27/28 października – zmiana czasu z letniego na zimowy – zmiany na liniach nocnych

Dzisiaj z soboty na niedzielę z 28/29 października 2012r. o godzinie 3:00 nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. W związku z tym nastąpią zmiany godzin kursowania autobusowych linii nocnych.

Po przejściu na czas zimowy z godziny 3:00 na 2:00, wykonane zostaną jeszcze raz kursy z godziny 2:00. Natomiast dalsze kursy będą wykonywane wg czasu zimowego, a więc będą opóźnione o 60 minut względem obowiązującego jeszcze na chwilę pisania wiadomości, czasu letniego.

Ponadto, w przypadku brygad z zajezdni VII Grabiszyńska, autobusy zjadą do sąsiedniej zajezdni IX przy ul. Obornickiej i odwrotnie, po czym po nawrocie na placu zajezdni, autobusy pojadą bez pasażerów do swoich macierzystych zajezdni.

Poranne wyjazdy z zajezdni będą się już odbywać bez utrudnień, wg czasu zimowego (GMT +1).

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter