Nowe uprawnienia kontrolerów biletowych.

Gapowicze – bójcie się. Kontrolerzy biletowi otrzymają część uprawnień policyjnych. Nie będzie już tak łatwo wywinąć się od kontroli biletowej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 33a prawa przewozowego osoba posiadająca uprawnienia do kontroli biletów będzie mogła ująć pasażera, który w trakcie kontroli nie będzie posiadał dowodu zapłaty za przejazd i nie okaże dokumentów stwierdzających jego tożsamość oraz w razie konieczności dokumentu uprawniającego do ulgi. Po ujęciu „gapowicz” zostanie niezwłocznie oddany ją w ręce policji.

Odmowa zapłaty należności za przejazd bez biletu i okazania dokumentu „kanarowi”, a także ucieczka przed przybyciem wezwanej policji będzie traktowana jako wykroczenie.

Nowa ustawa budzi liczne kontrowersje, gdyż nie przewiduje się tu możliwości zaskarżenia takiego „ujęcia konduktorskiego”, co jest sprzeczne z konstytucją (konkretnie art. 41, który mówi, że „każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia”). Sama nowelizacja nie określa także co dokładnie oznacza „ujęcie” pasażera bez biletu.

Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Komorowskiego i wejdzie w życie z dniem 1 marca 2011.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter