Przebudowa ul. Dyrekcyjnej i Borowskiej – zmiany w komunikacji

15.02.2016, Wrocław, ul. Bardzka. Skoda na linii 31.Od 25 czerwca spore zmiany w komunikacji na osiedlach na południu Wrocławia. Przez przebudowę ul. Dyrekcyjnej i Borowskiej zmienią się trasy linii tramwajowych i autobusowych.

W dniach 25 i 26 czerwca na ulicy Borowskiej budowany będzie rozjazd umożliwiający przejazd tramwaju z jednego toru na drugi (krańcówka) umożliwiający zmianę kierunku jazdy tramwajom dwukierunkowym Škoda 19T. W związku z tym, linie 31 i 32 w obu kierunkach zostaną skierowane przez ul. Małachowskiego i Pułaskiego do pl. Wróblewskiego.

Po oddaniu do użytku rozjazdu umożliwiającego przejazd tramwaju z jednego toru na drugi, od 27 czerwca trasy zmienią następujące linie:

Linie 31 i 32 zostaną skrócone do przystanku “Dworzec Autobusowy”, następnie zmienią kierunek jazdy na wyżej wspomnianej “krańcówce”.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 9 i 15, zaś w ich miejsce uruchomiona zostanie zastępcza linia tramwajowa 79, która pojedzie na trasie Poświętne – pl. Staszica – pl. Jana Pawła II – pl. Legionów – Dw. Główny PKP – pl. Dominikański – pl. Bema – Sępolno.

Uruchomione zostaną też zastępcze linie autobusowe:

  • 708 na trasie Dw. Główny PKP – Tarnogaj w obu kierunkach przez ulicę Borowską, Świeradowską i Morwową;
  • 709 na trasie Dw. Główny PKP – Park Południowy w obu kierunkach przez ulicę Ślężną;
  • 732 na trasie Dw. Główny PKP – Gaj w obu kierunkach przez ulicę Glinianą, Hubską, Bardzką.

Linie 709 i 732 będą kursować z częstotliwością: w dni robocze od 6:00 do 18:00, co 7,5 minut, a w pozostałym okresie i w dni wolne co 10 minut. Linia 708 natomiast będzie kursować w dni robocze od 6:00 do 18:00 co 15 minut, zaś w pozostałym okresie i w dni wolne co 20 minut.

Autobusy te będą odjeżdżać z przystanku autobusowo-tramwajowego na ul. Peronowej.

Plakat B1_Nowa organizacja ruchu.indd

Zasady kasowania biletów

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 31, 32 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 708 lub 732 i odwrotnie. Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w autobusie linii 708 lub 732 będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii 31 i 32. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 70 minut.
Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 79 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 708, 709 lub 732 i odwrotnie, pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w autobusie linii 708, 709 lub 732 będą mogli kontynuować podróż tramwajem linii 79.
Bilety okresowe zakupione na daną linią podczas prowadzonych remontów zachowują ważność na stałej trasie przejazdu oraz na trasie tymczasowej wprowadzonej z powodu remontu. Bilety okresowe zakupione na linię 31 lub 32 będą upoważniały do podróżowania autobusami linii: K, 146, 708 pomiędzy przystankiem Gaj-pętla/Morwowa a Dworcem Głównym PKP; 732 na całej trasie przejazdu;
Bilety okresowe zakupione na linię 8 dodatkowo będą upoważniały do podróżowania:

  • tramwajami linii 0L, 0P na trasie Dworzec Nadodrze – pl. Staszica – pl.
  • Jana Pawła II – pl. Legionów – Dw. Główny PKP;
  • autobusami linii 125, 145, 325 na trasie Dw. Główny PKP – Tarnogaj;
  • autobusem linii 708, 732 na całej trasie przejazdu.

Na czas przebudowy ul. Dyrekcyjnej, zamknięta zostanie również ul. Joannitów. W związku z tym pętla linii 122 zostanie przeniesiona na przystanek “Skwerowa”, znajdujący się na ul. Ślężnej. Kilka dni później, po wybudowaniu przejazdu przez torowisko tramwajowe przy skrzyżowaniu ul. Ślężnej i Petrusewicza, pętla linii 122 zostanie przeniesiona na ul. Petrusewicza.

Z powodu nieprzejezdności ul. Joannitów, linie 241, 243, 245, 246, 247, 249, 251, 253, 255, 257 i 259 pominą przystanki zlokalizowane przy ulicy Suchej.

Żeby tego było mało, zawieszona także zostanie bez komunikacji zastępczej od Dworca Głównego w stronę Karłowic, linia 8. Jak informuje Wydział Transportu, przez planowane usuwanie awarii MPWiK w rejonie skrzyżowania ulicy Żmigrodzkiej z ul. Na Polance. Jest to o tyle dziwne, że linie 1 i 7 nie będą z tego powodu zawieszone. Logika nakazywałaby w takiej sytuacji wydłużyć linię 8 do pętli Poświętne. No ale cóż, każdy pretekst jest dobry do oszczędności.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter