Weekendowa, kolejna zmiana tras tramwajów na ulicy Powstańców Śląskich

W ten weekend 19-20 czerwca z powodu wymiany zwrotnicy tramwajowej na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Hallera zmienione zostaną trasy linii tramwajowych 2, 6, 7,17, 20, 70 i 74.

Jak będzie kursować komunikacja miejska?

Linia 2

Tramwaje ww. linii będą kursować na skróconej trasie: Biskupin – Arkady (Capitol) – Biskupin.

W kierunku Biskupina linia 2 będzie odjeżdżać z przystanku Arkady Capitol przy ul. Świdnickiej (od strony ul. Powstańców Śląskich) i dalej stałą trasą.

Linie 6 i 7

Tramwaje ww. linii jadące w kierunku południowym od ul. Krupniczej pojadą objazdem przez ulicę Sądową i plac Legionów, ul. Piłsudskiego, Kołłątaja, Teatralną i Widok, do pętli Kowale i Poświętne.

Linia 17

Tramwaje ww. linii jadące w kierunku południowym zostaną skrócone tylko do przystanku Arkady Capitol przy ul. Świdnickiej.

W przeciwnym kierunku linia 17 będzie odjeżdżać z przystanku Arkady Capitol przy ul. Piłsudskiego (od strony pl. Legionów) i dalej stałą trasą do pętli Sępolno.

Linia 20

Tramwaje ww. linii zostaną skierowane objazdem od ul. Krupniczej, przez ul. Sądową, pl. Legionów, ul. Piłsudskiego, Małachowskiego, Pułaskiego, do przystanków pl. Wróblewskiego.

Linia 70

Zmiana spowodowana również przebudową skrzyżowania ulicy Dmowskiego i Jagiełły: Zobacz więcej

Tramwaje ww. linii będą kursować na trasie: Osobowice – pl. Staszica – Dw. Nadodrze – Nowowiejska – pl. Grunwaldzki – pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Dw. Główny PKP – Piłsudskiego – pl. Legionów – pl. Orląt Lwowskich.

Linia 74

Zmiana spowodowana również przebudową skrzyżowania ulicy Dmowskiego i Jagiełły: Zobacz więcej,

oraz trwającą przebudową Mostów Pomorskich: Zobacz więcej

Tramwaje ww. linii będą kursować z Osobowic do pl. Staszica, następnie dotychczasowym objazdem – przez plac Powstańców Wielkopolskich, ulicę Chrobrego, Łokietka, Drobnera, most Uniwersytecki, ulicę Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową do placu Legionów i dalej przez ulicę Grabiszyńską do pętli na Oporowie.

W przeciwnym kierunku (Osobowice) będą kursować dotychczasowym objazdem od placu Legionów przez ulicę Sądową, Podwale, Świdnicką, plac Teatralny, ulicę Widok, Szewską, most Uniwersytecki, Drobnera, Chrobrego i plac Powstańców Wielkopolskich do placu Staszica i dalej do pętli Osobowice.

Linia 14 i 24

Powyższe linie nadal pozostają zawieszone.

Komunikacja zastępcza na trasie Klecina/FAT – Arkady (Capitol)

Linia 702

Na odcinku Arkady (Capitol) – Krzyki – Arkady (Capitol) uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa – linii 702.

Linia będzie będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

Linia 720

Na odcinku Arkady (Capitol) – FAT – Arkady (Capitol) uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa – linii 720.

Linia będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

Linia 77

Na odcinku Krzyki – Klecina – Krzyki uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja tramwajowa – linii 77.

Linia będzie kursować z częstotliwością co 10 minut.

Honorowanie biletów w okresie 19-20.06.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 2, 6, 7, 17, 20 lub 74 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 702 i 720 lub tramwajem linii 77 oraz autobusami linii D i 133 na odcinku Hallera – Klecina –Hallera.

Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Przypominamy, że pasażerowie posiadający bilet okresowy na daną linię okresową mogą podróżować:

  • wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
  • wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

Zmiany tras od poniedziałku 21 czerwca

Po wybudowaniu rozjazdów tymczasowych umożliwiających przejazd tramwajów przez ul. Powstańców Śląskich po obu stronach skrzyżowania z al. Hallera, zmienią się trasy linii 2, 7, 17, 20, 70 i 74.

Linie 7 i 17

Tramwaje ww. linii powrócą na trasy przez ul. Powstańców Śląskich do pętli Klecina.

Linia 20

Tramwaje ww. linii powrócą na trasy przez ul. Powstańców Śląskich, al. Hallera i ul. Grabiszyńską do pętli Oporów.

Linia 70

Tramwaje ww. linii będą kursować na trasie Osobowice – FAT – Osobowice przez ulicę Powstańców Śląskich i aleję Hallera.

Uwaga – od przystanku „FAT” linia kursuje dalej jako linia 74 do pętli Osobowice.

Linia 74

Tramwaje ww. linii będą kursować na trasie Osobowice – FAT – Osobowice przez pl. Legionów i ul. Grabiszyńską.

Uwaga – od przystanku „FAT” linia kursuje dalej jako linia 70 do pętli Osobowice.

Linia 2 i 6

Z uwagi na ograniczoną przepustowość przejazdu na odcinku pojedynczego toru w obrębie skrzyżowania ulicy Powstańców Śląskich i alei Hallera podczas prowadzonych prac torowych, tramwaje linii 2 pojadą w obu kierunkach od ulicy Powstańców Śląskich przez aleję Hallera i ulicę Grabiszyńską do pętli „Grabiszyńska (Cmentarz)”.

Tramwaje linii 6 nadal będą kursować w skróconej relacji Kowale – Arkady (Capitol).

Linie zastępcze 77, 702 i 720 zostaną zawieszone.

Honorowanie biletów od 21.06.2021r.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 2 lub 6 będą mogli kontynuować podróż tramwajem linii 7, 17 na odcinku Arkady (Capitol) – Krzyki oraz tramwajami linii 20 i 70 na odcinku Arkady (Capitol) – Hallera. Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:

  • wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
  • wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.
blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter