Sevibus pojedzie na liniach 908 i 930

4.07.2017, Koźmice. Nowy SOR BN12 dla Sevibusa na linie 908 i 930. fot. Paweł Rząsowski.W czwartek 6 lipca podpisana została umowa między Urzędem Miejskim Wrocławia a Sevibusem na 3-letnią obsługę linii strefowych 908 i 930.

Zwycięski przewoźnik zaoferował autobusy wyprodukowane w 2017r. za stawkę 5,29zł / wzkm, co dało łącznie 6 292 611,36zł. Ponadto oferty złożyli także:

  • DLA – z 5,45zł / wzkm (6 485 242,32zł) z 2 autobusami z 2013r. i 3 z 2017r.,
  • Michalczewski – z 6,43zł / wzkm (7 641 028,28zł) z 5 autobusami Solaris Urbino 12 CNG z 2013r.,
  • BUS Marco Polo Wratislavia 1992 – z 6,81 zł / wzkm (8 196 109,20zł) z 5 autobusami z 2017r.,

Wybór oferty Sevibusa nie spotkał się z aprobatą DLA, które skierowały sprawę do KIO. W komunikacie KIO czytaliśmy:

„Odwołanie w sprawie KIO 466/17 zostało uwzględnione w zakresie zarzutu naruszenia art. 90 ust. 3 i art. 7 ust. 1 ustawy. Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z 28 lutego 2017 r., powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym ponowne wezwanie wykonawcy Sevibus S.A. we Wrocławiu w trybie art. 90 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień następujących elementów oferty mających wpływ na cenę: – w zakresie kosztów pracy kierowców w zakresie dojazdów, obsługi dystrybutorskiej, zarządzania kontraktem, obsługi rozliczeń systemu sprzedaży, gdyż wykonawca nie wykazał, że koszty pracy zostały uwzględnione i czy pokrywają wynagrodzenie pracowników co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę – co do sposobu finansowania zakupu autobusów w świetle rozbieżności pomiędzy umową sprzedaży autobusów zakładającą leasing, a oświadczeniem Sevibus w wyjaśnieniach – wskazująca finansowanie ze środków własnych – w zakresie kosztów urządzeń dodatkowych systemu monitoringu i punktualności, tablic i kasowników, gdyż wykonawca nie wykazał, kto finansuje zakup urządzeń do wymaganych systemów i ich montażu, zwłaszcza w świetle oferty odwołującego wprost wskazującej, ze SOR tych kosztów nie uwzględnia w cenie.”

Urząd Miejski ponownie ocenił oferty, biorąc pod uwagę uzasadnienie KIO i ponownie wybrano najtańszą ofertę – Sevibusa. Ponownie więc DLA złożyło protest do komisji odwoławczej.

W końcu jednak udało się podpisać umowę i nowe autobusy będzie można spotkać na liniach 908 i 930 od 29 lipca br.

Obsługa liniowa będzie zapewniona przez pięć autobusów. Dwa typu B o długości 9,5m. 3 autobusy typu o długości 12m. Autobusy liniowe musiały spełniać normę przynajmniej EURO4.

Nowe autobusy będą miały żółto-czerwone barwy podobne do barw MPK Wrocław.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter