Komunikacja miejska po wakacjach 2014 – zmiany w kursowaniu

5.03.2014, Wrocław Dworzec Nadodrze. Czeskie autobusy szturmem zawojowały linie strefowe we Wrocławiu. Można je spotkać we wszystkich gminach, do których dojeżdżają linie strefowe organizowane przez Gminę Wrocław.

Będą zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Wydział Transportu przedstawił jakie zmiany zaplanowano na liniach komunikacji miejskiej od soboty 30 sierpnia 2013r. Linia 103 połową kursów pozostanie skierowane na nowe osiedle przy ul. Wojanowskiej.

W okresie powakacyjnym tramwaje będą kursowały następująco:

  • w dni robocze w godzinach szczytowych z częstotliwością co 12 minut;
  • poza godzinami szczytu z częstotliwością co 15 minut, oraz co 20 minut po godzinie 19:00 oraz w weekendy.

Najważniejszą zmianą będzie zwiększenie częstotliwości linii 103 i jej podzielenie na wariant – do nowych osiedli przy ul. Wojanowskiej, oraz z dotychczasowymi kursami do Pracz Odrzańskich i Janówka. Pospieszne linie autobusowe A, D, N znów będą kursować co 15 minut w godzinach od 6:00 do 19:00 w dni robocze. Przywrócone zostaną także dodatkowe kursy w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego na liniach: C, 122, 127, 128, 131, 133, 134, 136, 141 i 146.

Na linii 109 zostaną przywrócone kursy szkolne przez ul. Rumiankową, zaś na linii 133kursy szkolne przez Iwiny. Linia 319 będzie kursować na trasie: Bałtycka – FAT – Dolnośląski Park Innowacji i Nauki.

Zakończy się także remont kanalizacji na Marszowicach, co zaowocuje powrotem linii 123 na stałą trasę Leśnica – Marszowice – Pracze Odrzańskie.

Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę zmian częstotliwości linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu na wakacje:

Komunikacja tramwajowa

Wykaz częstotliwości linii od września 2014r.

Dni robocze

Dni wolne

Linie

5:00-6:00

6:00-9:00

9:00 – 14:00

14:00-18:00

19:00 do zjazdów

Przez cały dzień

Wszystkie oprócz 33PLUS

20

12

15

12

20

20

Tylko 33PLUS

20

6

15

6

20

20

Komunikacja autobusowa

Wykaz częstotliwości linii od września 2014r.
Dni robocze Sobota Niedziela Uwagi
Linia 5:00 6:00 6:00 8:00 8:00 13:30 14:00 18:00 18:00 20:00 20:00 23:00 5:00 6:00 6:00 9:00 9:00 20:00 20:00 23:00 5:00 6:00 6:00 9:00 9:00 20:00 20:00 23:00
A 30 15 15 15 30 30 30 30 30 30* 30 30
C 20/15 15 30 15 30^ 30 30^ 30^
D 30 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30
K 30/20 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30
N 20/15 15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30
100 35# 40# 60 40/60# 60 60 60 60 60 60 60 60 Autobusy typu solo
103 15** 10** 15** 10** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** 15** co drugi kurs
do Pracz Odrzańskich
105 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
107 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 kursy wariantowe
przez Klecinę-stację
109/609 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
110 30# 25# 60 30/15 60 60 60 60 60 60 60 60 60
113 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
114 20 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30
115 20 10# 15 10# 20/30# 30 30 30 20 30 60 30 30 30
116 30 30# 30 30 30# 60 30 30 30 30 30 30 30
118 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60# 60 60 60#
119 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 kursy wariantowe
przez Pocztę Polską
120 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
122 20/15 10/15 15 15 15 30 30 30 15 30 30 30 15 30
125/325 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
126 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30
127 20 10 10/15 15 15 30 30 30 15 30 30 15 30
128 15 10/15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 W dni robocze
co drugi do Zakrzowa
129 30 30 30 30 30^ 30 30 30^ 30^
130 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
131 20 15/7,5 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 kursy wariantowe
na Kiełczowską cmentarz
132 20/30 15 30 15 30^ 30* 30^ 30^
133 20 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30
134 20/15 10 15 15 15 30 30 30 15 30 30 15 30
136 20 10/15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30
140 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Autobusy typu solo
141 30 15/7,5 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
142 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
144 20 15 15 15 15 30 30 30 15 30 30 15 30
145 30 15 30 15 30^ 30 30^ 30^
146 15 15/7,5 15#/30 15 30 20# 60 30 30 30 60 30 30 30
147 30 30 60 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Autobusy typu solo
149 20/15 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
305 30 30
319 60# 30 60# 30 60# 60# 60# # # 60# 60# # # # – Kursy nieregularne
W dni wolne kursy
tylko na odcinku: FAT-Tyniecka
331 15 30 15 30
403 15 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
406 30 20 20 20 20 30 30 20 20 30 30 20 20 30
409 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30
435 30 30 30 30^ 60 60^ 60 60^
602 Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG
607 Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG
612 30 15#/30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

* – od godz. 8:00

** – połowa kursów skierowana do Pracz Odrzańskich, zaś druga połowa – do ul. Wojanowskiej

^ – do ok. godz. 21:30

# – rozrzedzone i wzmocnione dodatkowymi kursami

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter