Budowa torowiska na ul. Hubskiej – zmiany tras [AKTUALIZACJA]

W związku z planowanym wdrożeniem kolejnego etapu budowy torowiska tramwajowego na ulicy Hubskiej oraz przebudową skrzyżowań: ulicy Hubskiej i Glinianej, zmienią się trasy linii tramwajowych 8, 31, 32, oraz autobusowych 110, 122, 125, 325, 206, 240, 245.

Przebudowa skrzyżowania ul. Glinianej i Hubskiej

Od niedzieli 17 czerwca zmienią trasy linie tramwajowe 8, 31, 32.

Na czas budowy krańcówki dla tramwajów na ulicy Glinianej, od 17 do 22 czerwca br., linia 8 zostanie skierowana do Parku Południowego a linie 31 i 32 zostaną skierowane od Dworca Głównego PKP w obu kierunkach przez ulicę Małachowskiego i Pułaskiego do placu Wróblewskiego.

Uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe:

708 na trasie Dw. Główny – Tarnogaj w obu kierunkach przez ulicę Glinianą, Hubską, Bardzką, Armii Krajowej i Tarnogajską;

732 na trasie Dw. Główny – Gaj w obu kierunkach przez ulicę Glinianą, Hubską, Bardzką.

Linia 732 będzie kursowała w dni robocze z częstotliwością:

 • od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 10 minut;
 • od godziny 6:00 do godziny 9:00 co 6 minut;
 • od godziny 9:00 do godziny 14:00 co 7,5 minuty;
 • od godziny 14:00 do godziny 18:00 co 6 minut;
 • od godziny 18:00 do godziny 20:00 co 7,5 minuty;
 • od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 10 minut.

a w dni wolne od pracy z częstotliwością co 10 minut.

Linia 708 będzie kursowała w dni robocze z częstotliwością:

 • od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 20 minut;
 • od godziny 6:00 do godziny 9:00 co 12 minut;
 • od godziny 9:00 do godziny 14:00 co 15 minut;
 • od godziny 14:00 do godziny 18:00 co 12 minut;
 • od godziny 18:00 do godziny 20:00 co 15 minut;
 • od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 20 minut.

a w dni wolne od pracy z częstotliwością co 20 minut.

Zmiany tras od 23 czerwca:

Przebudowa skrzyżowania ul. Glinianej i Hubskiej

Po oddaniu do użytku rozjazdu, umożliwiającego zmianę kierunku jazdy tramwaju, od soboty 23 czerwca tramwaje linii 8, 31 i 32, zostaną skrócone do przystanku Gajowa (na ul. Glinianej).

Uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe:

708 na trasie Gajowa/Gliniana – Tarnogaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną, Bardzką, Armii Krajowej i Tarnogajską;

732 na trasie Gajowa/Gliniana – Gaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną i Bardzką.

Linia 732 będzie kursowała w dni robocze z częstotliwością:

 • od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 10 minut;
 • od godziny 6:00 do godziny 20:00 co 7,5 minut;
 • od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 10 minut.

a w dni wolne od pracy z częstotliwością co 10 minut.

Linia 708 będzie kursowała w dni robocze z częstotliwością:

 • od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 20 minut;
 • od godziny 6:00 do godziny 20:00 co 15 minut;
 • od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 20 minut.

a w dni wolne od pracy z częstotliwością co 20 minut.

Linie autobusowe 110, 125, 325, 900L, 900P, 910 i nocna linia 245 zostaną skierowane objazdem w obu kierunkach przez ul. Gajową i Kamienną do ulicy Bardzkiej z pominięciem przystanku “Prudnicka”.

Na trasie objazdu autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku “Gajowa”, który zlokalizowany będzie na ulicy Gajowej pomiędzy ulicą Glinianą a ulicą Wesołą.

Przebudowa skrzyżowania ul. Pułaskiego i Hubskiej

Od soboty 23 czerwca zmienią trasy linie autobusowe 122, 206, 240.

Linia 122 jadąca w kierunku Dworca Głównego i Autobusowego, będzie kursować objazdem od ulicy Swobodnej przez ulicę Ślężną, Dyrekcyjną i Gajową do ulicy Suchej z pominięciem przystanku “Dworzec Główny”, przy ulicy Peronowej.

Na trasie objazdu autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku “Dworzec Autobusowy”, na ulicy Ślężnej.

Linie nocne 206 i 240 jadące w kierunku Dworca Głównego i Autobusowego, będą kursować objazdem przez ulicę Piłsudskiego, Peronową, Ślężną, Dyrekcyjną i Gajową do ulicy Suchej.

BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 8, 31, 32 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 708 lub 732 i odwrotnie, pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w autobusie linii 708 lub 732 będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii 8, 31 i 32.

Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 70 minut.

Celem przypomnienia, bilety okresowe zakupione na daną linią podczas prowadzonych remontów zachowują ważność na stałej trasie przejazdu (sytuacja bez remontów i jakichkolwiek zmian w kursowania) oraz na trasie tymczasowej wprowadzonej z powodu remontu.

Dodatkowo bilety okresowe zakupione na linię 31 lub 32 będą upoważniały do podróżowania autobusami linii:

 • K, 146, pomiędzy przystankiem Gaj-pętla/Morwowa a Dworcem Głównym PKP;
 • 732 na całej trasie przejazdu;

Bilety okresowe zakupione na linię 8 dodatkowo będą upoważniały do
podróżowania:

 • autobusami linii 125, 145, 325 na trasie Dw. Główny – Tarnogaj;
 • autobusem linii 708, 732 na całej trasie przejazdu.

Prace mają potrwać około 2-3 miesięcy.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter