Strajk związkowców ze spółek kolejowych z Grupy PKP

Uwaga! 25 stycznia br. w piątek odbędzie się ogólnopolski strajk pracowników spółek kolejowych z Grupy PKP. Przyczyną jest brak porozumienia w sprawie ulg przejazdowych dla pracowników kolei i emerytowanych kolejarzy. Strajk jest ogólnopolski i mają do niego dołączyć pracownicy spółek kolejowych z “PKP” w nazwie. Jest bardzo prawdopodobne, że we Wrocławiu pociągi będą jeździć z większymi niż dotąd, opóźnieniami.

Jak informuje strona www.wczasiestrajku.pl uruchomiona specjalnie na tę okoliczność:

Związki zawodowe reprezentujące kolejarzy nie potrafiły porozumieć się ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, co do wprowadzenia nowych zasad przyznawania ulg. Propozycją ZPK było, aby – w przypadku kolejowych emerytów – ulga, wynosząca do tej pory 80%, pozostała na tym samym poziomie. Zmianie ulec miał jedynie sposób wykupu zniżki. Dzięki temu Grupa PKP mogłaby zaoszczędzić ok. 27 mln zł. Ulga dla pracowników kolei pozostała natomiast na poziomie 99 proc. w drugiej klasie – tak jak dotychczas. Związki zawodowe nie przyjęły propozycji i zapowiedziały przeprowadzenie strajku ostrzegawczego, bądź – w razie braku dalszego porozumienia – strajku generalnego.

Strajk odbędzie się między godziną 7:00 a 9:00. Uwaga! Przewozy Regionalne i Koleje Dolnośląskie S.A. nie biorą udziału w strajku, jednak i ich pociągi mogą aż do późnych godzin popołudniowych kursować z opóźnieniami, spowodowanymi przez zatrzymanie ruchu przez pracowników nastawni kolejowych.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter