Bilety

Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej

 

Rodzaj biletu

Cena biletu

Normalny

ulgowy

Bilety jednorazowe

Linie normalne oraz podmiejskie

3,40

1,70

Linie pospieszne i nocne

3,60

1,80

Bilety czasowe

15-minutowy

Wszystkie linie

2,40

1,20

30-minutowy

Wszystkie linie

3,00

1,50

60-minutowy

Wszystkie linie

4,40

2,20

90-minutowy

Wszystkie linie

6,00

3,00

24-godzinny

Wszystkie linie

11,00

5,50

48-godzinny

Wszystkie linie

20,00

10,00

72-godzinny

Wszystkie linie

26,00

13,00

168-godzinny (7-dobowy)

Wszystkie linie

46,00

23,00

Bilety aglomeracyjne

Wszystkie linie normalne

72,00

36,00

Wszystkie linie

86,00

43,00

Bilety grupowe

jednorazowy / 30-minutowy

Wszystkie linie

36,00

18,00

Wysokość opłat reguluje uchwała Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r.,
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu
zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości
opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 4411)

Rodzaj biletu

Cena biletu

Normalny

ulgowy

Bilety imienne

7-dniowy

Wszystkie linie

30,00

15,00

30-dniowy

Dwie dowolne linie

60,00

30,00

Wszystkie linie normalne

90,00

45,00

Wszystkie linie

98,00

49,00

60-dniowy

Wszystkie linie

180,00

90,00

90-dniowy

Wszystkie linie

240,00

120,00

180-dniowy

Wszystkie linie

420,00

210,00

365-dniowy

Wszystkie linie

800,00

400,00

Bilety semestralne

Semestralny 4-miesięczny

Dwie dowolne linie

194,00

97,00

Wszystkie linie

300,00

150,00

Semestralny 5-miesięczny

Dwie dowolne linie

250,00

125,00

Wszystkie linie

370,00

185,00

Bilety na okaziciela

30-dniowy

Wszystkie linie

170,00

85,00

60-dniowy

Wszystkie linie

310,00

155,00

90-dniowy

Wszystkie linie

430,00

215,00

Bezpłatne przejazdy uzyskają następujące osoby:

  • uczniowie wraz z nauczycielami oraz opiekunami w ramach programów miejskich,
  • dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły siódmy rok życia,
  • emeryci, którzy ukończyli 68 lat,
  • wychowankowie ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych wraz z nauczycielami/wychowawcami w ramach zajęć,
  • honorowi Dawcy Przeszczepów,
  • wszyscy w ramach obchodów Światowych Dni: Książki i Praw Autorskich oraz Walki z Analfabetyzmem,
  • uczestnicy maratonu i półmaratonu współorganizowanego przez Gminę w dniu zawodów.

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław. Stan na dzień 1.01.2018 r. Pełny dokument [PDF]

wrocławskie forum komunikacyjne

twitter