Na Gaju dalej bałagan komunikacyjny

Minął już tydzień od oddania do użytku nowej nitki torowiska tramwajowego we Wrocławiu, na którą musieliśmy czekać blisko 20 lat, a ciągle widoczne są relikty dawnej organizacji komunikacji miejskiej – opartej na bałaganie i braku integracji środków transportu.

Przed budową torowiska na Gaj, prawie każda linia autobusowa kończyła kurs w zupełnie różnym miejscu. Prawie wszystkie cztery linie autobusowe, które ówcześnie (2008r.) kursowały na osiedle Gaj, miały indywidualną trasę przejazdu. 146 początkowo dojeżdżała tylko do przystanku Orzechowa, po czym wracała tą samą trasą na Bartoszowice.  Linia 145 początkowo również niezbyt dokładnie przemierzała przez to osiedle, a jej kraniec „Buforowa pętla” znajdował się na bocznej uliczce przyległej do tej samej ulicy, bardziej dogadzając działkowiczom, niż mieszkańcom dużego osiedla, a w szczycie wspomagała także linię 610, kursując do ronda na ul. Buforowej (przystanek „Iwiny”). Jeszcze inaczej obsługiwała rejon Gaju, linia 136 – jej kraniec znajdował się na przystanku „Bardzka” na przystanku w kierunku Żernik Wrocławskich. Jedyną okólną linią (obsługującą rejon Gaju od ul. Armii Krajowej, Bardzką, Świeradowską) odbywającą postój na którym imiennym przystanku („Świeradowska”) była linia K. Od tego miejsca kursowała dalej bez zmiany kierunku do Borowskiej i dalej po stałej trasie do nawrotki pod szpitalem na ul. Kamieńskiego („Kamieńskiego Szpital”).

W roku 2006 zaczęto majstrować z komunikacją w tym rejonie. Obsługę południowych osiedli na Buforowej przejęły nowe linie strefowe 900L/P, oraz 910, co skutkowało likwidacją 610 i zapętlenia 145 i 146 na przystankach: „Gaj” (linia 146) i „Świeradowska” (145), przy czym linia 146 okrążała osiedle Gaj podobnie jak K, ale postój odbywała na dalszym przystanku (Gaj), natomiast 145 – skierowano odwrotnie do tej pierwszej – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a przystankiem krańcowym stał się przystanek „Świeradowska”, a dalsza podróż nadal odbywała się bez nawrotki. Jedyną linią, która oparła się tej korekcie było 136.

Rok 2009 zapowiadał koniec dotychczasowej organizacji komunikacji miejskiej na tym osiedlu – wraz z budową torowiska tramwajowego, zamykano kolejne odcinki ulicy Świeradowskiej, co skutkowało częstymi przenosinami przystanków końcowych na liniach autobusowych na Gaju. Powstała w końcu pętla autobusowa i wszystko zapowiadało, iż w końcu na tym osiedlu będzie porządek. Niestety tak się nie stało – linia 136 i 145 skrócona została do przystanku Świeradowska, a na nowej pętli („Gaj-pętla”) zameldowały się linie K i 146.  K nadal obsługiwało Gaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednak na pozostałych liniach było nieco inaczej: 146 kursowała w obu kierunkach przez Borowską do przystanku „Ferio Gaj” (dawniejsza nazwa „Gaj”), a 136 stało się linią okólną okrążającą to osiedle przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. (Postój na „Gaj-pętli”), a linia 145 – kursowała w obu kierunkach przez Bardzką do „Gaj-pętli”.

Kolejna korekta nastąpiła po wakacjach 2010r. – linia 145 pozostała na ww. trasie, linia 146 skierowana została do przystanku „Świeradowska”, przy czym nie wykonywała przelotu przez Gaj-pętlę. K i 136 pozostały bez zmian.

Kolejne poprawki wzięto na dzień 27 sierpnia 2011r. i nie zważając na to, że Tramwaj Plus nie zdoła dojechać na czas, postanowiono wyciąć linię 145 z Gaju, kierując ją na Tarnogaj, linię 136 skierowano natomiast w obu kierunkach przez Borowską, Świeradowską i Morwową, również do Tarnogaju. Równocześnie zdjęto tam również linię 15, która powędrowała na stałe na Ślężną. To nie był koniec zmian – K usunięto z „Gaj-pętli” skracając ją do przystanku „Świeradowska” i likwidując przejazd przez pętlę. Sytuacja ta miała miejsce do 17 września br., kiedy to linia K przedłużona została do „Gaj-pętli. Natomiast linie 136 i 146 dodatkowo zaczęły się zatrzymywać na przystanku „Świeradowska”, który do tej pory był przystankiem krańcowym linii K.

Warto jednak zauważyć, że linia 136 obsługuje przystanek „Gaj-pętla” tylko w kierunku Kozanowa, a w stronę Tarnogaju zatrzymuje się jedynie na położonym kilkaset metrów wcześniej przystanku „Świeradowska”, a następnie na oddalonym przystanku „Morwowa” znajdującym się na tej samej ulicy, co uniemożliwia sprawną przesiadkę na linie 146, czy 32PLUS.

Kolorytu dodaje fakt, iż przy pętli autobusowej „Gaj-pętla” nie powstał przystanek tramwajowy w kierunku centrum miasta, pomimo iż technicznie jest on możliwy do realizacji (wystarczy pozbyć się płotków i postawić stosowny słupek przystankowy. Mało tego, niektóre tramwaje na linii 32PLUS, mają programowane kierunki zależnie od „widzimisie” danego motorniczego. Według systemu informacji pasażerskiej na przystankach, końcówka Tramwaju Plus na Gaju nazywa się „Ferio Gaj”, jednak z jakichś nieznanych przyczyn, motorniczy ustawiają też „GAJ” – czyli poprzednią jego nazwę. Sytuacja ta rodzi swego rodzaju nieporozumienia i mieszanie pasażerom w głowach. Ciekawe, co na to Wydział Transportu…

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter