Dodatkowe przystanki na liniach autobusowych od 21 kwietnia

W sobotę 21 kwietnia br. uruchomione zostaną dodatkowe przystanki dla linii autobusowych: D, N, 125, 134, 145, 245 i 325.

Dla linii D i N zostaną uruchomione przystanki „Brückneraprzy skrzyżowaniu ul. Krzywoustego, Brücknera i al. Poprzecznej. Przystanki dla tych linii będą miały status „na żądanie”.

Dla linii 125, 134, 145, 245 i 325 jadących w kierunku Brochowa, Tarnogaju i Księża Wielkiego uruchomiony zostanie nowy przystanek „Nyska” przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Nyskiej i Ziębickiej. Przystanek dla tych linii będzie miał status „na żądanie”.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter