Unieważniono przetarg na linie dowozowe do Dworca Psie Pole

Przetarg na obsługę linii dowozowych 150L, 150P, 151 oraz 158, o którym jakiś czas temu informaliśmy na łamach Transportnews, niespodziewanie został unieważniony. Jedyny oferent – Dolnośląskie Linie Autobusowe nie dotrzymał warunków złożenia oferty.

Jak informuje biuletyn informacji publicznej Urzędu Miejskiego:

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług przewozowych w ramach miejskiej komunikacji autobusowej łączącej osiedla: Psie Pole, Zakrzów ze stacją kolejową Wrocław Psie – Pole” Zamawiający unieważnił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż oferta złożona przez Wykonawcę Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z Wrocławia była jedyną ofertą w niniejszym postępowaniu i została odrzucona, ponieważ na wezwanie Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem terminu ważności wadium; Wykonawca nie zachował ustawowego wymogu zabezpieczenia oferty wadium.
Z uwagi na powyższe, Zamawiający musiał wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 24 art. 2 pkt. 2) w związku z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp., a w konsekwencji unieważnić postępowanie w trybie art.93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp., gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Tymczasem od paru tygodni prace nad pętlą autobusową przed przejściem podziemnym do budynku dworca Psie Pole trwają. Jak się dalej potoczy sprawa linii dowozowych na Psim Polu, poinformujemy wkrótce.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter