Kolejny etap budowy torowiska na Nowy Dwór – zmiany tras autobusów

Kolejne zmiany w związku z budową torowiska tramwajowego na Nowy Dwór i budową wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Robotniczej i Wagonowej. Od soboty 9 listopada trasy zmienią linie autobusowe 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149, 206, 249 i 609.

Ww. linie autobusowe jadące w kierunku Nowego Dworu zostaną skierowane objazdem od ul. Robotniczej przez ul. Fabryczną i Wagonową.

Na trasie objazdu ustawione zostaną przystanki tymczasowe:

  • przy ulicy Fabrycznej na wysokości pętli tramwajowej – Wrocławski Park Przemysłowy „na żądanie”;
  • przy ulicy Wagonowej za skrzyżowaniem z ulicą Fabryczną.

W kierunku pl. Orląt Lwowskich trasy wyżej wymienionych linii nie ulegną zmianie.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter