Przetarg na obsługę linii strefowych w gminie Długołęka

Gmina Wrocław ogłosiła przetarg na „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Długołęka”.

Przetarg dotyczy obsługi linii strefowych w Gminie Długołęka w latach 2017-2023. Pula obsługiwanych linii będzie następująca: 904, 914, 921, 924, 931, 934 i 936.

Słówko o specyfikacji zawartej w przetargu

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług publicznego transportu zbiorowego:

 • przewozowych na strefowych linia autobusowych (904, 911, 914, 921, 924, 931,934, 936)
 • druku i pośrednictwa sprzedaży biletów w imieniu na rzecz Zamawiającego,
 • zorganizowania i wdrożenia automatycznego systemu rejestracji:
  a) lokalizacji pojazdów,
  b) punktualności kursowania i jakości usług przewozowych,
  c) pracy przewozowej

 

Zadania przewozowe będą obejmować przewozy realizowane na podstawowych trasach linii w wymiarze do 1 600 000 wozokilometrów rocznie oraz przewozy okresowe realizowane na trasach objazdowych tych linii. Usługi przewozowe nie będą obejmować dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych. Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszania wielkości pracy przewozowej (wyrażonej liczbą wozokilometrów) w danym roku kalendarzowym w zakresie do 200.000 wozokilometrów w stosunku do wielkości pracy przewozowej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym wielkość pracy przewozowej w danym roku nie może być mniejsza niż 1 000 000 wozokilometrów. Przewidywana wielkość pracy przewozowej na dzień rozpoczęcia usług wynosi około 1 375 000 wozokilometrów rocznie.
Powyższe zapisy nie dotyczą roku 2017 i 2023, dla których wielkość pracy przewozowej będzie obliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których wykonywana będzie praca przewozowa.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu będzie obsługiwał linie strefowe w Gminie Długołęka przez 6 lat od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic):

904
Galeria Dominikańska – Słowackiego – Janickiego – Purkyniego – Wyszyńskiego –  Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – Szczodre – Łosice – (Budziwojowice – Łozina)  –  Dąbrowica – Dobroszów – Januszkowice – Michałowice – Kępa – Bierzyce – Łozina – Bierzyce  –  Kępa – Michałowice – Januszkowice – Dobroszów  – Dąbrowica – (Łozina – Budziwojowice) – Łosice – Szczodre – (Domaszczyn) – Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska

911
pl. Grunwaldzki – Kochanowskiego – Brucknera – Krzywoustego – Nowogorlicka – Gorlicka – Szewczenki – Wilczyce – Kiełczów – (Kiełczówek) – Piecowice – Bielawa – Raków 
 
Raków –  Bielawa – Piecowice – Kiełczów – Wilczyce – Szewczenki – Gorlicka – Krzywoustego – Brucknera – Kochanowskiego – pl. Grunwaldzki – Norwida – Curie Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki

914
Galeria Dominikańska – Słowackiego – Janickiego – Purkyniego –  Wyszyńskiego –  Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – Szczodre – Domaszczyn
 
Kamień – Długołęka – Szczodre – Domaszczyn – Szczodre –  Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska

921
pl. Grunwaldzki – Kochanowskiego – Brucknera – Krzywoustego – Gorlicka – Szewczenki – Wilczyce – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia Łąka – Kątna – Oleśniczka – Raków
 
Stępin – Borowa – (Bielawa)  – Raków – Oleśniczka –  Kątna – Brzezia Łąka –  Pietrzykowice – Śliwice – Kiełczów – Wilczyce – Szewczenki – Gorlicka –  Krzywoustego – Brucknera – Kochanowskiego – pl. Grunwaldzki – Norwida – Curie Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki

924
Galeria Dominikańska  – Słowackiego – Janickiego – Purkyniego – Wyszyńskiego –  Kromera – Krzywoustego – Bierutowska – Mirków – Długołęka – (Szczodre – Domaszczyn – Szczodre – Długołeka – Byków – Stępin) – Kamień – Piecowice – Bielawa – Raków –  Borowa – Stępin  
 
Stępin – Borowa – (Byków) –  Raków – Bielawa – Piecowice – Kamień – Długołęka – Mirków – Bierutowska – Krzywoustego – Kromera – Wyszyńskiego – Oławska – Galeria Dominikańska

931
Mulicka – Nowogorlicka – Krzywoustego  (Psie Pole Rondo Lotników Polskich – Nowogorlicka – Gorlicka – Litewska – Poleska)– Kiełczowska – Kiełczów – (Piecowice) (Wilczyce)–  Kiełczówek – (Śliwice – Pietrzykowice  – Brzezia Łąka)

(Brzezia Łąka – Pietrzykowice – Śliwice) – (Piecowice) – KiełczówekKiełczów – (Wilczyce) – Kiełczowska – Krzywoustego – Gorlicka – Nowogorlicka – Mulicka

934 (linia nie kursuje w niedziele i święta)
Mulicka – Nowogorlicka – Krzywoustego – Bora – Komorowskiego – Okulickiego – Pruszowice – Domaszczyn – Bukowina – Bąków – Łozina – Bierzyce – (Kępa) – Zaprężyn – Krakowiany – Węgrów – Skała – Jaksonowice

Jaksonowice – Skała – Węgrów – Krakowiany – Zapręzyn – Bierzyce – Łozina (Tokary – Siedlec – Godzieszowa) – Bąków – Bukowina – Domaszczyn – Pruszowice – Okulickiego – Bora – Komorowskiego –  Krzywoustego –  Psie Pole Rondo Lotników Polskich – Gorlicka – Nowogorlicka – Mulicka

936 (linia kursuje tylko w dni robocze)
Mulicka – Nowogorlicka – Krzywoustego – Bora-Komorowskiego – Okulickiego – Przedwiośnie – Starodębowa – Pawłowicka – Ramiszów – Pasikurowice – Bukowina – Bąków – Łozina – Tokary  – Siedlec – Godzieszowa – Siedlec – Tokary – Łozina – Bąków – Bukowina – Pasikurowice – Ramiszów – Pawłowicka – Azaliowa – Przedwiośnie – Okulickiego – Bora Komorowskiego – Krzywoustego – Gorlicka – Nowogorlicka – Mulicka

ZOBACZ ROZKŁADY LINII STREFOWYCH DOŁĄCZONE DO PRZETARGU

Przewidywany wymiar pracy przewozowej:

Wozokilometry dziennie
Linia Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
904 833,65 494,65 494,25 22295,9 267550,8
911 946,3 445,95 413,55 24256,6 291079,2
914 440 345,6 210,2 11903,2 142838,4
921 336,4 94,45 113,1 8231 98772
924 601,35 236,55 105,6 14598,3 175179,6
934 484 384,7 0 12186,8 146241,6
936 379,05 0 0 8339,1 100069,2
Razem 4527,15 2195,8 1548,1 114572,9 1374874,8

Typ A:

Brygada Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
15 341,4 149,6 142,9 8680,8 104169,6
16 419,3 336,25 129,8 11102 133224
Razem 761,3 485,85 272,7 19782,8 237393,6

Typ B:

Brygada Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
5 396,7 324,45 331,95 11353 136236
8 361,45 374 389,35 11005,3 132063,6
9 315,35 390,65 0 8500,3 102003,6
Razem 1073,5 1089,1 721,3 30858,6 370303,2

Typ C:

Brygada Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
1 249,65 455,85 377,55 8825,9 105910,8
2 194,15 0 0 4271,3 51255,6
3 182,8 165 176,55 5387,8 64653,6
4 132,45 0 0 2913,9 34966,8
6 253,35 0 0 5573,7 66884,4
7 287,05 0 0 6315,1 75781,2
10 161,8 0 0 3559,6 42715,2
11 349 0 0 7668 92136
12 163,7 0 0 3601,4 43216,8
13 368,75 0 0 8112,5 97350
14 349,65 0 0 7692,3 92307,6
Razem 2692,35 620,85 554,1 63931,5 767178

 

Roboczy Sobota Niedziela Miesięcznie Rocznie
Łącznie (A+B+C) 4527,15 2195,8 1548,1 114572,9 1374874,8

Minimalne wymagane parametry techniczne taboru

Wymagana liczba pojazdów: 20 autobusów (w tym 4 autobus dodatkowe)

 • Typ A – 2 autobusy
 • Typ B – 2 autobusy
 • Typ C – 11 autobusów

Autobusy dodatkowe

 • Typ A – 1 autobus
 • Typ B – 2 autobusy
 • Typ C – 1 autobus

Autobusy typu miejskiego przeznaczone do świadczenia usług przewozowych muszą spełniać następujące parametry techniczne:

Pkt

Parametr

Opis

1

Wiek pojazdów

Wiek taboru:

 •  autobus podstawowy– wyprodukowany najwcześniej w 2017; wprowadzony do obsługi zadania nie później niż 180 dni od daty podpisania umowy.
 •  autobus tymczasowy – do 180 dni od daty zawarcia umowy tj. do czasu uruchomienia autobusów podstawowych – wiek nie może przekraczać 10 lat.
 • autobus dodatkowy – wiek nie może przekraczać 10 lat przez cały okres trwania umowy.
 • autobus zastępczy – wiek nie może przekraczać 13 lat przez cały okres trwania umowy

Niedopuszczalne są autobusy typu Składak i SAM.

Jednostka napędowa w pojazdach podstawowych i dodatkowych wprowadzanych do ruchu powinna spełniać normy czystości spalin co najmniej Euro 6,

w pojazdach tymczasowych co najmniej Euro 4;

w pojazdach zastępczych co najmniej Euro 3;

2

Długość pojazdów

Typ A – co najmniej 8 metrów
Typ B – co najmniej 9 metrów
Typ C – co najmniej 11,5 metrów

3

Liczba miejsc (łącznie z kierowcą)

 • typ A – minimum 45 miejsc ogółem: w tym minimum 15 miejsc siedzących
 • Typ B – minimum 60 miejsc ogółem: w tym minimum 23 miejsca siedzące i minimum 20 miejsc stojących
 • Typ C – minimum 80 miejsc ogółem: w tym minimum 38 miejsc siedzących i minimum 25 miejsc stojących,

Siedzenia typu 11/2 będą liczone jako pojedyncze.

4

Liczba drzwi

 • Drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone przed pierwszą osią o szerokości efektywnej min. 600 mm.
 • Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 mm.

5

Niska podłoga

 • Poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 360 mm. W drugich drzwiach wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej. Strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi. Dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami. Dopuszczalne stopnie pośrednie w drzwiach trzecich (gdy występują).
 • Naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na wysokości podłogi (bez dodatkowych podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz przy drugich drzwiach na zewnątrz pojazdu przycisk umożliwiający żądanie wysunięcia podestu oznaczony symbolem osoby na wózku inwalidzkim
 • Funkcja umożliwiającą wykorzystanie tzw. „przyklęku” oraz przycisk w bezpośrednim sąsiedztwie niskiej podłogi i przy drugich drzwiach na zewnątrz pojazdu umożliwiający żądanie jego uruchomienia oznaczony symbolem wózka dziecięcego.
 • Funkcja „przyklęku” nie jest wymagana w autobusach tymczasowych typu A i B.

W żadnym przypadku nie dopuszcza się stosowania windy zamiast podestu.

6

Tablice informacyjne zewnętrzne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich autobusów:

 • Tablica przednia w górnej części ściany przedniej (lub w przypadku braku możliwości technicznych w dowolnym miejscu za przednią szybą w sposób nie ograniczający pola widzenia kierowcy)
 • tablica boczna pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami
  w górnej części –
  dwurzędowe, wyświetlające numer linii i kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo charakterystyczny przystanek przelotowy)
 • tablica tylna wyświetlająca numer linii w górnej części ściany tylnej

Wszystkie tablice sterowane elektronicznie – umożliwiające wyświetlanie zmiennych informacji dotyczących wariantów kursowania odpowiednio do wykonywanego kursu lub komunikatów np. o awarii pojazdu; zmiany informacji dokonuje kierujący pojazdem za pośrednictwem elektronicznego sterownika.

7

Tablice informacyjne wewnętrzne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wymagane dla wszystkich autobusów:

 • Tablica boczna z numerem linii i jej schematem zawierającym nazwy wszystkich przystanków umieszczona pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami
 • Wyświetlacz podsufitowy (wykonany w oparciu o monitor LCD)- nie dotyczy autobusów tymczasowych Wymagania techniczne: • lokalizacja – pod sufitem za kabiną kierowcy w osi podłużnej pojazdu i skierowana do tyłu zapewniająca dobrą widzialność dla pasażerów w szczególności z miejsc siedzących. • technologia –oparta na matrycy LCD z podświetleniem LED, z regulacją jasności obrazu w zależności od warunków oświetlenia panujących w pojeździe • wymiar: przekątna 22’’ lub 23’’, format obrazu 16:10 lub 16:9 • minimalna rozdzielczość – 1280×720 pikseli • jasność – min. 250cd/m2 • minimalny kontrast – 1000:1 • kąt widzenia (poziom/pion) – 170° /160 ° •Wyświetlane treści:
 • oznaczenie linii,
 • kierunek jazdy (przystanek docelowy),
 • • nazwę przystanku bieżącego (przed zatrzymaniem pojazdu na przystanku i w czasie postoju na nim) lub nazwę kolejnego przystanku z poprzedzającym opisem „następny przystanek” (po ruszeniu pojazdu z przystanku i w czasie jazdy między przystankami),
 • fragment przebiegu trasy – ostatni obsłużony przystanek (wyszarzony), przystanek bieżący/następny (wyróżniony graficznie) oraz minimum sześć kolejnych przystanków,
 • informacja o charakterze przystanku: „na żądanie”, granica strefy biletowej przy ich nazwach
 • aktualną datę i godzinę,
 • komunikat „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie”
 • innych komunikatów informacyjnych np. o awarii pojazdu, zmianie trasy z możliwością wyświetlania w sekwencji płynącejUWAGA W autobusach tymczasowych zamiast wyświetlacza podsufitowego dopuszcza się tablice przednią umieszczoną za kabiną kierowcy z umieszczonym na niej numerem linii i kierunkiem jazdy (przystanek końcowy)

Zapowiedzi głosowe (nie dotyczy autobusów tymczasowych): Możliwość automatycznej emisji plików dźwiękowych opracowanych we własnym zakresie przez Wykonawcę z prezentacją:

 • informacji o bieżącym przystanku – przed zatrzymaniem pojazdu na przystanku,
 • informacji o następnym przystanku – po ruszeniu pojazdu z przystanku,
 • informacji o charakterze przystanku: „na żądanie”, granica strefy biletowej
 • innych informacji np. dotyczących przystanków końcowych lub awarii pojazdów Kierujący pojazdem powinien mieć możliwość ręcznej regulacji głośności zapowiedzi. Zakres dopuszczalnej regulacji głośności powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

8

Oznaczenia na zewnątrz pojazdu

Wymagane dla wszystkich autobusów:Nad przednimi drzwiami pojazdu napis „WEJŚCIE”, a nad pozostałymi drzwiami napis „WYJŚCIE”, na prawej burcie pojazdu przy wszystkich drzwiach informacje o możliwości wsiadania wyłącznie przednimi drzwiami.

Przy wszystkich drzwiach autobusu należy zamieścić informację, „Bilety okresowe Urbancard obowiązują tylko w granicach Wrocławia”.

Autobusy podstawowe i dodatkowe oznakowane herbami Wrocławia i gminy Długołęka (pozyskanymi we własnym zakresie przez Wykonawcę) oraz o jednolitej kolorystyce z użyciem dwóch kolorów: barwy żółtej (RAL1021) i czerwonej (RAL3001) – szczegółowe wymagania odnośnie kolorystyki zostaną przekazane przez Zamawiającego do 7 dni od podpisania umowy. Wymogi odnośnie kolorystyki i znaków nie dotyczą pojazdów tymczasowych i zastępczych

Numer ewidencyjny pojazdu (system numeracji autobusów należy uzgodnić z Zamawiającym) z każdej zewnętrznej strony pojazdu.

Numer brygady w formie wyświetlacza elektronicznego umieszczony z prawej przedniej szyby pojazdu (w autobusach tymczasowych nie jest wymagana forma elektroniczna).

9

Urządzenia specjalne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Kasy fiskalne i czytniki biletów elektronicznych (w tym Urbancard) zlokalizowane w miejscu umożliwiającym ich obserwacje przez kierowcę i swobodny dostęp pasażerom z umożliwieniem zakupu biletów jednorazowych za pomocą karty płatniczej.

Kasowniki elektroniczne – co najmniej dwa z możliwością dynamicznej, automatycznej zmiany ciągu drukowania znaków oraz z możliwością drukowania na bilecie co najmniej 16 znaków umożliwiających oznaczenie na bilecie daty, czasu rozpoczęcia podróży oraz numeru pojazdu zlokalizowane w miejscu umożliwiającym ich obserwacje przez kierowcę i swobodny dostęp pasażerom.

Rejestrator z systemem automatycznej kontroli punktualności, jakości usług przewozowych i lokalizacji pojazdów oraz system monitoringu.

Środki łączności umożliwiające kierowcy bezpośredni kontakt z centralą Wykonawcy, Zamawiającym oraz służbami alarmowymi.

System automatycznej kontroli punktualności i jakości usług przewozowych i lokalizacji pojazdów oraz system monitoringu nie jest wymagany w autobusach tymczasowych

10

Wyposażenie wnętrza

Dla autobusów, które wyposażone są w klimatyzator przestrzeni pasażerskiej:

 • minimum 2 klapy dachowe,
 • uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla autobusów, które nie są wyposażone w klimatyzator przestrzeni pasażerskiej:

 • minimum 2 klapy dachowe,
 • uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu) dla autobusów typu A i B,
 • Uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej czterech oknach (minimum po dwie na każdej bocznej ścianie pojazdu) dla autobusów typu C,

Dla wszystkich typów autobusów: System poręczy poziomych i pionowych dla osób stojących; oświetlenie zapewniające pasażerom dobrą widoczność wewnątrz pojazdu; przyciski STOP (przystanek „na żądanie”) przy każdym wyjściu z pojazdu; czytelne oznakowanie wyjścia awaryjnego oraz usytuowania przycisków STOP; komplet gaśniczy oraz komplet młotków do wybicia szyby w razie awarii.

11

 Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej

(wymóg nie dotyczy autobusów tymczasowych)

Układ sterowania pracą urządzeń klimatyzacyjnych działający automatycznie na podstawie danych rejestrowanych przez czujniki pomiaru temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, posiadający funkcje chłodzenie-ogrzewanie z możliwością pracy urządzeń w trybie samej wentylacji przestrzeni pasażerskiej, a także posiadający możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia urządzeń klimatyzacyjnych. Uruchomienie klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej powinno nastąpić przy osiągnięciu temperatury zewnętrznej 22°C a układ sterowania powinien utrzymywać temperaturę nie wyższą niż:

 • 22°C przy temperaturze zewnętrznej do 24 °C,
 • temperatura zewnętrzna pomniejszona o 3 °C przy temperaturze zewnętrznej powyżej 24 °C

Przy schładzaniu wnętrza pojazdu należy dążyć do nie obniżania temperatury wewnętrznej poniżej 22°C

W przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych Zamawiający może określić inne przedziały temperatur.

Termin składania ofert mija 10 lipca 2017r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15.

Termin składania ofert przesunięto na 19 lipca 2017r. na godzinę 10:00.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter