Numeracja linii

Linie autobusowe i tramwajowe mają swoją określoną numerację. Niekiedy jednak pojawiają się pewne wyjątki, które często wprowadzają w błąd pasażerów. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie sposób numeracji linii w komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

0 – 29: Linie tramwajowe dzienne

31 – 39: Linie Tramwaju Plus

40 – 49: Linie tramwajowe nocne

Obecnie nie kursują, zostały one zlikwidowane w roku 2003. Zdarzył się jednak pewien raz wyjątek, o którym wspomniano poniżej.

70-79: Linie tramwajowe awaryjne

Linie uruchamiane na wypadek remontów; kursują w całości, lub częściowo na trasach innych linii, które zastępują na danym odcinku. Numerację nadaje się przeważnie dobierając ostatnią cyfrę od linii, której zastępuje, lub od numeru linii kursującej na danym odcinku. Płatność – jak linie normalne.

100 – 199: Linie autobusowe normalne (dzienne)

Linie autobusowe w większości kursujące w granicach miasta Wrocławia. Niektóre z nich, w ramach umowy z gminą ościenną, kursują do podwrocławskich miejscowości zachowując podstawową płatność w kwestii biletów jednorazowych.

200 – 299: Linie autobusowe nocne

Linie kursujące od godziny 23:00 do 4:00/5:00 nad ranem. Ich trasy mogą się mniej, lub bardziej różnić od “dziennych” odpowiedników danych linii. Niektóre z nich powstały w spadku po nocnych liniach tramwajowych, choć mimo tego, niektóre z nich wykazują z goła odmienną trasę, niż ich poprzedniczki.
Płatność – jak linie pospieszne.

300 – 399: Linie autobusowe kursujące nieregularnie / Linie autobusowe szczytowe

Linie wzmacniające takt autobusów kursujących na danym odcinku, przeważnie dublują się z innymi liniami niemalże na całości trasy. Zwykle kursują w zależności od występowania tzw. godzin szczytu komunikacyjnego – więcej informacji poniżej.
Płatność – jak linie normalne.

400 – 499: Linie autobusowe przyspieszone

Linie, które w przeważającym stopniu odpowiadają liniom normalnym, jednak z tą różnicą, iż zazwyczaj na trasie zatrzymują na mniej, lub bardziej istotnych przystankach.
Płatność – jak linie normalne.

500 – 599: Linie autobusowe prywatne

Linie uruchamiane samodzielnie przez poszczególnych przewoźników, również i przez tych, będących jednocześnie, ajentami we wrocławskiej komunikacji. Na każdej z nich panują inne zasady, ustalone przez organizatorów; nie są w nich honorowane bilety komunikacji miejskiej.
Płatność – taryfa ustalona przez przewoźnika.

600 – 699: Linie autobusowe podmiejskie

Linie autobusowe, wyjeżdżające poza granice miasta Wrocławia i przeważnie niebędące dotowane przez gminy ościenne.
Płatność: w granicach miasta – jak linie normalne, poza granicami – jak linie pospieszne.

700 – 799: Linie autobusowe awaryjne

Linie autobusowe uruchamiane w celu zastąpienia innych środków transportu (tramwaj, autobus), na odcinku wyłączonym z ruchu, z powodu np. remontów, przebudowy infrastruktury drogowej.
Płatność: jak linie normalne.

800 – 899: Linie autobusowe międzygminne

Linie autobusowe uruchamiane samodzielnie przez gminy ościenne. Wykazują one duże podobieństwo do linii strefowych 9xx, z tą różnicą, iż nie wchodzą one w skład komunikacji miejskiej organizowanej przez Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. W granicach miasta Wrocławia, istnieje honorowanie biletów komunikacji miejskiej.
Płatność: taryfa zależna od gminy ościennej; w granicach miasta – jak linie normalne.

900 – 999: Linie autobusowe strefowe

Linie autobusowe uruchamiane wspólnie przez gminę Wrocław i gminy ościenne. Są to linie łączące miejscowości w danej gmnie, z węzłem przesiadkowym we Wrocławiu. W granicach miasta, honorowane są bilety komunikacji miejskiej. Taryfa opłat zależy od gminy w której dane linie kursują.
Płatność: taryfa zależna od gminy ościennej, w granicach której dana linia kursuje; w granicach miasta – jak linie normalne.

A – Z: Linie autobusowe pospieszne

Linie, których zadaniem jest szybkie połączenie osiedli mieszkalnych z centrum miasta. Przeważnie mają długą trasę przejazdu. Opłata za przejazd na linii pospiesznej jest większa o 10/20gr od linii normalnej. W dni robocze po godzinie 20-tej, a także w dni wolne i święta na tych liniach obowiązuje już taka sama taryfa jak na zwykłych liniach. W przeszłości, linie literowe, były faktycznie liniami o krótkim czasie jazdy “z pętli, do pętli”; obecnie linie literowe mają więcej wspólnego z liniami przyspieszonymi, z uwagi na niewiele szybszy, lub wolniejszy czas przejazdu, w porównaniu do innej linii autobusowej, lub tramwajowej jadącej na tym samym odcinku. Linie pospieszne, z uwagi na mniejszą ilość przystanków pośrednich, długą trasę i świadomość możliwości jazdy z jednego na drugi koniec miasta, na jednym bilecie, mają dużą popularność, wśród pasażerów.
Płatność: w dni robocze do godziny 20:00 – bilety jednorazowe 1,80zł / 3,60zł; po godzinie 20:00 i w dni wolne, oraz święta: jak linie normalne.

Linie autobusowe szczytowe i przyspieszone, mają czasem swoje odpowiedniki na liniach zwykłych. Tak jest na przykład z liniami:

  • 135 i 435, które dublowały się na odcinku Plac Jana Pawła II < -> Górnicza.
  • 319 i 119, których trasa w większości się ze sobą pokrywa.

Czasem jednak linia szczytowa nie jest do końca linią szczytową, z powodu kursowania także w dni wolne, np. linia 325 powstała, w skutek wydzielenia kursów linii 125, czy choćby linia 308 – kursująca niemalże przez cały dzień roboczy.

Linie zwykłe, których trasy w większości się ze sobą pokrywają, a od pewnego odcinka rozjeżdżają na inne pętle – przeważnie otrzymują numerację zbliżoną do siebie – mniejszą lub większą o 1, lub o 10. Np.:

  • 131 i 141,
  • 145 i 146,
  • 133 i 134,

Numerację linii awaryjnych przeważnie ustala się zmieniając pierwszą cyfrę od linii, od której ona pochodzi, np. 701, 710.
Czasem i to może być mylące – linia 710 kursująca z przystanku Kwiska, (później z pl. Strzegomskiego) do Glinianek, nie zastępowała autobusowej linii 110, tylko tramwaje linii 10 i 22 na tym odcinku. W tym samym czasie też kursująca linia 722 natomiast zastępowała tramwaj linii 22, ale częściowo. Od przystanku Bajana wjeżdżała na ulicę, gdzie nigdy nie kursował tramwaj, a nawet autobus miejski.
Numery linii nocnych, nie są powiązane z numerami linii dziennych, choć wiele z nich ma zbliżoną numerację do linii dziennych, kursujących po trasie danej linii nocnej.

Linie tramwajowe nocne nie kursują po Wrocławiu od kilku lat. Jednak z powodu remontu wiaduktu na ul. Lotniczej, istnieje jedna zastępcza linia tramwajowa, która kursuje tylko w godzinach nocnych i której numeracja bardziej pasuje do dawnego schematu linii tramwajowych: linia 43. Numeracja ta była wybrana ze względu na linię autobusową, którą na danym odcinku zastępuje – 243.

wrocławskie forum komunikacyjne

twitter