UrbanCard po nowemu od grudnia? [AKTUALIZACJA]

Będzie więcej biletomatów na przystankach, kasowniki z możliwością zapłaty za przejazd, więcej biur obsługi i form płatności za przejazd. Znikną natomiast biletomaty mobilne – tak będzie wyglądać nowy system dystrybucji biletów komunikacji miejskiej.

Nie trzeba wymieniać kart

Najważniejsza informacja dla pasażerów jest taka, że nie będą musieli wymieniać swoich kart. Zachowają one ważność w nowym systemie. Zwiększy się natomiast ilość biletomatów w okolicach przystanków. Będzie ich łącznie 170.

Więcej będzie też Biur Obsługi Klienta. Obecnie są dwa BOK-i i jeden punkt sezonowy. W ramach nowej umowy, uruchomione zostaną 4 biura obsługi klienta i trzy punkty dla studentów. Kontrolerzy biletów otrzymają nowe czytniki biletów, a liczba urządzeń zwiększy się ze 120 do 160.

Bez biletomatów w pojazdach

Bilety będzie można zakupić bezpośrednio w każdym kasowniku. Same biletomaty znikną z pojazdów.

– Te funkcje, które miał pojedynczy biletomat w pojeździe, będą teraz zwielokrotnione na wszystkie kasowniki. Dlatego mówimy o zwielokrotnieniu liczby biletomatów, pomimo że same biletomaty z pojazdów znikną – mówi Błażej Trzcinowicz, zastępca dyrektora Wydziału Transportu UM.

 

– Chcemy, żeby za bilet jednorazowy w nowych kasownikach można było zapłacić za pomocą karty płatniczej. Kasownik nie będzie drukował biletów papierowych. Jest to urządzenie do pobierania opłaty za przejazd, natomiast nie ma funkcji drukowania biletów papierowych. Informacja o wniesieniu opłaty za przejazd będzie kodowana w systemie i podczas kontroli pasażer przyłoży kartę do czytnika kontrolerskiego, gdzie będzie informacja, że kupiliśmy bilet – wyjaśnia Arkadiusz Filipowski, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Możliwa będzie w nich zapłata UrbanCard z funkcją elektronicznej portmonetki, ale też za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych.

UrbanCard z elektroniczną portmonetką

W wymogach przetargowych zapisano, że karta UrbanCard ma w nowym systemie mieć funkcję elektronicznej portmonetki. Będzie można uzupełniać środki na koncie, by móc w razie potrzeby zakupić bilety. Będzie też więcej aplikacji, za których pomocą będzie można kupić bilet w internecie.

Nie będzie trzeba już kodować biletu zakupionego online, jak ma to miejsce obecnie, co ułatwi zakup biletów okresowych. Informacje o transakcjach i zakupach będą od razu widoczne na karcie.

UrbanCard a „UrbanCard II”

JEST

BĘDZIE

1

Automaty biletowe na przystankach

125

170

2

Automaty biletowe w pojazdach

820

3

Kasowniki elektroniczne

3300

4

Biuro Obsługi Klienta

2

4

5

Punkt Obsługi Studenta

(sezonowo)

1

3

6

Czytniki Kontrolerskie

120

160

7

Karty

ok. 400 000

Dodatkowo

300 000

8

Elektroniczna Portmonetka

NIE

TAK

9

System

OFF-LINE

ON-LINE

10

Aplikacja mobilna

1

Min.2 w I rok umowy

min. 4 od II roku umowy

11

Forma płatności

Karta

gotówka

Karta

gotówka

NFC/HCE

BLIK

12

Odroczona płatność

NIE

TAK

13

Okres obowiązywania umowy

4 lata

8,5 roku

Cztery oferty w przetargu

Do przetargu na nowy system dystrybucji biletów zgłosiły się 4 firmy:

Asec S.A. – z ceną 198,9 mln zł

Mennica Polska S.A – z ceną 173,9 mln zł

Mera Post (konsorcjum) – z ceną 152,2 mln zł

Ridango AS – z ceną 233,7 mln zł

Wrocławski magistrat wybrał najkorzystniejszą ofertę – firmy Mera Post. Jednak Mennica Polska odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO uznała rację Mennicy Polskiej i wydała wyrok stwierdzając naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało istotny wpływ na wynik postepowania o udzielenie zamówienia.
Jak informuje dalej KIO w raporcie:

Uwzględniając odwołanie Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu wykluczenie konsorcjum Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera – serwis SGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziału w Przetargu oraz ponowny wybór najkorzystniejszej ze złożonych ofert. Zgodnie z informacją Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu z dnia 8 grudnia 2016 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 85/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku, oferta Emitenta otrzymała punktację najwyższą bezpośrednio po ofercie konsorcjum Mera Post Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Mera – serwis SGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz THC SPV8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5 Responses to UrbanCard po nowemu od grudnia? [AKTUALIZACJA]

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter