Tablice kierunkowe (elektroniczne)

Tablice kierunkowe stosowane są w pojazdach komunikacji miejskiej jako główna część systemu informacji pasażerskiej.

Używane są przede wszystkim do informowania pasażerów o obsługiwanej w danej chwili linii oraz o kierunku wykonywanego aktualnie kursu. Istnieje kilka technologii budowy tablic: diodowa (LED), elektromagnetyczna (Flip-Dot), oraz oparta na modułach ciekłokrystalicznych (LCD, LCD LED).

Diodowe (LED)

Napis na tablicy wykonanej w technologii diodowej tworzony jest poprzez włączenie odpowiednich diod znajdujących się na matrycy. O tym, które z nich mają się włączyć, a które nie, decyduje sterownik wyświetlaczy, do którego wgrane są odpowiednie instrukcje, na które składają się również treści, jakie mają się wyświetlić na danym ekranie.

W tablicach wiodących producentów systemu informacji pasażerskiej z reguły stosuje się diody LED o podwyższonej jasności i dużym kącie świecenia, by zapewnić bardzo dobrą czytelność tekstu z dużej odległości, niezależnie od warunków w jakich dany pojazd komunikacji miejskiej się porusza. Tablice takie są wyposażone w czujnik natężenia światła, który dostosowuje jasność diod w zależności od pory dnia.

Wiele tablic posiada system oszczędzania energii. Polega on na tym, że tablice po wyłączeniu silnika pojazdu zmniejszają swoją jasność, zaś po kilkudziesięciu minutach są wyłączane. Ponowne uruchomienie silnika powoduje ponowne wyświetlenie treści ustawionej przed wyłączeniem silnika.

Elektromagnetyczne (FLIP-DOT)

Napis na tablicy wykonanej w technologii elektromagnetycznej tworzony jest poprzez włączenie ruchomych płytek zabarwionych po jednej stronie silnie fluorescencyjnym żółtozielonym kolorem, a po drugiej – kolorem czarnym. Sterowanie odbywa się poprzez impuls elektromagnetyczny, który powoduje odwrócenie się płytki w jedną lub w drugą stronę, a decyduje o tym sterownik wyświetlaczy – tak samo jak w przypadku tablic diodowych, z tą różnicą, że tablica tego typu pobiera prąd tylko w celu przewrócenia płytek w celu ukazania napisu wgranego do pamięci sterownika. Napis ten po wyłączeniu silnika pojazdu wciąż może być widoczny, gdyż płytki pozostają w danym położeniu po przerwaniu obwodu elektrycznego.

Tablice tego typu są dobrze widoczne w każdych warunkach pogodowych. W nocy możliwe jest podświetlenie diodami LED, co jeszcze bardziej poprawia ich widoczność. Płytki w takich tablicach wytrzymują przeważnie kilkaset milionów zmian położenia i pracują w szerokim zakresie temperatur i przy wysokiej wilgotności powietrza. Możliwe jest zaprogramowanie ich tak, żeby tworzyły animację z napisów i piktogramów pojawiających się co kilka sekund, jednak takie wykorzystanie wyświetlaczy znacząco może skrócić pełną żywotność płytek, przez co pojawiają się tzw. “martwe piksele” – płytki, które bez względu na programowalną treść, pozostają w dotychczasowej pozycji.

LCD (LED)

To jeden ze sposobów wykorzystania technologii wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w informacji pasażerskiej. Napis na tablicy wykonanej w tej technologii tworzony jest w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego monitora lub telewizora typu LCD LED. Tak jak w przypadku tablic wymienionych wyżej, steruje nią sterownik wyświetlaczy. Oprócz typowej informacji o numerze linii i kierunku, możliwe jest wyświetlenie dowolnych danych wizualnych w zależności od programu sterującego nimi.

Tablice LED do użytku w ramach systemu wizualnej informacji pasażerskiej na zewnątrz pojazdu są stosowane dość rzadko, z uwagi na wyższe, niż w przypadku tablic diodowych, zużycie energii. Nie rekompensuje tego nawet o wiele lepsza jakość wyświetlanego tekstu i grafiki, gdyż zamawiający (przewoźnicy) preferują tablice diodowe, lub elektromagnetyczne.

Z powodzeniem natomiast stosuje się wyświetlacze LCD do celu informacji pasażerskiej wewnątrz pojazdów, jednak one mają zazwyczaj proporcje ekranu zbliżone do zwykłych monitorów. Za ich pomocą wyświetlane wewnątrz pojazdu mogą być informacje zarówno przydatne pasażerom, jak np.

  • informacje o numerze linii i kierunku jazdy
  • informacje o utrudnieniach w komunikacji miejskiej
  • informacje pogodowe

jak i mniej przydatne, np. do celów zarobkowych (reklama firm trzecich).

fot. PK / Transportnews

Na kompletny system wizualnej informacji pasażerskiej składa się przede wszystkim kilka elektronicznych tablic kierunkowych w danym pojeździe. Rzadko stosuje się tylko jedną z nich.

 

Artykuł oparty na materiałach producentów systemów informacji pasażerskiej: Elmar-Serwis, Pixel, R&G oraz Lemi-BIS.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter