Sierpień

1.08.2013 – Dystrybucja znaczka kolejowego jako dopłaty za 16zł do biletu imiennego kodowanego na UrbanCard została zawieszona. Miesiąc później oferta ta przestała obowiązywać. Powodem była rezygnacja współpracy Przewozów Regionalnych z Urzędem Miejskim Wrocławia.

4.08.2012 – Gmina Kobierzyce uruchomiła nocne kursy linii 862 oznaczone jako 862n uruchamiane jedną parą kursów przez Wysoką i Ślęzę. Kursy wykonywane były w nocy w dniach: czwartek/piątek, piątek/sobota, sobota/niedziela. Płatność zgodnie z taryfą strefową komunikacji międzygminnej gminy Kobierzyce.

15.08.2009 – Na ul. Krakowską po prawie rocznej przerwie, spowodowanej remontem tej ulicy, powróciły tramwaje. Przywrócona zostaje linia 23 na Kowale, jednak przez plac Powstańców Wlkp. Na Księże Małe kursują linie 3 z Pilczyc i 74 relacji Osobowice – Piłsudskiego – pl. Dominikański – Księże Małe. Linia 16 nie zostaje przywrócona, dzięki czemu na ul. Pułaskiego, jedyną linią pozostaje 0L/0P, a na Ślężnej – 9.

22.08.2009 – Zamknięta na pięć dni została ulica Irkucka. Linie D, 141 i 241 skierowano na ul. Bierutowską, al. Jana III Sobieskiego. Linia 241 wykonywała kursy przez Zakrzów i Pawłowice od ul. Krzywoustego, Bora-Komorowskiego, tylko w kierunku Dworca PKS i Nowego Dworu. Linie D i 141 wykonywały niektóre kursy przez Polar, zawracając na parkingu dla ciężarówek.

26.08.1906 – oddano do użytku przedłużenie linii tramwajowej od Cmentarza Osobowickiego do -wówczas- podwrocławskiej wsi Osobowice.

27.08.2009 – Sevibus uruchamia linię komercyjną 577 do Smolca z kursami do Krzeptowa. To już szósty przewoźnik, jaki próbował wozić pasażerów do tej podwrocławskiej miejscowości.

wrocławskie forum komunikacyjne

twitter