Częstsze kursy tramwajów… ale tylko wybranych linii

W poniedziałek 8 lipca, mimo obowiązujących wakacyjnych rozkładów jazdy, tramwaje kursują częściej. Niestety tylko wybrane linie.

Jak informuje Urząd Miejski, na wniosek prezydenta Wrocławia, linie tramwajowe 3, 6, 7 i 10 będą kursowały z częstotliwościami:

– W dni robocze do godz. 6:00 z częstotliwością, co 20 minut;
– W dni robocze w godz. 6:00 do 9:00 z częstotliwością, co 12 minut;
– W dni robocze w godz. 9:00 do 14:00 z częstotliwością, co 15 minut;
– W dni robocze w godz. 14:00 do 18:00 z częstotliwością, co 12 minut;
– W dni robocze w godz. 18:00 do 20:00 z częstotliwością, co 15 minut;
– W dni robocze po godz. 20:00 z częstotliwością, co 20 minut;
– W dni wolne od pracy z częstotliwością, co 20 minut;

Pozostałe linie tramwajowe w szczycie porannym i popołudniowym będą kursować bez zmian, tj. co 15 minut.

Komentarz autora:

Wydawałoby się, że jest to znacząca poprawa w kursowaniu tramwajów. Otóż nie do końca.

Linii kursujących – jednej co 12 minut, a drugiej co 15 minut, nie sposób ze sobą skomunikować bez wystąpienia choćby jednego stada tramwajowego i przerwy w kursowaniu dłuższej, niż kilkuminutowej.

Desynchronizacja kursów stała się bardzo widoczna na trasach do Księża Małego, na ul. Legnickiej do Pilczyc, czy na ul. Powstańców Śląskich.

Jeśli faktycznie mają być podejmowane działania ku poprawie komunikacji miejskiej we Wrocławiu, to należałoby ponownie rozważyć powrót „szkolnych” rozkładów jazdy w wakacje. Półśrodek w postaci zwiększania częstotliwości kursowania tramwajów dla wybranych linii powoduje chaos w rozkładach jazdy i pogarsza efektywność tramwaju jako transportu szynowego.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter