Znaki drogowe dla tramwajów

Znaki drogowe to znaki obowiązujące w ruchu drogowym, unormowane specjalnymi zapisami rozporządzenia. Są one konieczne do uporządkowania ruchu ulicznego.

Podstawowe znaki dla motorniczych i kierowców transportu miejskiego ujęte zostały w „Rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych”. Są to to między innymi znaki ostrzegawcze, które powinny być umieszczane po prawej stronie toru, nad torem, lub na słupach na międzytorzu. Liczba znaków powinna dążyć do minimum, gdyż nadmiar znaków może doprowadzić do dekoncentracji prowadzącego autobus, tramwaj, czy też trolejbus. Wszystkie znaki tramwajowe powinny spełniać wymagania określone przepisami o ruchu drogowym. Znaki te pełnią funkcję informacyjną i ostrzegawczą, a motorniczy jest w stanie, na podstawie informacji zawartych na tych znakach, bezpiecznie poruszać się po szynach.

AT-1 „sygnalizacja świetlna”
Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej.

AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana”
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.

AT-3 „niebezpieczny zjazd”
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

AT-4 „stromy podjazd”
Ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.

AT-5 „ruch kolizyjny”
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.

AT-6 „ograniczona skrajnia dla tramwajów”
Oznacza miejsce (łuk), w którym brak jest skrajni taboru.

AT-7 „ograniczona skrajnia dla tramwajów”
Oznacza miejsce (łuk), w którym brak jest skrajni taboru. Motorniczy musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

AT-8 „koniec ograniczonej skrajni dla tramwajów”

BT-1 „ograniczenie prędkości”
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony.
Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości”.

BT-2 „koniec ograniczenia prędkości”

BT-3 „blokada zwrotnicy”
Oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.

BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”
Oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.

BT-5 „koniec toru”
Oznacza że dalsza jazda jest zabroniona.

CT-1 “izolator sekcyjny”
Wskazuje umieszczenie izolatora sekcyjnego.

CT-2 “granica zasilania”
Oznacza granicę zasilania podstacji trakcyjnej.

CT-3 „czoło wagonu”
Oznacza miejsce zatrzymania przodu pierwszego wagonu na wysokości znaku.

DT-1 “zwrotnica elektryczna lewoskrętna”
Sterowanie zwrotnicą odbywa się na zasadzie jazdy z prądem.

DT-2 “zwrotnica elektryczna prawoskrętna”
Sterowanie zwrotnicą odbywa się na zasadzie jazdy z prądem.

DT-3 „zwrotnica elektryczna”
Oznacza miejsce zainstalowania zwrotnicy sterowanej zdalnie.

DT-3a „zwrotnica elektryczna”
Oznacza miejsce zainstalowania zwrotnic sterowanych zdalnie w rozjedzie podwójnym, z pierwszą zwrotnicą z relacją w prawo i drugą zwrotnicą z relacją w lewo.

DT-3b „zwrotnica elektryczna”
Oznacza miejsce zainstalowania zwrotnic sterowanych zdalnie w rozjeździe podwójnym, z pierwszą zwrotnicą z relacją w lewo i drugą zwrotnicą z relacją w prawo.

DT-4 „początek strefy zadziałania”
Oznacza miejsce, w którym należy uruchomić nadajnik sterowania zwrotnicą.

DT-5 „koniec strefy zadziałania”
Oznacza miejsce, do którego można uruchomić nadajnik sterowania zwrotnicą.

Urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi

U-9a „ograniczona skrajnia dla tramwajów”
Oznacza miejsce, w którym elementy obiektów budowlanych znajdują się zbyt blisko skrajni tramwaju.

U-9b „ograniczona skrajnia dla tramwajów”
Oznacza miejsce, w którym elementy obiektów budowlanych znajdują się zbyt blisko skrajni tramwaju.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter