Pociągi z Wrocławia do Kluczborka pojadą szybciej

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu prac na linii kolejowej 143 na opolskim i dolnośląskich odcinku. W ramach prac powstać mają nowe przystanki kolejowe.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów” podzielono na dwie odrębne części. Część A objęta została odcinkiem Kluczbork-Namysłów-granica województwa opolskiego/dolnośląskiego. Część B to odcinek granica województwa opolskiego/dolnośląskiego – Oleśnica – Wrocław Mikołajów.

Część A – opolskie

Prace mają objąć obiekty inżynieryjne, energetykę, przejazdów kolejowych, system sterowania ruchem kolejowym, obiektów obsługi podróżnych oraz sieci kablowych i energetycznych. W miejscowości Pielgrzymowice w km 116,758 ma zostać wybudowany przystanek kolejowy z dwoma peronami o długości 150 m i wysokości 76 cm. Z kolej na stacji Wołczyn powstanie drugi peron.

Zamówienie w części A zostało podzielone na cztery odcinki. Pierwszy to odcinek Kluczbork (ze stacją) -Wołczyn (bez stacji). W następnym etapie prace obejmą stację Wołczyn, zaś w kolejnych Wołczyn – Namysłów (bez stacji) i na koniec samą stację Namysłów i tory do granicy województwa.

Część B – dolnośląskie

Podobnie jak w części “A” prace mają objąć obiekty inżynieryjne, energetykę, przejazdów kolejowych, system sterowania ruchem kolejowym, obiektów obsługi podróżnych oraz sieci kablowych i energetycznych. W miejscowości Mirków w km 150,170 ma zostać wybudowany przystanek kolejowy z dwoma peronami o długości 150 m (z opcją wydłużenia ich do długości 200 m) i wysokości 76 cm.

Przebudowane zostaną również stacje Bierutów, Długołęka, Wrocław Psie Pole i Wrocław Sołtysowice. Na stacjach Bierutów, Długołęka, Wrocław Psie Pole zmienić ma się układ torowy uwzględniający budowę dodatkowej krawędzi peronowej. Zlikwidowana zostanie nastawnia na stacji Wrocław Nadodrze. Nowa jej lokalizacja ma zostać wskazana przez projektanta.

Zamówienie w części A zostało podzielone na trzy odcinki. Pierwszy to odcinek granica województwa – Oleśnica (ze stacją) – Łukanów (bez posterunku odgałęźnego). W następnym etapie prace obejmą odcinek posterunek odgałęźny Łukanów – Wrocław Solłtysowice (ze stacją) i na koniec odcinek Wrocław Sołtysowice – Wrocław Mikołajów.

W wyniku przeprowadzonych prac, pociągi osobowe na odcinku Wrocław Mikołajów – Kluczbork będą mogły poruszać się z prędkością 120 km/h, zaś towarowe – z prędkością 80 km/h.

Oferty będą oceniane wg niniejszego kryterium: cena (60%) oraz termin wykonania zamówienia (40%). Otwarcie ofert ma nastąpić 4 sierpnia br.

Szacowana wartość opracowania wszystkich prac to 54,6 mln zł brutto.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter