Przebudowa Mińskiej – zmiany tras linii autobusowych

18.05.2013, Wrocław ul. Sołtysowicka. Mercedes na linii 119 przekracza łącznicę kolejową Sołtysowice - Osobowice.Zaczyna się przebudowa ulicy Mińskiej – prace będą się odbywać na odcinku od ul. Zagony do ul. Tyrmanda. Zmienione zostały trasy linii 107, 119, 241 i 319.

Ulica Mińska na tym odcinku stała się ulicą jednokierunkową – ruch odbywać się będzie tylko w kierunku ul. Stanisławowskiej.

Linie autobusowe 107, 119, 241 i 319 jadące w kierunku Nowego Dworu zostały skierowane objazdem od ul. Krzemienieckiej przez ul. Trawową i Tyrmanda do ul. Mińskiej i dalej dotychczasowymi trasami. W kierunku przeciwnym autobusy wciąż kursują ul. Mińską i Stanisławowską.

Na wysokości skrzyżowania ul. Tyrmanda z ul. Zofii Kossak-Szczuckiej został postawiony dodatkowy przystanek „Kossak-Szczuckiej” dla linii autobusowych.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter