Kto jest kim we wrocławskiej komunikacji

Organizatorzy i zarządcy komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 2
50-032 Wrocław
tel. 071/ 777 87 13;-16

Wydział Transportu ustala trasy linii autobusowych, rozkłady jazdy. Jest zobowiązany do informowania o zmianach w kursowaniu linii autobusowych i tramwajowych. Ta instytucja może także sprawdzić jakość usług świadczonych przez poszczególnych przewoźników na liniach organizowanych przez WT, a w razie poważnych uchybień – cofnąć zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych. To od niej zależy także emisja i dystrybucja biletów komunikacji miejskiej, opracowania planów rozwoju komunikacji zbiorowej i jej promocja. Wydział ten jest rozłożony na pojedyncze działy, o których poniżej.

Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Transportu
Dział Organizacyjny Zespół ds. biletów
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
tel. 071/ 777 87 13;-16

Od tej jednostki zależy emisja, dystrybucja i ceny biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

ul. Długa 49
53-633 Wrocław
tel. (071) 355 90 76
www.zdium.wroc.pl

ZDiUM powstał w skutek wydzielenia struktur dawnego ZDiK`u. Odpowiednie jego jednostki zajmują się utrzymaniem infrastruktury przystankowej (Dział Infrastruktury Miejskiej), wiat przystankowych a także przyjmują przedmioty zagubione przez m.in. przez pasażerów. (Biuro Rzeczy Znalezionych)

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Dział Infrastruktury Miejskiej
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
tel. (071) 376 08 90
www.zdium.wroc.pl

Dział Infrastruktury Miejskiej zajmuje się utrzymaniem infrastruktury przystankowej, wiat przystankowych. Odpowiada także za oświetlenie ulic, oczyszczanie ulic, oczyszczanie miasta, odśnieżanie dróg i chodników w sezonie zimowym.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
tel. (071) 376 08 21
www.zdium.wroc.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje przedmioty zagubione wyłącznie w miejscach publicznych, także w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej. Tutaj też należy się zgłosić w przypadku zagubienia rzeczy wartościowej.

Ekosystem Sp. z o.o.

ul. Michalczyka 23
53-633 Wrocław
tel. (071) 758 69 11;-12
www.ekosystem.wroc.pl

Odpowiada za oczyszczanie ulic, oczyszczanie miasta, odśnieżanie dróg i chodników w sezonie zimowym.

Przewoźnicy komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 75-79
50-316 Wrocław
tel. (071) 321 72 71
www.mpk.wroc.pl

MPK jest miejskim przewoźnikiem we Wrocławiu. Obsługuje on przeważającą liczbę linii autobusowych i wszystkie linie tramwajowe na obszarze miasta.
Pod wyżej wymieniony numer telefonu można zgłaszać zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, punktualności, czystości pojazdów oraz zachowania kierowców MPK Wrocław.

Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. (071) 78 28 131
www.dla.com.pl

DLA jest prywatnym przewoźnikiem obsługującym najwięcej linii autobusowych spośród prywatnych przewoźników we Wrocławiu.
Pod wyżej wymieniony numer telefonu można zgłaszać zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, punktualności, czystości pojazdów oraz zachowania kierowców DLA.

Sevibus S.A.

ul.Czajkowskiego 75, lok. 7
51-147 Wrocław
tel. (071) 787 89 91
www.sevibus.pl

Sevibus jest prywatnym przewoźnikiem obsługującym najwięcej linii autobusowych spośród prywatnych przewoźników we Wrocławiu.
Pod wyżej wymieniony numer telefonu można zgłaszać zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, punktualności, czystości pojazdów oraz zachowania kierowców Sevibusa.

Warbus sp. z o.o.

Oddział Wrocław
ul. Żmigrodzka 251
51-129 Wrocław
tel. (071) 395 52 40
www.warbus.pl

Warbus jest prywatnym przewoźnikiem obsługującym linie strefowe w Gminie Miękinia i linie dowozowe do tramwaju i do pociągu na os. Leśnica.
Pod wyżej wymieniony numer telefonu można zgłaszać zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, punktualności, czystości pojazdów oraz zachowania kierowców Warbusa.

Inni przewoźnicy

Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
tel. (071) 780 58 92
www.marcopolo.pl

Bus Marco Polo Wratislavia 1992 jest przewoźnikiem obsługującym linie międzygminne Gminy Kobierzyce
Pod wyżej wymieniony numer telefonu można zgłaszać zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, punktualności, czystości pojazdów oraz zachowania kierowców Bus Marco Polo Wratislavia 1992.

Polbus-PKS Sp. z o.o.

ul. Sucha 1-11
50-316 Wrocław
tel. (071) 333 05 40
www.polbus.pl

Polbus jest przewoźnikiem obsługującym we Wrocławiu swoje własne linie międzymiastowe.
Pod wyżej wymieniony numer telefonu można zgłaszać zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, punktualności, czystości pojazdów oraz zachowania kierowców Polbus-PKS Wrocław.

wrocławskie forum komunikacyjne

twitter