Rozpoczęcie przebudowy placu Orląt Lwowskich – zmiany na liniach autobusowych

Z uwagi na podwyższenie temperatury powietrza, prace przy przebudowie placu Orląt Lwowskich mają się rozpocząć od soboty 15 grudnia 2012r. Termin rozpoczęcia robót miał się odbyć już tydzień temu, ale ze względu na bardzo niskie temperatury powietrza, prace przełożono.

I tak już w sobotę 15 grudnia ma się zmienić organizacja ruchu wokół placu Orląt Lwowskich. Nieprzejezdny będzie wlot w ulicę Robotniczą w kierunku Nowego Dworu, ponadto zamknięta zostanie jeden pas jezdni na Braniborskiej, w związku z czym objazd w kierunku Nowego Dworu zostanie poprowadzony przez Braniborską, Nabycińską do Robotniczej.

Podobne zmiany wejdą na liniach autobusowych – powyższą trasą objazdową objęte zostaną linie 149, 409, 609 i 249.

Natomiast linie 107, 109 i 609 inaczej będą nawracać na pętli w okolicy Dworca Świebodzkiego. Przystanek końcowy zostanie zlokalizowany po drugiej stronie wysepki przystankowej. Najprawdopodobniej autobusy tych linii nie będą stawać na głównym przystanku tak jak pozostałe linie 149, 409, 609 i 249, lecz okrążać wysepkę w odwrotnym kierunku jak wyżej wymienione linie.

Zmiany w organizacji komunikacji autobusowej w tym rejonie przedstawione na schemacie:
powyższą trasą objazdową

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter