Powrót komunikacji miejskiej na Rondo Reagana

Na Rondo Reagana w końcu wróciły wszystkie linie tramwajowe i autobusowe. Remont nawierzchni peronów zakończył się co prawda kilka dni temu, ale dopiero w sobotę 26 września autobusy i tramwaje zaczęły się zatrzymywać przy peronach 3 i 4.

Szczegóły zmian:

Linie 121, 131, 141 i 151 powróciły na peron 1;

Linia 0P powróciła na peron 3;

Linie 4, 16, 145, 146 powróciły na perony 3 i 4;

Linia 149 powróciła na perony 2 i 3;

Linia C powróciła na perony 1 i 2;

Linie 2, 10, 115, 715, 253, 255 powróciły na perony 1 i 4;

Linie 0P i 16 powróciły na swoje stałe trasy przejazdu.

Tylko dwa perony Ronda Reagana zostały podwyższone – peron 3 i 4. Niestety przez upór stosowania rozjazdów torowych – tzw. „splotu” dwóch torów, perony nr 1 i 2 pozostały na tym samym poziomie.

„Splot” torowisk przy tych peronach niekoniecznie usprawnia przepustowość węzła przesiadkowego, za to uniemożliwia podwyższenie peronów. Gdyby jednak podwyższyć wszystkie perony Ronda Reagana, przy zachowaniu splotu torowego, pasażer próbujący wsiąść np. do tramwaju linii 0L, mógłby wpaść w dziurę między peronem a tramwajem. Z drugiej jednak strony, brak podwyższenia peronów w tym miejscu, od lat jest utrudnieniem dla osób o ograniczonej mobilności, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Niestety zmarnowano szansę na usprawnienie Ronda Reagana za jednym razem i tak tylko połowa pasażerów z niego korzystających, będzie miała ułatwione wejście do autobusu i tramwaju. A wystarczyło zlikwidować splot torowy, stosując zwykłe zwrotnice i tym samym – podnieść wszystkie perony do minimum 22 cm nad szyną.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter