Nowe linie w Siechnicach w 2019 roku

fot. Transportnews.Gmina Siechnice rozpisała przetarg na 4-letnią obsługę komunikacyjną nowych linii międzygminnych 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860 i 870. Przetarg związany jest ze zbliżającym się końcem umowy z Wrocławiem na organizowanie komunikacji strefowej.

To już kolejna gmina po Czernicy, która zdecydowała się samodzielnie organizować komunikację dowozową do Wrocławia. Nowością będą bilety zintegrowane, umożliwiające podróż zarówno autobusami gminnymi, jak i koleją na wybranym dystansie.

Realizacja przewozów rozpocznie się 1 maja 2019r., wtedy też uruchomione zostaną nowe linie autobusowe w Siechnicach, a obecne linie 900L, 900P, 901, 910 i 920 zostaną zlikwidowane.

Praca eksploatacyjna kształtować się będzie rocznie na poziomie:

 • autobusy typu A – 487 088,5 wzkm
 • autobusy typu B – 110 552,85 wzkm
 • autobusy typu C – 244 912,4 wzkm

Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic):

800
(kursuje codziennie)
Wzgórze Partyzantów – Skargi – Oławska – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Siechnice – Św. Katarzyna – Smardzów – Żerniki Wrocławskie – Biestrzyków – Radomierzyce – Iwiny (rondo) – Buforowa – Bardzka – Hubska – Dyrekcyjna – Borowska – Sucha – Dworzec Główny PKP – Stawowa – Peronowa – Kołłątaja – P. Skargi – Oławska – Galeria Dominikańska (D,N-kierunek Psie Pole)

810
(kursuje codziennie)
Wzgórze Partyzantów – Skargi – Oławska – Podwale – Dworcowa – Piłsudskiego – Peronowa – Stawowa – Sucha – Dworzec Główny PKP – Sucha – Hubska – Bardzka – Buforowa – Iwiny (rondo) – Radomierzyce – Biestrzyków – Żerniki Wrocławskie – Smardzów – Św. Katarzyna – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Siechnice – Radwanice – Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – P. Skargi – Oławska – Galeria Dominikańska (D,N-kierunek Psie Pole)
(kurs nocny przez Zębice, Groblice do Siechnic)

820
(kursuje codziennie)
Wzgórze Partyzantów – Skargi – Oławska – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice – Siechnice-Osiedle

Siechnice-Osiedle – Siechnice – Radwanice – Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – P. Skargi – Oławska – Galeria Dominikańska (D,N-kierunek Psie Pole)
(kursy wariantowe do Siechnice-TIM)

830
(kursuje w dni robocze)
Tarnogaj – Tarnogajska – Gazowa – Karwińska – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Siechnice – Groblice – Groblice II-Kotowicka

Groblice II-Kotowicka – Groblice – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Siechnice – Opolska – Krakowska – Karwińska – Gazowa – Tarnogajska – Tarnogaj
(kursy wariantowe przez Zębice, Sulimów, Grodziszów, Zębice, Groblice, Durok do Kotowic)

840
(kursuje w dni robocze)
Tarnogaj – Tarnogajska – Gazowa – Karwińska – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Siechnice – Groblice – Groblice-Kolejowa – Groblice – Zębice – Sulimów – Bogusławice – Ozorzyce – Łukaszowice – Św. Katarzyna – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Radwanice – Opolska – Krakowska – Karwińska – Gazowa – Tarnogajska – Tarnogaj

850
(kursuje w dni robocze)
Tarnogaj – Tarnogajska – Gazowa – Karwińska – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Siechnice – Św. Katarzyna – Łukaszowice – Ozorzyce – Bogusławice – Sulimów – Zębice – Groblice-Kolejowa – Groblice – Siechnice – Siechnice-Osiedle – Radwanice – Opolska – Krakowska – Karwińska – Gazowa – Tarnogajska – Tarnogaj

860
(kursuje w dni robocze i soboty)
Gaj-pętla – Świeradowska – Bardzka – Buforowa – Radomierzyce – Biestrzyków – Żerniki Wrocławskie

Żerniki Wrocławskie – Biestrzyków – Radomierzyce – Buforowa – Bardzka – Świeradowska – Gaj-pętla

870
(kursuje tylko dni robocze)
Św. Katarzyna stacja – Św. Katarzyna – Zacharzyce – Iwiny – Brochowska – Koreańska – Mościckiego – Gazowa – Tarnogajska – Tarnogaj

Tarnogaj – Tarnogajska – Gazowa – Mościckiego – Koreańska – Brochowska – Iwiny – Zacharzyce – Św. Katarzyna – Św. Katarzyna stacja

Zobacz rozkłady linii międzygminnych dołączone do przetargu

Minimalne wymagane parametry techniczne taboru

 1. Wymagania podstawowe
  1. Usługi przewozowe wykonywane będą autobusami w pełni sprawnymi technicznie (według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy), przystosowanymi do przewozu osób w komunikacji podmiejskiej, wyprodukowanymi co najmniej w 50% z części lub podzespołów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw, posiadającymi aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonymi zgodnie z niniejszym załącznikiem, w liczbie:
 1. 12 autobusów liniowych: 6 autobusów klasy A (MAXI), 2 autobusy klasy B (MIDI), 4 autobusy klasy C (MINI),
 2. 2 autobusy rezerwowe: 1 autobus klasy A (MAXI), 1 autobus klasy C (MINI),
 3. 3 autobusy dodatkowe: 1 autobus klasy A (MAXI), 1 autobus klasy B (MIDI), 1 autobus klasy C (MINI).
  1. Autobusy muszą spełniać wymagania:
 1. dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),
 2. dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022),
 3. określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe – Autobusy – Wymagania podstawowe.
  1. Nie dopuszcza się autobusów, zbudowanych poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 1. Parametry techniczne i wyposażenie autobusu
L.p. Parametr autobusu Klasa autobusu
A B C
2.1 Liczba autobusów:

 • liniowych
 • rezerwowych
 • dodatkowych
6

1

1

2

1

4

1

1

2.2 Wiek:

 • autobusy liniowe nie starsze, niż 10 lat przez cały okres obowiązywania Umowy,
 • autobusy rezerwowe nie starsze, niż 13 lat przez cały okres obowiązywania Umowy,
 • autobusy dodatkowe nie starsze, niż 10 lat przez cały okres obowiązywania Umowy.
2.3 Długość co najmniej 11,5 m 8,4 m 7,0 m
2.4 Pojemność: 90 56 34
 • liczba miejsc ogółem co najmniej
 • liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze) co najmniej
 • liczba miejsc rozkładanych nie więcej, niż
25 23 17
2
 • liczba miejsc przeznaczonych na wózek dla osoby z niepełnosprawnością lub na wózek dla dziecka, wraz z zabezpieczeniem wyposażonym w pas pozwalający na stabilne przypięcie wózka, co najmniej

(wymiary miejsca przeznaczonego na wózek muszą pozwolić na swobodny manewr przy wjeździe wózka do autobusu oraz przy wyjeździe z niego –zgodnie z Regulaminem 107 EKG ONZ).

1 1 1
2.5 Wnętrze autobusu: poszycia ścian, sufit, szyby, ścianki osłonowe przy drzwiach, obudowa silnika, nadkola, elementy foteli pasażerskich inne elementy muszą być zabezpieczone przed wymalowaniami graffiti
2.6 Drzwi:

 • z uchwytami wejściowymi, bez poręczy dzielących, umożliwiające swobodny dwustronny ruch pasażerów,
 • wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu) oraz w sygnalizację dźwiękową zabezpieczającą przed zamknięciem drzwi dla osób z niepełnosprawnością,
 • zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy i uniemożliwiające jazdę przy otwartych drzwiach (poza sytuacjami awaryjnymi),
 • wyposażone w hamulec przystankowy, działający jako blokada jazdy przy otwartych drzwiach,
 • każde drzwi wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły aż do momentu całkowitego zamknięcia drzwi; akustyczny sygnał ostrzegawczy przed zamknięciem drzwi, uruchamiany w sposób automatyczny na ok. 1-3 sekund przed zamknięciem,
 • szyba lewego (patrząc od wnętrza autobusu) skrzydła drzwi przy kierowcy – podgrzewana,
 • oszklenie skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach.
2.6.1 Liczba drzwi przeznaczonych dla pasażerów co najmniej 2 2 2
2.6.2 Wymiary drzwi (wszystkie sterowane przez kierowcę):

 • drzwi pierwsze przy kierowcy – jedno- lub dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej
600 mm 600 mm 600 mm
 • drzwi drugie przy miejscu przeznaczonym na wózek dla osoby z niepełnosprawnością i na wózek dla dziecka – dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej
1200 mm 1200 mm 1100 mm
 • drzwi trzecie (jeśli występują) – dwuskrzydłowe o szerokości efektywnej co najmniej
1200 mm 1200 mm 600 mm
2.7 Podłoga:

 • pokryta wykładziną antypoślizgową,
 • poziom podłogi obniżony co najmniej przy drzwiach drugich (naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki), max 360 mm nad poziom drogi, przy drzwiach trzecich (jeśli występują) max 940 mm; dopuszcza się maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz autobusu łączące strefy niskiej i wysokiej podłogi oraz stopnie pośrednie przy drzwiach trzecich,
 • stopnie wejściowe oznakowane kolorem żółtym ostrzegawczym,
 • przy drzwiach drugich (naprzeciwko miejsca przeznaczonego na wózki) – pochylnia (podest odkładany lub wysuwany), o nośności co najmniej 300 kg, umożliwiająca wjazd i wyjazd wózka
2.8 Klasa emisji hałasu i czystości spalin:

 • autobusy liniowe co najmniej EURO-5,
 • autobusy rezerwowe i dodatkowe co najmniej EURO-4
2.9 Wentylacja

(wspólnie z układem ogrzewania muszą przeciwdziałać roszeniu na suficie autobusu oraz na szybach bocznych)

 • naturalna wykorzystująca uchylne lub przesuwne szyby w co najmniej czterech oknach w ścianach bocznych autobusu (po dwa na ścianie) oraz co najmniej dwie klapy dachowe podnoszone automatycznie przez kierowcę,
 • sterowana przez kierowcę wymuszona, wykorzystująca wentylatory elektryczne zapewniające co najmniej 20-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny (z możliwością regulacji wydatku powietrza),

w kabinie kierowcy oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne

2.10 W autobusach klasy A i klasy C klimatyzacja całopojazdowa z systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby autobusu
2.11 Ogrzewanie – zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie wnętrza autobusu, a także:

 • nawiew ciepłego powietrza na lewe skrzydło drzwi przy kierowcy (do osuszania i odparowywania szyby okiennej) sterowane przez kierowcę lub działające automatycznie z możliwością przestawiania ciepłego lub niepodgrzewanego nawiewu,
 • nawiewy ciepłego powietrza przy drzwiach wejściowych (do odmrażania progów), sterowane przez kierowcę lub działające automatycznie z możliwością przestawiania ciepłego lub niepodgrzewanego nawiewu
2.12 Poręcze i słupki w przedziale pasażerskim zamocowane w sposób trwały i bezpieczny, na wysokości umożliwiającej pasażerom wygodnie z nich korzystanie, wyposażone dodatkowo w ergonomiczne uchwyty
2.13 Przyciski sygnalizacyjne

 • przyciski wewnętrzne „STOP”: co najmniej jeden przy każdych drzwiach wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, z sygnalizacją świetlną na wewnętrznej tablicy informacyjnej, informującą wysiadających pasażerów, że funkcja została uruchomiona, oraz z sygnalizacją (dźwiękową, świetlną) informującą kierowcę o konieczności zatrzymania autobusu,
 • przyciski dla pasażera na wózku inwalidzkim i pasażera z dzieckiem w wózku:
 • wewnętrzne sygnalizujące zamiar wysiadania i związanej z tym konieczności wysunięcia pochylni, co najmniej 2 szt.: jeden w zasięgu ręki pasażera, drugi przy drzwiach na słupku znajdującym się najbliżej miejsca na wózek,
 • zewnętrzny, przy miejscu przeznaczonym na wózek dla osoby z niepełnosprawnością i na wózek dla dziecka, sygnalizujący zamiar wsiadania i związanej z tym konieczności wysunięcia pochylni
2.14 Młotki do stłuczenia szyby w razie awarii; liczba i rozmieszczenie młotków zgodnie z dyrektywą 2001/85/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
2.15 Gaśnice – w każdym autobusie po 2 sztuki: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy
2.16 Oznaczenia autobusów:

(Wymogi odnośnie zastosowanych grafik i znaków oraz malowania pojazdów dotyczące kolorystyki, wymiarów i lokalizacji na pojeździe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym w formie wizualizacji przygotowanej przez Wykonawcę i nie dotyczą autobusów rezerwowych)

2.16.1 Kolorystyka zewnętrzna:

Kolory biały i czerwony

2.16.2 Oznaczenia Zamawiającego:

herb Gminy Siechnice na obu bokach autobusu

2.16.3 Oznaczenia Wykonawcy:

 • logo Wykonawcy, umieszczone na zewnętrz autobusu,
 • numer ewidencyjny autobusu, umieszczony z każdej zewnętrznej strony autobusu oraz wewnątrz niego
2.16.4 Oznaczenie drzwi:

 • przy miejscu przeznaczonym na wózek dla osoby z niepełnosprawnością i na wózek dla dziecka, oznaczone, jako do wprowadzania i wyprowadzania wózków inwalidzkich i dziecięcych
 • przy miejscu przeznaczonym na biletomat, oznaczone, jako możliwość zakupu biletu za pomocą biletomatu
2.16.5 Oznakowanie elementów przestrzeni autobusu:

miejsc dla wózka z osobą niepełnosprawną lub dla wózka z dzieckiem, przycisków otwierających drzwi dla osób na wózkach, miejsc siedzących dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby z dzieckiem na ręku, oznaczenie wyjścia awaryjnego, itp. w oparciu o ogólnie stosowane piktogramy

2.17 Informacja pasażerska

kaseton o wymiarach pozwalających na umieszczenie w nim co najmniej schematu komunikacji gminnej, cennika i regulaminów; wymiary i lokalizacja kasetonu wymagają uzgodnienia z Zamawiającym

2.18 Tablice kierunkowe zewnętrzne

sterowane elektronicznie, umożliwiające wyświetlanie informacji, o których mowa w „Charakterystyce usług przewozowych Część 4 (Tablice kierunkowe)”, dotyczących wariantów kursowania lub komunikatów (np. o awarii autobusu);

kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

2.18.1 Tablica kierunkowa przednia wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek końcowy i/lub pośredni); wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości.

Tablica powinna być umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą autobusu lub w górnej części przedniej szyby.

 • pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie) co najmniej punktów
 • obszar wyświetlania co najmniej milimetrów
16 x 112 pkt 16 x 112 pkt 16 x 84 pkt
200 x 1500 mm 200 x 1500 mm 160 x 800 mm
2.18.2 Tablica kierunkowa boczna po prawej stronie autobusu wyświetlająca numer linii oraz kierunek jazdy (przystanek końcowy i/lub pośredni); wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości.

Tablica powinna być umieszczona po prawej stronie autobusu przed drugimi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby.

 • pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie) co najmniej punktów
 • obszar wyświetlania co najmniej milimetrów
16 x 84 pkt 16 x 84 pkt 16 x 84 pkt
150 x 800 mm 150 x 800 mm 150 x 800 mm
2.18.3 Tablica boczna po lewej stronie autobusu wyświetlająca numer linii; wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości.

Tablica powinna być umieszczona po lewej stronie w początkowej połowie autobusu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby.

 • pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie) co najmniej punktów
 • obszar wyświetlania co najmniej milimetrów
16 x 28 pkt 16 x 28 pkt 16 x 28 pkt
150 x 250 mm 150 x 250 mm 150 x 250 mm
2.18.4 Tablica kierunkowa tylna wyświetlająca numer linii, kierunek jazdy (przystanek końcowy i/lub pośredni) oraz charakterystyczny przystanek przelotowy; wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości.

Tablica powinna być umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby.

 • pole do wyświetlania informacji tekstowych (w pionie x w poziomie) co najmniej punktów
 • obszar wyświetlania co najmniej milimetrów
16 x 84 pkt 16 x 84 pkt 16 x 84 pkt
150 x 800 mm 150 x 800 mm 150 x 800 mm
2.19 Tablica kierunkowa wewnętrzna

Umieszczona na środku autobusu pod sufitem za kabiną kierowcy, wykonana z matrycy LCD o minimalnej przekątnej ekranu 22 cale, umożliwiająca wyświetlanie bez udziału kierowcy komunikatów, o których mowa w „Charakterystyce usług przewozowych Część 4 (Tablice kierunkowe)”:

 • informacji o numerze linii, aktualnych: dacie i godzinie, trasie (aktualny przystanek, następny przystanek, przystanek docelowy – kierunek kursu),
 • komunikatu „STOP” w momencie naciśnięcia przez pasażera przycisku „STOP” oraz komunikatu „Kontrola biletów”,
 • innych informacji (np. o ewentualnych zmianach trasy);

kolor wyświetlania tekstów oraz kolor tła wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

2.20 Biletomat

Biletomat ma sprzedawać w formie papierowej nieskasowane BILETY GMINNE, o wartości umożliwiającej płatność zbliżeniową (nie wymagającej autoryzacji kodem PIN).

Wymagana jest obsługa płatności zbliżeniowych.

Nie jest wymagane, by biletomat obsługiwał płatności gotówką.

Interfejs w co najmniej następujących językach: polski, angielski, ukraiński, rosyjski.

Liczba biletomatów: co najmniej jeden na autobus.

Biletomat należy zamontować w pobliżu przestrzeni na wózki, w sposób nie utrudniający korzystania z biletomatu w przypadku przewozu wózka.

2.21 Kasowniki

Kasowniki elektroniczne do kasowania biletów papierowych, w liczbie równej co najmniej liczbie drzwi.

Muszą posiadać możliwość dynamicznego, automatycznego drukowania na bilecie co najmniej 16 znaków alfanumerycznych umożliwiających oznaczenie na bilecie daty, czasu skasowania biletu oraz numeru bocznego autobusu.

2.22 Urządzenie niezbędne do funkcjonowania Systemu Lokalizacji Pojazdów, o którym mowa w Załączniku nr 10 do Umowy oraz w Załączniku nr 5 do Umowy, musi realizować co najmniej następujące funkcje:

 • automatyczne włączanie się wraz z uruchomieniem autobusu,
 • zdalne przypisywanie zadań przewozowych do pojazdu z poziomu aplikacji dyspozytora,
 • ciągłe dostarczanie do Systemu danych o pozycji GPS autobusu,
 • automatyczne rejestrowanie czasów odjazdów z przystanków,
 • aktualizowanie baz danych Systemu,
 • buforowanie powyższych danych w przypadku utraty połączenia z Systemem i przesłanie niezwłocznie po jego odzyskaniu.

Nowe bilety w komunikacji międzygminnej w Siechnicach:

BILETY GMINNE 75-minutowe

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
przejazdy liniami międzygminnymi na obszarze gminy Siechnice 3,40 zł 1,70 zł
przejazdy liniami międzygminnymi na obszarze gminy Siechnice i miasta Wrocławia 4,30 zł 2,15 zł
BILETY GMINNE 7-dniowe

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
przejazdy liniami międzygminnymi na obszarze gminy Siechnice 20,00 zł 10,00 zł
przejazdy liniami międzygminnymi na obszarze gminy Siechnice i miasta Wrocławia 36,00 zł 18,00 zł
BILETY GMINNE 30-dniowe

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
przejazdy liniami międzygminnymi na obszarze gminy Siechnice 50,00 zł 25,00 zł
przejazdy liniami międzygminnymi na obszarze gminy Siechnice i miasta Wrocławia 110,00 zł 55,00 zł
BILETY ZINTEGROWANE Z KOMUNIKACJĄ WE WROCŁAWIU

zakres uprawnienia

Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
przejazdy liniami międzygminnymi oraz wszystkimi liniami komunikacji miejskiej we Wrocławiu 68,00 + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia 34,00 + wartość biletu aglomeracyjnego Wrocławia

Bilety gminne:

 1. czasowe 75-minutowe (na okaziciela) – uprawniające do odbycia dowolnej liczby przejazdów liniami komunikacji gminnej w czasie 75 minut, licząc od momentu ich skasowania,
 2. 7-dniowe (imienne)– uprawniające w okresie 7 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów liniami Siechnickiej Komunikacji Publicznej,
 3. 30-dniowe gminne (imienne) — uprawniające w okresie 30 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów liniami Siechnickiej Komunikacji Publicznej.

Bilety zintegrowane:

bilety miesięczne imienne (aglomeracyjne imienne), uprawniające w okresie jednego miesiąca kalendarzowego do odbycia dowolnej liczby przejazdów w oparciu o naklejony na bilecie właściwy (normalny lub ulgowy) znaczek Miasta Wrocławia:

 • liniami międzygminnymi Gminy Siechnice
 • wszystkimi liniami komunikacji miejskiej Wrocławia.

Bilety zintegrowane z pociągami

bilety, których sprzedaż prowadzą kasy biletowe Operatorów Kolejowych, uprawniające w okresie jednego miesiąca począwszy od daty wydania biletu lub wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów:

 • pociągami w klasie 2 Operatorów Kolejowych na trasie wskazanej na bilecie,
 • liniami międzygminnymi Gminy Siechnice (w oparciu o naklejony na bilecie (normalny lub ulgowy) ZNACZEK GMINY).

Bilety zintegrowane z pociągami, oraz z komunikacją miejską we Wrocławiu:

bilety, których sprzedaż prowadzą kasy biletowe Operatorów Kolejowych, uprawniające w okresie jednego miesiąca począwszy od daty wydania biletu lub wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów:

 • pociągami w klasie 2 Operatorów Kolejowych na trasie wskazanej na bilecie,
 • liniami międzygminnymi Gminy Siechnice (w oparciu o naklejony na bilecie (normalny lub ulgowy) ZNACZEK GMINY),
 • liniami komunikacji miejskiej we Wrocławiu (w oparciu o naklejony na bilecie właściwy (normalny lub ulgowy) znaczek Miasta Wrocławia).
blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter