4 sierpnia – komunikacja na dni otwarte Stadionu Miejskiego

W związku z planowanymi od godziny 17:00 do godziny 22:00 „Drzwiami Otwartymi Stadionu Miejskiego”, w niedzielę 4 września 2011 roku, uruchomione zostaną specjalne linie:

– tramwajowa E1 w relacji Rynek-Pilczyce-Rynek z częstotliwością co 10 minut od godz. 15:30 do godz. 22:30;

– autobusowa S1 w relacji Rynek-Stadion Miejski-Rynek z częstotliwością co 10 minut od godz. 15:30 do godz. 22:30.

ZAŁĄCZNIK:
Szczegółowy wykaz tras linii E1 i S1.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter