Zajezdnia Grabiszyńska w likwidacji – zmiany w komunikacji miejskiej od 28 marca

28.06.2012, Mercedes na linii 113 na ul. Zwycięskiej we Wrocławiu. fot. Wojciech Dembski.Od soboty wprowadzone będą zmiany w komunikacji miejskiej. Większość z nich spowodowana jest przeprowadzką autobusów MPK związaną z likwidacją zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej.

Najpierw jednak zmiany zaplanowane w funkcjonowaniu linii:

Linia 132 zmieni swoją trasę – zamiast do pętli na Nowym Dworze, dojedzie do Muchoboru Wielkiego.

Kolejną zmianą jest utworzenie linii 112 z kursów wariantowych 612 przez Wysoką. Wariant przez Bielany utrzymał dotychczasową podmiejską numerację 612, nie zmieniono jednak częstotliwości kursowania.

Trasa linii 112:

Dworzec  Gł.  PKP  –   Peronowa  –   Piłsudskiego  –  Stawowa –  Borowska – Ślężna  –  Gliniana  –   Borowska  –   Grota  Roweckiego – Rondo Bednarza – Parafialna  –   Kutrzeby  –  Wysoka  –  Ołtaszyńska  – Rondo św. Ojca Pio – Ołtaszyńska – Wojszycka –  Wyścigowa –  Waligórskiego – Krzyki

Krzyki  –   Waligórskiego  –  Wyścigowa –  Wojszycka –  Ołtaszyńska – Rondo św.  Ojca  Pio  –  Ołtaszyńska  –  Wysoka  – Kutrzeby –  Parafialna – Rondo Bednarza – Grota Roweckiego –  Borowska –  Peronowa – Dworzec Gł. PKP

Trasa linii 612:

Dworzec  Gł. PKP –  Peronowa – Piłsudskiego – Stawowa – Borowska – Ślężna – Gliniana  –   Borowska  –  Grota Roweckiego – Rondo Bednarza – Parafialna – Kutrzeby – Wysoka – Ślęża – Bielany Wrocławskie – Karkonoska – Krzyki

Krzyki  –  Karkonoska  –  Bielany Wrocławskie – Ślęża – Wysoka – Kutrzeby – Parafialna  –  Rondo  Bednarza – Grota Roweckiego –  Borowska –  Peronowa – Dworzec Gł. PKP

Linia 113 w godzinach od 6 do 19 w dni robocze będzie teraz kursować co 15 minut.

Na linii C pojawiły się nowe przystanki: “Katedra”, oraz “Wejherowska”. Będą one dla tej linii miały status “na żądanie”.

Uwagi dotyczące taryfy biletowej

W związku ze zmianą trasy linii 132, pasażerowie którzy przed 28 marca zakupili bilet okresowy na tą linię będą mogli podróżować autobusami linii 122, 134, 142 i 149 na odcinku między pętlą na Nowym Dworze a przystankiem “Rogowska”, ale tylko do czasu zakończenia ważności biletu.

Podobnie w przypadku linii 612 – pasażerowie którzy przed 28 marca zakupili bilet okresowy na linię 612 będą mogli podróżować autobusami linii 112 na całym odcinku trasy, ale tylko do czasu zakończenia ważności biletu.

 

Poniższe zmiany wchodzą w życie na skutek likwidacji zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej

A

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów

C

Nowe trasy wyjazdów i zjazdów:
Wyjazd z zaj. Obornickiej do Kozanowa przez most Milenijny.
Zjazd do zajezdni Obornickiej przez most Milenijny oraz przez ul. Długą i pl. Staszica (zjazdy wieczorne).
Korekta czasu przejazdu

D

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów

K

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów

N

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów

100

Przedłużenie trasy dojazdu na linię: do Mokrego Dworu dojazd z zaj. Obornickiej przez most Milenijny, ul. Klecińską i dalej dotychczasową trasą wyjazdu. Zjazd do zajezdni tą samą trasą. Zmiana godziny zjazdu do zajezdni.

102

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

W DZIEŃ ROBOCZY: przyspieszenie pierwszego kursu z Wojanowskiej z 4:48 na 4:43, w celu zapewnienia przesiadek na inne linie (na prośbę pasażerów).

103

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Uruchomienie dodatkowego kursu o 4:14 z Pracz Odrzańskich do pl. Jana Pawła II i dalej do Dworca Gł. (po zmianie nr linii na 122), w zamian za dotychczasowy kurs linii 245.

104

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Likwidacja wyjazdów i zjazdów przez ul. Zaporoską i ul. Tęczową.

105

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

W DZIEŃ ROBOCZY: skierowanie kursu 8:27 ze Świniar do Kromera oraz PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ: skierowanie kursu 23:18 ze Świniar do Zawalnej.

107

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów. Opóźnienie odjazdu 22:16 na 22:20 z Krzyków.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Dworca Świebodzkiego przez ul. Reymonta, ul. Pomorską, ul. Dubois, pl. Jana Pawła II. Zjazdy tą samą trasą. Zjazdy z Dw. Świebodzkiego będą się odbywały z przystanku dla wysiadających (na pętli). Wyjazd do Krzyków przez most Milenijny, ul. Na Ostatnim Groszu, ul. Strzegomską i dalej po swojej trasie przejazdy. Zjazdy tą samą trasą. Zjazd 22:43 z Dw. Świebodzkiego pojedzie do Nowego Dworu i tam po zmianie numeru na 241 dalej po trasie tej linii do Os. Sobieskiego.

109

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Dworca Świebodzkiego przez ul. Reymonta, ul. Pomorską, ul. Dubois, pl. Jana Pawła II. Zjazdy tą samą trasą. Zjazdy z Dw. Świebodzkiego będą się odbywały z przystanku dla wysiadających (na pętli). Wyjazd do Jarnołtowa przez most Milenijny, ul. Na Ostatnim Groszu, ul. Strzegomską i dalej po swojej trasie przejazdu.

110

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów. Likwidacja wyjazdów i zjazdów przez ul. Komandorską, ul. Wielką, ul. Grochową, ul. Grabiszyńską.

112

Nowa linia – przeniesienie części kursów linii 612 (przez Wysoką, ul. Ołtaszyńską).
Wyjazdy z zaj. Obornickiej przez ul. Reymonta, pl. Staszica, ul. Kazimierza Wlk., pl. Dominikański, ul. Kołłątaja do Dworca Gł. oraz przez most Milenijny, ul. Klecińską, ul. Inżynierską, ul. Kruczą, ul. Powstańców Śląskich do Krzyków. Zjazdy do zaj. Obornickiej z Krzyków przez ul. Powstańców Śl., al. Hallera, ul. Klecińską, most Milenijny.

113

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazdy z zaj. Obornickiej do Dworca Gł. przez ul. Reymonta, pl. Staszica, ul. Kazimierza Wlk., pl. Dominikański, ul. Kołłątaja oraz do Krzyków przez most Milenijny, ul. Klecińską, ul. Inżynierską, ul. Kruczą, ul. Powstańców Śląskich. Zjazdy do zaj. Obornickiej z Krzyków przez ul. Powstańców Śl., al. Hallera, ul. Klecińską, most Milenijny. Zjazd do zaj. Obornickiej z Dworca Gł. przez ul. Kołłątaja, ul. Kazimierza Wlk., pl. Staszica, ul. Reymonta.

114

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazdy z zaj. Obornickiej do pl. Dominikańskiego przez ul. Reymonta, pl. Staszica, ul. Kazimierza Wlk. Zjazdy do zaj. Obornickiej z pl. Dominikańskiego przez ul. Kazimierza Wlk., pl. Staszica, ul. Reymonta.

115

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

116

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

118

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów

119

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Likwidacja wyjazdów z zaj. Grabiszyńska od przystanku FAT po trasie do Sołtysowic i Blacharskiej. Wjazd na swoją trasę z zaj. Obornicka od przystanku Bezpieczna. Likwidacja zjazdów do zaj. Grabiszyńska (zamiast zjazdu po trasie do przystanku FAT, zjazd po trasie do Bezpiecznej z obu pętli).

120

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazdy z zaj. Obornickiej do pl. Dominikańskiego przez ul. Reymonta, pl. Staszica, ul. Kazimierza Wlk. Zjazdy do zaj. Obornickiej z pl. Dominikańskiego przez ul. Kazimierza Wlk., pl. Staszica, ul. Reymonta.

122

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Dworca Gł. przez ul. Żmigrodzką, Dworzec Nadodrze, ul. Dubois, pl. Jana Pawła II i dalej swoją stałą trasą przejazdu. Zjazdy tą samą trasą. Wyjazd do Nowego Dworu przez most Milenijny, ul. Wejherowską i dalej po swojej trasie przejazdu. Zjazdy tą samą trasą.

125

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Brochowa i al. Piastów przez most Milenijny, ul. Klecińską i od przystanku FAT swoją trasą przejazdu. Zjazdy tą samą trasą.

126

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów oraz korekta niektórych odjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Krzyków i Kozanowa przez most Milenijny (i dalej po trasie do Kozanowa lub po trasie od ul. Legnickiej do Krzyków), ul. Klecińską i od przystanku FAT swoją trasą przejazdu do Krzyków. Zjazdy tymi samymi trasami.

W DNI ROBOCZE: w celu zachowania dojazdu do pracy dla motorniczych zaj. Borek, w miejsce zmienionych wyjazdów linii 113 i 612, odjazdy 3:59 i 4:19 z FAT-u pojadą na skróty przez ul. Powstańców Śl. przy zajezdni.

PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ: w celu odwozu motorniczych z zaj. Borek, zjazdy z Krzyków o godz. 22:56, 23:36, 23:47 pojadą przez ul. Powstańców Śl. przy zajezdni i dalej po trasie do przystanku FAT.

127

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Parku Płd. i Kozanowa przez most Milenijny i dalej od ul. Popowickiej po trasie przejazdu. Zjazdy tymi samymi trasami. Dodatkowy kurs z Kozanowa do Parku Płd. o godz. 4:43 – w zamian za zlikwidowany kurs linii 245.

W DNI WOLNE: Dodatkowe kursy rano (w sobotę 5:03 z Kozanowa, w niedzielę 5:36 z Kozanowa i 5:55 z Parku Płd.) wypełniające przerwę w odjazdach powstałą po likwidacji wyjazdów z zaj. Przy ul. Grabiszyńskiej.

128

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów oraz korekta kilku kursów wieczorem. Wszystkie wyjazdy i zjazdy w kierunku Kromera lub Os. Sobieskiego jechać będą przez ul. Żmigrodzką.

129

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów

130

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

131

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów. Wszystkie wyjazdy i zjazdy w kierunku Litewskiej jechać będą przez ul. Żmigrodzką.

132

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

133

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Auchan-a przez most Milenijny, ul. Klecińską, ul. Inżynierską, ul. Kruczą, ul. Powstańców Śl. i od przystanku Hallera swoją trasą przejazdu. Wjazd w kierunku Brochowa przez most Milenijny, ul. Klecińską, al. Hallera i dalej swoją trasą przejazdu do Brochowa. Zjazdy od przystanku Hallera przez al. Hallera, ul. Klecińską, most Milenijny do zaj. Obornickiej.

134

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów oraz korekta kilku kursów w ciągu dnia.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Księża Wlk. i Nowego Dworu przez most Milenijny, estakadę Gądowiankę do ul. Strzegomskiej i dalej swoją trasą do Nowego Dworu lub do ul. Klecińskiej i dalej po trasie do Księża Wlk. lub Tarnogaju. Przedłużenie odj. z Księża Wlk. o 22:50 do Nowego Dworu.

W NIEDZIELĘ: uruchomienie kursu o 5:44 z Księża Wlk. do Nowego Dworu, wypełniający przerwę w odjazdach powstałą po likwidacji wyjazdów z zaj. przy ul. Grabiszyńskiej.

136

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Tarnogaju i Kozanowa przez most Milenijny i przez ul. Pilczycką do Kozanowa lub do ul. Na Ostatnim Groszu i dalej swoją trasą przejazdu do Tarnogaju. Zjazdy tymi samymi trasami.

140

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

141

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów. Wszystkie wyjazdy i zjazdy w kierunku Osiedla Sobieskiego jechać będą przez ul. Żmigrodzką.

142

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

144

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów oraz niektórych kursów w ciągu dnia.
W zamian za zlikwidowany kurs linii 247 (odj. 4:00 z Polanowic), uruchomiono nowy wyjazd z zaj. Obornickiej do Wojszyckiej (o godz. 4:11 z przyst. Kamieńskiego)z możliwością przesiadki na Dw. Nadodrze na tramwaj linii „7” do Krzyków. Przedłużenie odj. z Wojszyckiej o 22:47 do Kamieńskiego – pętli.

145

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

146

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów. Przedłużenie odj. z Bartoszowic o 22:57 do Gaju.

147

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

149

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów. W zamian za skrócony do Nowego Dworu kurs linii 249, uruchomiono odj. 4:36 z Nowego Dworu do pl. Grunwaldzkiego.

305

Zmiana godziny zjazdu.

319

Zmiana godziny zjazdów.

W DZIEŃ ROBOCZY: Przedłużenie odj. z 8:18 z FAT-u do Bałtyckiej. Likwidacja wyjazdów i zjazdów przez ul. Grabiszyńską do zaj. Grabiszyńska

325

Zmiana godziny zjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Brochowa i al. Piastów / Poczty Polskiej przez most Milenijny, ul. Klecińską i od przystanku FAT swoją trasą przejazdu. Zjazdy tą samą trasą. Likwidacja wyjazdów i zjazdów przez ul. Grabiszyńską do zaj. VII. Likwidacja kursu 4:21 z Dworca Gł. do Poczty Polskiej – zastąpiony przez kurs linii nocnej „241”.

331

Zmiana godzin wjazdów i zjazdów

406

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Portu Lotniczego przez most Milenijny, ul. Na Ostatnim Groszu do ul. Strzegomskiej i dalej swoją trasą przejazdu. Zjazd z Portu Lotniczego tą samą trasą. Wyjazd do Dworcowej przez ul. Żmigrodzką, al. Kasprowicza, ul. Kromera, ul. Wyszyńskiego, ul. Podwale. Zjazd z ul. Dworcowej przez ul. Dąbrowskiego, ul. Krasińskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Kromera, al. Kasprowicza, ul. Żmigrodzką.

W DZIEŃ WOLNY: kurs 4:32 z Dworcowej do Portu Lotniczego zaczyna od Nowego Dworu, z Dworca Gł. do Nowego Dworu uruchomiono kurs linii 249.

409

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Leśnicy przez most Milenijny, ul. Na Ostatnim Groszu do ul. Strzegomskiej i dalej swoją trasą przejazdu. Zjazd z Leśnicy tą samą trasą. Wyjazd do Dworcowej przez ul. Żmigrodzką, al. Kasprowicza, ul. Kromera, ul. Wyszyńskiego, ul. Podwale. Zjazd z ul. Dworcowej przez ul. Dąbrowskiego, ul. Krasińskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Kromera, al. Kasprowicza, ul. Żmigrodzką.

602

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów przy jednoczesnym zachowaniu godzin dowozu lub odwozu z pracy dla pracowników LG.

Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do LG i Dworca Głównego przez most Milenijny, ul. Klecińską i ul. Grabiszyńska, ul. Stalową, ul. Grochową, (lub ul. Zaporoską i dalej swoją trasą di do LG) ul. Wielką, ul. Komandorską, ul. Swobodną do Dworca Gł. (ul. Peronowa) i dalej swoją trasą przejazdu. Zjazdy tą samą trasą.

607

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów przy jednoczesnym zachowaniu godzin dowozu lub odwozu z pracy dla pracowników LG. Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wjazd z zaj. Obornicka przez ul. Bezpieczną, ul. Osobowicką, pl. Staszica, ul. Nowy Świat do pl. Jana Pawła II. Zjazd ta samą trasą.

609

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.

Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazd z zaj. Obornickiej do Dworca Świebodzkiego przez ul. Reymonta, ul. Pomorską, ul. Dubois, pl. Jana Pawła II. Zjazdy tą samą trasą. Zjazdy z Dw. Świebodzkiego będą się odbywały z przystanku dla wysiadających (na pętli). Ostatni kurs z Samotworu o 23:15 skrócono do Nowego Dworu.

612

Nowe trasy wyjazdów i zjazdów: Wyjazdy z zaj. Obornickiej do Krzyków przez most Milenijny, ul. Klecińską, ul. Inżynierską, ul. Kruczą, ul. Powstańców Śląskich. Zjazdy do zaj. Obornickiej z Krzyków przez ul. Powstańców Śl., al. Hallera, ul. Klecińską, most Milenijny

Linie nocne

240

Bez zmian

241

Zmiana godzin zjazdów i wyjazdów.
Uruchomienie kursu 23:00 z Nowego Dworu na Os. Sobieskiego przez Muchobór (kurs realizuje autobus linii 107 z Dw. Świebodzkiego), w zamian za kurs linii 107 z Dw. Świebodzkiego przez Muchobór do zaj. Grabiszyńska. Uruchomienie dodatkowych kursów z Petrusewicza do Nowego Dworu przez Muchobór Wlk. o godzinach: 4:18 (trasą linii 325 przez Pocztę Polską, 4:30 i 5:00. Kursy te następnie zjeżdżają do zaj. Obornicka przez Kuźniki, Kozanów, most Milenijny lub przez Kuźniki, ul. Na Ostatnim Groszu, most Milenijny. Nowe kursy i trasy zajazdów uruchomiono w zamian za zlikwidowane kursy wyjazdowe linii 126, 134, 136 i 119 z zaj. Grabiszyńskiej.

243

Nowe trasy zjazdów:
Zjazdy do zaj. Obornickiej od pl. Dominikańskiego przez Kazimierza Wlk. pl. Staszica, ul. Pomorską

245

Likwidacja kursu 4:14 z Pracz Odrzańskich do Dworca Gł. W zamian uruchomiono kurs linii 103 do pl. Jana Pawła II i dalej jako linia 122 do Dworca Gł. Nowe trasy zjazdów: Zjazdy do zaj. Obornickiej od pl. Dominikańskiego przez Kazimierza Wlk. pl. Staszica, ul. Pomorską. Z Pracz Odrzańskich od ul. Pilczyckiej przez most Milenijny do zaj. Obornickiej.

246

Uruchomienie kursu z Kozanowa do Petrusewicza o 23:00, w miejsce dotychczasowych zjazdów linii 122, 126, 134, 136 do zaj. Grabiszyńska. Uruchomienie kursu z Petrusewicza do Kozanowa o 4:30 w zamian za zlikwidowane kursy wyjazdowe linii 126, 134, 136 i 119 z zaj. Grabiszyńskiej. Uruchomienie dodatkowych kursów o 23:45, 0:05, 4:45, 5:00 z Petrusewicza do zaj. Obornicka przez ul. Kromera, które uzupełnią ofertę komunikacji miejskiej na tym odcinku, a także umożliwią dojazd do zaj. Obornickiej pracownikom. Skrócenie kursu 4:06 ze Świniar do przystanku Broniewskiego i dalej do zaj. Obornickiej. Możliwość kontynuowania przejazdu do Dworca Gł. wyjazdowym autobusem linii N.

247

Likwidacja zjazdów z Petrusewicza przez ul. Powstańców Śl., al. Hallera do zaj. Grabiszyńska oraz zjazdu ze Skarbowców przez ul. Gajowicką, ul. Zaporoską ul. Grabiszyńską do zaj. Grabiszyńska. Skrócenie kursu 4:01 z Polanowic do Broniewskiego i dalej do zaj. Obornicka. W zamian uruchomiono kurs linii 144 z Broniewskiego o 4:12, z możliwość kontynuowania przejazdu do Krzyków linią 7 od Dworca Nadodrze. Skrócenie kursu o 4:18 ze Skarbowców do Hallera i dalej do zaj. Obornicka przez ul. Klecińską, most Milenijny. W zamian uruchomiono kurs linii 7 z Krzyków do Poświętnego o 4:25. Możliwość dojazdu do Dworca Gł. wyjazdem linii 32 do Gaju.

249

Nowe trasy zjazdów.
Zjazd z Krzyków przez ul. Powstańców Śl., ul. Zaporoską, ul. Tęczową, pl. Jana Pawła II, ul. Dubois, Dw. Nadodrze, ul. Żmigrodzką do zaj. Obornickiej. Zjazd z Nowego Dworu i Jarnołtowa przez estakadę Gądowiankę, most Milenijny do zaj. Obornicka. Uruchomienie kursów z Petrusewicza do Nowego Dworu o godz. 0:00 i 4:30 w zamian za kursu linii dziennych. Możliwość dojazdu do Portu Lotniczego kursem o 4:30 z przesiadką na Nowym Dworze na linię 406. Skrócenie kursu o 4:18 z Jarnołtowa do Nowego Dworu i skierowanie dalej do zaj. Obornicka. Możliwość kontynuowania przejazdu do Dworca Gł. nowym kursem linii 149 do pl. Grunwaldzkiego o godz. 4:36.

250

Zmiana godzin zjazdów.
Likwidacja zjazdu z Dworca Gł. przez ul. Komandorską, ul. Wielką, ul. Grochową do zaj. Grabiszyńska. Uruchomienie kursu o 0:20 z Dworca Gł. do Dworca Nadodrze, zmniejszającego przerwę pomiędzy kursami

251

Zmiana godzin zjazdów.
Likwidacja wyjazdu z zaj. Grabiszyńska przez ul. Kościuszki, ul. Świdnicką, ul. Swobodną do Petrusewicza. Likwidacja zjazdu o godz. 4:42 z Petrusewicza do zaj. Obornicka.

253

Zmiana godzin zjazdów.
Likwidacja zjazdu z Dworca Gł. przez ul. Komandorską, ul. Wielką, ul. Grochową do zaj. Grabiszyńska.

255

Zmiana godzin zjazdów.
Likwidacja wyjazdu z zaj. Grabiszyńska przez ul. Grochową, ul. Wielką, ul. Komandorską, ul. Swobodną do Petrusewicza. Skierowanie zjazdu z Iwin o 4:24 od ul. Borowskiej przez ul. Kołłątaja, pl. Dominikański, ul. Kazimierza Wlk., pl. Staszica, ul Reymonta do zaj. Obornicka.

257

Zmiana godzin zjazdów.

W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ: opóźnienie odjazdu 4:32 z FAT-u do Petrusewicza na godz. 4:35, Likwidacja zjazdu z Petrusewicza do zaj. Obornicka o godz. 4:48.

259

Zmiana godzin zjazdów. Likwidacja wyjazdu z zaj. Grabiszyńska przez al. Hallera, al. Wiśniową, ul. Ślężną do Wojszyckiej. Likwidacja zjazdu z Petrusewicza przez ul. Ślężną, ul. Kamienną, ul. Zaporoską, ul. Grabiszyńską do zaj. Grabiszyńskiej. Uruchomienie z Petrusewicza do Wojszyckiej kursu o godz. 00:00. Skrócenie kursu o 4:20 z Wojnowa do Sępolna i dalej do zaj. Obornicka przez ul. Kowalską, al. Krzywoustego, al. Brucknera, ul. Toruńska, pl. Daniłowskiego, al. Kasprowicza. Możliwość kontynuowania przejazdu do Parku Płd. nowym kursem linii 9 z Sępolna o godz. 4:35.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter