Nie wiadomo kto będzie wozić pasażerów w Siechnicach

Po cichutku przed meczami Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, unieważniono przetarg na zadanie: “Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Siechnice”. Jak podaje Biuletyn informacji Publicznej, powodem unieważnienia przetargu jest to, że cena oferty “znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Miasto nie podało do wiadomości tego, jakie firmy zgłosiły się do przetargu, jakie ceny zaproponowały, oraz które oferty brano pod uwagę. Oznacza to, że na liniach 900L, 900P, 901, oraz 910 jeszcze przez jakiś czas będą kursować autobusy pod banderą Polbus-PKS.

Wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) linie miało obsługiwać łącznie 12 autobusów, dodatkowo przewoźnik musiał posiadać także 5 autobusów dodatkowych, a całkowita wielkość zamówienia wynosiła 23 991 808,29 zł.

Zmiany miały objąć głównie linię 910 na której przewidziano nowe skrócone kursy do Żernik Wrocławskich. Poniżej szczegóły dotyczące tego przetargu:

 

1. Przebieg tras linii (na terenie Wrocławia – wg ulic):
Linia 900L
Galeria Dominikańska
– Podwale – Dworcowa – Piłsudskiego – Peronowa – Stawowa – Sucha – Dworzec Główny PKP – Sucha – Hubska – Bardzka – Buforowa – Iwiny (rondo) – Żerniki Wrocławskie (Wrocławska) – Smardzów – Św. Katarzyna – Siechnice (Opolska, Ciepłownicza) – Siechnice (osiedle) – Siechnice (Jarzębinowa, Kościelna , Szkolna, Kolejowa, Opolska) – Radwanice – Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – P. Skargi – Galeria Dominikańska

wybrane kursy:
Galeria Dominikańska – Podwale – Dworcowa – Piłsudskiego – Peronowa – Stawowa – Sucha – Dworzec Główny PKP – Sucha – Hubska – Bardzka – Buforowa – Iwiny (rondo) – Żerniki Wrocławskie (Wrocławska) – Smardzów – Św. Katarzyna – Sulimów – Zębice – Groblice – Siechnice (Opolska, Ciepłownicza) – Siechnice (osiedle) – …. – Galeria Dominikańska

Galeria Dominikańska – Podwale – Dworcowa – Piłsudskiego – Peronowa – Stawowa – Sucha – Dworzec Główny PKP – Sucha – Hubska – Bardzka – Buforowa – Iwiny (rondo) – Żerniki Wrocławskie (Wrocławska) – Smardzów – Św. Katarzyna – Siechnice (Opolska, Kwiatkowskiego–TIM, Opolska, Ciepłownicza) – Siechnice (osiedle) – … – Galeria Dominikańska

Galeria Dominikańska – Podwale – Dworcowa – Piłsudskiego – Peronowa – Stawowa – Sucha – Dworzec Główny PKP – … – Siechnice (osiedle) – Siechnice (Jarzębinowa, Kościelna, Świerczewskiego –gimnazjum), Szkolna, Kolejowa, Opolska) – Radwanice – …. – Galeria Dominikańska

Linia 900P
Galeria Dominikańska
– Słowackiego – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice (Opolska, Kolejowa, Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa, Ciepłownicza) – Siechnice (osiedle) – Siechnice (Ciepłownicza, Opolska) – Św. Katarzyna – Smardzów – Żerniki Wrocławskie (Wrocławska) – Iwiny (rondo) – Buforowa – Bardzka – Hubska – Dyrekcyjna – Borowska – Sucha – Dworzec Główny PKP – Stawowa – Peronowa – Kołłątaja – P. Skargi – Galeria Dominikańska

Linia 901
Galeria Dominikańska
– Słowackiego – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice (Opolska, Kolejowa, Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa, Ciepłownicza) – Siechnice (osiedle)

Siechnice (osiedle) – Siechnice (Ciepłownicza, Opolska, Świerczewskiego, Szkolna, Kolejowa, Opolska) – Radwanice – Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – P. Skargi – Galeria Dominikańska

wybrane kursy:
Galeria Dominikańska – Słowackiego – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice (Opolska, Kolejowa, Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa, Ciepłownicza, Opolska, Kwiatkowskiego) – Siechnice (TIM)

Siechnice (TIM) – Siechnice (Kwiatkowskiego, Opolska, Ciepłownicza, Opolska, Świerczewskiego, Szkolna, Kolejowa, Opolska) – Radwanice – Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – P. Skargi – Galeria Dominikańska

Galeria Dominikańska – Słowackiego – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Radwanice – Siechnice (Opolska, Kolejowa, Szkolna, Kościelna, Jarzębinowa, Ciepłownicza, Opolska) – Groblice – Zębice

Zębice – Groblice – Siechnice (Opolska, Świerczewskiego, Szkolna, Kolejowa, Opolska) – Radwanice – Opolska – Krakowska – Kościuszki – Komuny Paryskiej – Podwale – P. Skargi – Galeria Dominikańska

Galeria Dominikańska – Słowackiego – Podwale – Dworcowa – Kościuszki – Krakowska – Opolska – Świątnicka – Księska – Starodworska – Mokry Dwór – Starodworska – Księska – Świątnicka – Opolska – Radwanice – Siechnice (Opolska, Kolejowa, Szkolna, Świerczewskiego – gimnazjum, Kościelna, Jarzębinowa, Ciepłownicza) – Siechnice (osiedle)

Linia 910
Galeria Dominikańska
– Podwale – Dworcowa – Piłsudskiego – Peronowa – Stawowa – Sucha – Dworzec Główny PKP – Sucha – Hubska – Bardzka – Buforowa – Iwiny (rondo) – Żerniki Wrocławskie (Wrocławska) – Smardzów – Św. Katarzyna (stacja)

Św. Katarzyna (stacja) – Smardzów – Żerniki Wrocławskie (Wrocławska) – Iwiny (rondo) – Buforowa – Bardzka – Hubska – Dyrekcyjna – Borowska – Sucha – Dworzec Główny PKP – – Stawowa – Peronowa – Kołłątaja – P. Skargi – Galeria Dominikańska

Wybrane kursy skrócone do Żernik Wrocławskich
Uwaga: Przy zawracaniu autobusu na pętli w Żernikach Wrocławskich może istnieć
konieczność cofania autobusem.

 

2. Przewidywany wymiar pracy przewozowej na dzień rozpoczęcia usługi

Wozokilometry

Linia

Roboczy

Sobota

Niedziela

Miesięcznie

Rocznie

900L

713.65

552.60

552.60

20 121.10

241 453.20

900P

669.90

510.40

510.40

19 988.60

239 863.20

901

873.00

111.80

83.85

15 140.10

181 681.20

Razem

2 865.30

1 541.00

1 217.55

74 070.80

888 849.60

3. Minimalne wymagane parametry techniczne taboru

Autobusy typu miejskiego przeznaczone do świadczenia usług przewozowych muszą

spełniać następujące parametry techniczne:

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Wykonawca musi:
— dysponować następującymi autobusami podstawowymi:

Pkt

Parametr

Opis

1

Wiek pojazdów

Wiek taboru:

– autobusy podstawowe i dodatkowe wyprodukowane

nie wcześniej niż w 2007 r.

– autobusy zastępcze wyprodukowane nie wcześniej

niż w 2002 r.

Niedopuszczalne są autobusy typu Składak i SAM.

Jednostka napędowa w pojazdach podstawowych i

dodatkowych wprowadzanych do ruchu powinna spełniać normy czystości spalin Euro IV, w pojazdach zastępczych Euro III

2

Długość pojazdów

Co najmniej 11,5 metrów,

3

Liczba miejsc (łącznie z kierowcą)

Minimum 95 miejsc ogółem, w tym od 25 do 35 miejsc siedzących,

Siedzenia typu 11/2 będą liczone jako pojedyncze.

Naprzeciw drugich drzwi lub w ich bezpośrednim

sąsiedztwie, na wysokości podłogi (bez dodatkowych

podestów) wygospodarowane miejsce przynajmniej na jeden wózek inwalidzki.

4

Liczba drzwi

Drzwi pierwsze jedno- lub dwuskrzydłowe sterowane

przez kierowcę, umieszczone przed pierwszą osią o

szerokości efektywnej min. 600 mm.

Drzwi drugie dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę, umieszczone pomiędzy osiami o szerokości efektywnej min. 1200 mm.

Opcjonalnie (nie są niezbędne) trzecie drzwi jedno – lub dwuskrzydłowe sterowane przez kierowcę.

5

Niska podłoga

Poziom podłogi w drzwiach pierwszych i drugich maks. 360 mm. Poziom podłogi w drzwiach trzecich (gdy są) maks. 940 mm; W drugich drzwiach wysuwany podest umożliwiający wjazd wózka osoby niepełnosprawnej.

Strefa niskiej podłogi do końca drugich drzwi.

Dopuszczalne maksymalnie dwa stopnie pośrednie

wewnątrz pojazdu w przejściu za drugimi drzwiami.

Dopuszczalne stopnie pośrednie w drzwiach trzecich (gdy występują). Autobus powinien być wyposażony w system

ECAS, umożliwiający wykorzystanie tzw. „przyklęku”.

6

Tablice informacyjne zewnętrzne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

– Tablica przednia w górnej części ściany przedniej (lub w przypadku braku możliwości technicznych w dowolnym miejscu za przednią szybą w sposób nie ograniczający pola widzenia kierowcy)

– tablica boczna pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami

w górnej części – dwurzędowe, wyświetlające numer linii i kierunek jazdy (przystanek końcowy i dodatkowo do 2 charakterystycznych przystankow przelotowych

– tablica tylna wyświetlająca numer linii w górnej części ściany tylniej

Wszystkie tablice sterowane elektronicznie – umożliwiające wyświetlanie zmiennych informacji dotyczących wariantów kursowania odpowiednio do wykonywanego kursu lub komunikatów np. o awarii pojazdu; zmiany informacji dokonuje kierujący pojazdem za pośrednictwem elektronicznego sterownika.

Zamawiający poda przed rozpoczęciem świadczenia usług treść tablic informacyjnych, która będzie podlegać kontroli.

7

Tablice informacyjne wewnętrzne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Tablica boczna z umieszczonym schematem linii zawierającym nazwy wszystkich przystanków;

Tablica przednia, umieszczona za kabiną kierowcy, z numerem linii i kierunkiem jazdy (przystanek końcowy);

8

Oznaczenia na zewnątrz pojazdu

Nad przednimi drzwiami pojazdu należy umieścić napis „WEJŚCIE”, a nad pozostałymi drzwiami napis „WYJŚCIE”,

na prawej burcie pojazdu należy umieścić napis mówiący o możliwości wsiadania wyłącznie przednimi drzwiami.

Jednolita kolorystyka zewnętrzna autobusów – nie dotyczy autobusów zastępczych.

9

Urządzenia specjalne

(wymaganie niezbędne przed realizacją usług)

Wszystkie autobusy powinny być wyposażone w kasy

fiskalne i czytniki kart elektronicznych oraz urządzenie umożliwiające kasowanie, w przypadku rozpoczęcia podroży na linii strefowej, biletow czasowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej.

Kasowanie polega na oznaczeniu na bilecie daty, godziny i minuty rozpoczęcia podroży oraz numeru pojazdu.

Wszystkie autobusy należy wyposażyć w środki łączności umożliwiające kierowcy bezpośredni kontakt z centralą Wykonawcy i służbami alarmowymi.

10

Wyposażenie wnętrza

Dla autobusów, które wyposażone są w klimatyzator przestrzeni pasażerskiej:

· uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej

dwóch oknach (minimum po jednej na każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla pozostałych autobusów:

· Minimum 2 klapy dachowe,

· Uchylne lub przesuwne szyby boczne w co najmniej czterech oknach (minimum po dwie na każdej bocznej ścianie pojazdu),

Dla wszystkich typów autobusów:

System poręczy poziomych i pionowych dla osób

stojących; oświetlenie zapewniające pasażerom dobrą widoczność wewnątrz pojazdu; przyciski STOP (przystanek „na żądanie”) przy każdym wyjściu z pojazdu; czytelne oznakowanie wyjścia awaryjnego oraz usytuowania przycisków STOP; komplet gaśniczy oraz komplet młotków do wybicia szyby w razie awarii.

RODZAJE BILETÓW I ICH NOMINAŁY NA LINIACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM – obowiązujące w dniu podpisania umowy:

  1. Podział na strefy taryfowe

Linia

Nazwa strefy

Początek strefy

Koniec strefy

900P

WR

Galeria Dominikańska

Radwanice – Skrajna

900P

SC1

Radwanice – Skrajna

Siechnice – CPN

900P

SC2

Siechnice – CPN

Smardzów

900P

SC1

Smardzów

Iwiny

900P

WR

Iwiny

Galeria Dominikańska

900L

WR

Galeria Dominikańska

Iwiny

900L

SC1

Iwiny

Smardzów

900L

SC2

Smardzów

Siechnice – CPN

900L

SC1

Siechnice – CPN

Radwanice – Skrajna

900L

WR

Radwanice – Skrajna

Galeria Dominikańska

901

WR

Galeria Dominikańska

Radwanice – Skrajna

901

SC1

Radwanice – Skrajna

Siechnice – CPN

901

SC2

Siechnice – CPN

Siechnice – Osiedle

910

WR

Galeria Dominikańska

Iwiny

910

SC1

Iwiny

Smardzów

910

SC2

Smardzów

Św. Katarzyna – stacja

2. Opłaty za przejazd -linie 900L, 900P, 901 i 910.
Ceny biletów normalnych.
(Ceny biletów ulgowych stanowią 50% ceny biletów normalnych)

Bilety jednorazowe

Strefa WR

Strefa Sc1

Strefa Sc2

Strefa WR

3,00

3,90

4,40

Strefa Sc1

3,90

3,00

3,00

Strefa Sc2

4,40

3,00

3,00

Bilety okresowe 7 -dniowe gminne na 1 lub 2 linie

Strefa WR

Strefa Sc1

Strefa Sc2

Strefa WR

20,00

36,00

36,00

Strefa Sc1

36,00

20,00

28,00

Strefa Sc2

36,00

28,00

20,00

Bilety okresowe 30 -dniowe gminne na 1 lub 2 linie

Strefa WR

Strefa Sc1

Strefa Sc2

Strefa WR

60,00

110,00

110,00

Strefa Sc1

110,00

60,00

85,00

Strefa Sc2

110,00

85,00

60,00

Bilety 30-dniowe międzygminne na wszystkie linie

Wrocław Siechnice

Strefa Sc1

Strefa Sc2

Strefa Sc1

Strefa Sc2

Linie normalne

Linie pospieszne

140,00

140,00

148,00

148,00

 

Uwaga: Za przejazd przez co najmniej 2 strefy w tym strefę WR obowiązuje bilet w cenie maksymalnej dla danego rodzaju biletu.

Kryteria udzielenia zamówienia
– Najniższa cena

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter