Wrocławski Budżet Obywatelski – oto zgłoszone projekty dotyczące komunikacji miejskiej

10.01.2014, Wrocław, ul. Królewska. Solaris na nowej linii na Zakrzowie.W tym roku do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego trafiło 481 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Wiele z nich, bo 121 zostało odrzuconych a 28 zostało skreślonych, bo miasto już zaplanowało ich realizację. Wśród zgłoszonych projektów ponownie pojawiło się kilka projektów związanych z komunikacją miejską we Wrocławiu.

Część projektów wymagających poprawek, muszą zostać uzupełnione do 14 lipca. Ostateczną listę projektów poznamy na przełomie lipca i sierpnia br. Głosować na nie będzie można od 15 września.

Poniżej przedstawiamy listę zgłoszonych projektów związanych z komunikacją miejską, wraz z uwagami Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Póki co, tylko jeden z nich został pozytywnie rozpatrzony, ale i tak tylko częściowo. Kilka z nich zostało odrzuconych a pozostałe wymagają uzupełnienia. Ciekawostką jest, że odrzucony rok temu w WBO, projekt odnowy “Fredrusia” w tym roku przeszedł pierwszą selekcję.

Nr projektu

Nazwa projektu

Uwagi po weryfikacji

Proponowane koszty po weryfikacji

40

Ratowanie historycznego symbolu Wrocławia autobusu Fredruś Korekta kosztów

200 000,00 zł

70

Przedłużenie linii 129 od przystanku Żmigrodzka (obwodnica) do pętli Pracze Widawskie Skierowanie linii 129 z ul. Żmigrodzkiej do Pracz Widawskich wymagałoby: przebudowy skrzyżowania Sułowska-Księgarska;

poszerzenia ul. Księgarskiej do minimum 6,5 m ze względu na konieczność bezpiecznego wymijania się autobusów a także poprawy stanu technicznego pętli przy Praczach Widawskich. Takie zmiany nie zmieszczą się w kwocie 1,5 mln. Dodatkowo w ul. Księgarskiej w latach 2014-2015 będzie wykonywana kanalizacja na zlecenie MPWiK, co będzie się wiązało z częściowym wyłączeniem tej ulicy z ruchu.

X

75

Łącznik między peronami Istniejące wzajemne usytuowanie przystanków tramwajowych oraz fakt, że są to podwójne przystanki sprawia, że brak jest możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych przez torowisko pomiędzy przystankami. MPK nie wyraziło zgody na zamianę przystanków na pojedyncze z uwagi na liczbę składów tramwajowych obsługiwanych przez te przystanki

x

122

Przebudowa ulicy Fryzjerskiej wraz z budową pętli autobusowej W planie inwestycyjnym miasta znajduje się realizacja zadania w zakresie przebudowy nawierzchni na wnioskowanym terenie w ramach budowy infrastruktury sieciowej realizowanej przez MPWiK (do połowy 2015r.)

Realizacja pętli jest do rozpatrzenia po zakończeniu zadania prowadzonego przez MPWiK.

x

199

Restauracja zabytkowego składu tramwajowego typu Konstal N i zabytkowego autobusu Jelcz „Fredruś” Korekta kosztów. Dokładny zakres projektu remontu tramwajów i autobusu zostanie opracowany na etapie realizacji.

500 000,00 zł

257

Buspas Robotnicza 139. Przywrócenie autobusu 139 oraz wymalowanie buspasa od Dworca Świebodzkiego do ul. Góralskiej. Ze względu na planowaną w najbliższych latach budowę nowej drogi równoległej do ul. Strzegomskiej i Robotniczej przeznaczonej dla potrzeb komunikacji zbiorowej dokonywanie tymczasowych zmian w organizacji ruchu w tym rejonie nie jest zasadne. Przedmiotowa sprawa jest prowadzona przez Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki.

x

262

Tramwaj na Baciarellego Koszty realizacji znacznie przekraczałby kwotę 1,5 mln zł

x

316

Uruchomienie jednego, najważniejszego, brakującego przejścia dla pieszych na Rondzie Reagana łączącego zintegrowany przystanek na środku ronda (owalu) z przystankami linii 1. Analiza zasadności uruchomienia przejść dla pieszych na rondzie Reagana została przeprowadzona przez Wydział Inżynierii Miejskiej. W wyniku analizy stwierdzono:

– otwarcie AOW zdjęło z wrocławskich ulic cześć tranzytowego ruchu samochodowego, nadal jednak Rondo Reagana pozostaje jednym z najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowań w mieście.

– Plac Grunwaldzki przed przebudową był zawsze w pierwszej, trójce najbardziej niebezpiecznych miejsc we Wrocławiu. Do ciężkich i licznych wypadków z udziałem pieszych dochodziło często w wyniku wtargnięcia pieszego na czerwonym świetle, w biegu do komunikacji miejskiej.

– w ciągu godziny wjeżdża obecnie na wyspę Ronda Reagana ponad 150 pojazdów komunikacji miejskiej, tym samym wyspa stanowi największy węzeł komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.

– pomimo tak dużej liczby zatrzymujących się na rondzie tramwajów i autobusów w ciągu ostatnich trzech lat doszło tam zaledwie do jednego wypadku z udziałem pieszego. Podczas gdy przed przebudową skrzyżowania w jednym tylko 2004 roku w wypadkach poszkodowanych zostało siedmioro pieszych.

– po zakończeniu inwestycji były problemy z zabezpieczeniem mechanizmu wind wspomagających komunikację pieszą w przejściu podziemnym pod Rondem Reagana przed przedostającą się do szybów deszczówką. Podjęte działania naprawcze doprowadziły do uszczelnienia wszystkich szybów wind. Aktualnie wszystkie 5 wind obsługujących centralną wyspę jest obecnie sprawnych a w razie awarii niezwłocznie serwisowanych.

Sprawa uruchomienia przejść dla pieszych na Rondzie Reagana ponownie została przedyskutowana na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich jednostek związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie Wrocławia. Wszyscy jej uczestnicy, w tym służby miejskie i Policja negatywnie zaopiniowały ten pomysł.

Zastosowane na danym skrzyżowaniu rozwiązanie jest zawsze skutkiem oceny sytuacji ruchowej w tym miejscu oraz analizy zagospodarowania terenu i na podstawie tych danych wyboru optymalnych środków z zakresu inżynierii ruchu. Sygnalizacja na przejściu często nie jest najlepszym czy też wystarczającym zabezpieczeniem pieszych i dlatego stosuje się inne rozwiązania, między innymi zastosowane w rejonie Ronda Reagana fizyczne rozdzielenie ruchu pieszych i samochodów.

329

Podwyższenie peronów przystanków tramwajowych w ciągu ul. Szewskiej w celu ułatwienia korzystania z komunikacji zbiorowej, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym Korekta kosztów

230 000,00zł

361

Wydzielenie torowiska tramwajowego na Traugutta i Krakowskiej W chwili obecnej brak jest możliwości przełożenia ruchu kołowego z ul. Traugutta i Krakowskiej na trasy alternatywne. Realizacja takiego projektu byłaby możliwa po wybudowaniu Alei Wielkiej Wyspy.

x

387

Wykonanie chodnika przy przystanku autobusowym na Osiedlu Sobieskiego (pętla)_ Słupek 29532 Korekta kosztów

200 000,00 zł

411

Przystanki wiedeńskie

Opinia pozytywna w zakresie wykonania przystanków na ulicach: Kleczkowska (w obie strony) – ul. Reymonta; Górnickiego (w obie strony) – ul. Sienkiewicza. koszt ok. 700 tys.

Dla pozostałych lokalizacji opinia negatywna:

Przystanek Uniwersytet – realizacja wiązała by się z koniecznością likwidacji 1 pasa ruchu, co przy aktualnym natężeniu ruchu jest niemożliwe,

Przystanek Podwale – po zrealizowaniu przebudowy ul. Krupniczej (w trakcie) ten przystanek będzie zlikwidowany

Przystanek Arkady, przystanek Renoma – realizacja wiązała by się z koniecznością likwidacji 1 pasa ruchu, co przy aktualnym natężeniu ruchu jest niemożliwe,

Przystanek Pl. Zgody – realizacja będzie możliwa po wydzieleniu torowiska, w chwili obecnej niemożliwe z uwagi na duże natężenie ruchu

700 000,00 zł

426

Podwyższenie peronów przystanków pl. Nowy Targ Korekta kosztów

500 000,00 zł

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter