji pasażerskiej w 171 pojazdach komunikacji miejskiej w ilości:

 • 37 autobusów typu VOLVO 7000 i 7700 (solo 12m), w których zostaną zamontowane 2 monitory LCD 19″
 • 99 autobusów typu VOLVO 7000A i 7700A (przegubowych 18m), w których zostaną zamontowane 3 monitory LCD 19″
 • 18 tramwajów typu 205WrAs (27m), w których zostanie zamontowany podwójny monitor LCD (2 x monitor 19″)
 • 17 tramwajów typu SKODA 16T (30m), w których zostaną zamontowane 2 podwójne monitory LCD (2 x monitor 19″)
 • Na wyświetlaczach będą wyświetlane następujące informacje: oprócz linii i kierunku jazdy, także przebieg trasy, data i godzina, nazwa bieżącego i kolejnego przystanku, ale i również: informacje o zmianie trasy, emitowanie reklam i informacji przewoźnika, także ukierunkowanych na pozycję pojazdu.

  MPK zakupi także system monitoringu napełnień dla ledwie 18 wybranych pojazdów komunikacji miejskiej.

  System będzie zamontowany w wybranych egzemplarzach:

 • 8 tramwajów typu 205WrAs (27m),
 • 6 autobusów typu MERCEDES Citaro G (przegubowych),
 • 4 autobusy typu MERCEDES Citaro (solo),
 • System będzie monitorować wchodzących i wysiadających pasażerów i działać bezobsługowo. Dane zebrane przez system monitoringu napełnień będą gromadzone na serwerze, o którym mowa była już wcześniej, a który zostanie uruchomiony przez wykonawcę przetargu. Dane wynikowe będą prezentowane w dedykowanym oprogramowaniu na wskazanym komputerze zamawiającego korzystającym z połączenia z w/w serwerem.

  System liczenia pasażerów będzie musiał być kompatybilny z systemem monitoringu i informacji pasażerskiej, również wyżej opisanych. Umożliwiać będzie szybki eksport danych z nastepującymi adnotacjami:

 • powiązanie danych z rozkładem jazdy zapisanym w systemach zadań I i II i systemem GPS
 • W efekcie wyniki pomiarów, winny zawierać powiązanie liczby pasażerów wsiadających i wysiadających z następującymi kolumnami bazy danych wynikającymi z rozkładu jazdy:
 • numer linii,
 • kierunek
 • numer brygady,
 • typ rozkładu (roboczy, sobotni, świąteczny itp.),
 • data,
 • numer identyfikacyjny pojazdu,
 • czas zaplanowany w rozkładzie,
 • czas rzeczywisty (przyjazdu, odjazdu z przystanku),
 • systemowy numer kursu,
 • systemowy numeru przystanku na trasie obsługiwanej linii,
 • numer inwentarzowy przystanku,
 • znacznik wskazujący zgodność miejsca zatrzymania i otwarcia drzwi z lokalizacją przystanku, ewentualnie dodatkowo pozycję geograficzną miejsca zatrzymania.
 • Dane te będą mogły być wykorzystane przy planowaniu rozkładów i dopasowywaniu częstotliwości kursowania i wielkości taboru do konkretnego kursu. W praktyce i ostatnich działaniach Wydziału Transportu można jednak wywnioskować, że dane te będą wykorzystywane głównie w celach ograniczenia kursowania konkretnych kursów.

  Na system monitoringu wizyjnego, wraz z licznikiem napełnień i systemem informacji pasażerskiej przewiduje się gwarancję producenta na okres 36 miesięcy.

  Projekt „Poprawa jakości i bezpieczeństwa systemu komunikacji publicznej Wrocławia poprzez działania podejmowane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu” wart jest łącznie 47 589 113,40 zł, z czego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej wynosi 33 139 349,49 zł.

  blog comments powered by Disqus
  wrocławskie forum komunikacyjne

  twitter