NEWAG dostarczy nowe pociągi

Już niedługo na dolnośląskich torach pojawią się nowe pociągi Kolei Dolnośląskich. Pięć sztuk nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które wyprodukuje nowosądecki „NEWAG” będzie kosztować 99 999 000 złotych brutto. Będą objęte gwarancją na 48 miesięcy.

82% kwoty tych nowych pociągów będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe 18% kwoty sfinansuje przewoźnik Koleje Dolnośląskie.

Dzisiaj przedstawiciele Kolei Dolnośląskich i firma Newag SA podpisali umowę na dostawę pięciu nowych EZT, model 31WE. Według umowy nowosądecka fabryka dostarczy dwa pierwsze pojazdy już 18 miesięcy od dnia podpisania dokumentu. Pozostałe jednostki dostarczone zostaną do końca roku 2013. Jedna jednostka będzie kosztować ok. 17 084 700 zł, okres gwarancji obejmie 60 miesięcy.

Zakupione Newagi 31WE będą obsługiwać następujące połączenia:
• Wrocław Główny – Oleśnica,
• Wrocław Główny – Żmigród,
• Wrocław Główny – Legnica.

Dane techniczne pojazdu 31WE:
Liczba członów: 4
Układ osi: Bo'(2′)(2’)(2’)Bo’
Masa służbowa: 220 t
Masa przy zapełnieniu nominalnym: 220 t
Liczba drzwi na stronę pojazdu: 8
Napięcie sieci: 3kVDC
Łączna moc ciągła silników trakcyjnych: 2000? kW
Rodzaj: trójfazowy asynchroniczny
Nominalna pojemność (liczba pasażerów): ?
Miejsca siedzące 212
Miejsca stojące (5 os. na mkw): ?
Sprzęg czołowy: automatyczny
Szerokość toru: 1 435 mm
Wysokość zespołu nad główką szyny (bez pantografów): 4 150 mm
Długość pojazdu (ze sprzęgami): 82m
Szerokość zespołu: 2 840 mm
Szerokość drzwi: 1 400 mm
Maksymalna prędkość eksploatacyjna: 160 km/h
Prędkość konstrukcyjna: 176 km/h
Przyspieszenie 0-40 km/h: 1 m/skw
System hamulca: EP/ED
Opóźnienie hamowania eksploatacyjnego: ≥ 0,8 m/skw
Opóźnienie hamowania awaryjnego: ≥ 1 m/skw
Wysokość podłogi w drzwiach: 850 mm
Średnica kół zestawów kołowych: maksymalnie 840 mm – nowe (minimalnie 790 mm – zużyte)
Miejsca dla osób niepełnosprawnych: tak
Podesty transportowe dla osób niepełnosprawnych: tak
Trakcja ukrotniona: tak

Wokół przetargu nie obyło się bez kontrowersji. W poprzednim przetargu, wybrano ofertę bydgoskiej PESY, mimo iż zaoferowała pojazdy „Elf” z ceną 103 012 500 złotych brutto i okresem gwarancji 48 miesięcy, która otrzymała 100pkt, a z kolei oferta Newaga – model „19WE” o łącznej cenie 99 999 000 złotych brutto i gwarancji 48 miesięcy – otrzymał 0pkt., co wykluczało jego ofertę z dalszego postępowania. Trzecim oferentem był szwajcarski Stadler Bussnag, który zaproponował swoje pociągi za ponad 139 mln zł brutto. Kryteria wyboru ofert w przetargu stanowiły: cena – 90% i okres gwarancji (nie dłuższy niż 48 miesięcy) – 10%.

Nowosądecka fabryka odwołała się jednak do KIO.

– Zostaliśmy wykluczeni. Chodziło o to, że pojazdy 19WE nie mają dopuszczenia do użytkowania z prędkością 160 km/h. A przecież są konstrukcyjnie dostosowane do tej prędkości, mają też świadectwo typu na tą prędkość. Będziemy się odwoływać – powiedział „Rynkowi Kolejowemu” Zbigniew Konieczek, prezes Newagu.

W końcu KIO ogłosiła orzeczenie w sprawie odwołania Newagu i nakazano unieważnić przetarg, co też Koleje Dolnośląskie uczyniły. Oferty złożone przez Stadlera, Newaga i Pesę zostały ocenione jeszcze raz i tym razem wybrana została oferta nowosądeckiej fabryki.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter