Linie dowozowe do stacji Psie Pole jako osobne linie – a może by tak inaczej?

W związku z trwającym porozumieniem, między gminą Wrocław a przewoźnikami kolejowymi – Przewozami Regionalnymi i Kolejami Dolnośląskimi, miasto stopniowo próbuje wokół dworców kolejowych skierować linie autobusowe. Tak stało się ostatnio od czasu wejścia w życie przetargu w gminie Miękinia, gdzie linie autobusowe skierowano wokół dworca Wrocław Leśnica. Podobne plany od dawna słyszymy ws. dojazdu do dworca na Psim Polu, jednak tutaj miałyby powstać osobne linie autobusowe, które miałby obsługiwać miejski przewoźnik.

Jest bardzo możliwe, że takie rozwiązanie oznaczałoby często niewielkie napełnienia w autobusach w stosunku do wielkości autobusów kursujących na danych liniach. Spora ilość km także byłaby przeznaczona na same dojazdy i zjazdy do zajezdni, gdzie w tym czasie możliwe byłoby wykonanie kursu na podstawowej trasie.

Zacznijmy od układu linii – linia 158 w proponowanym kształcie miałaby kursować do Psiego Pola tak jak linia 128, zaś dalej ul. Bierutowską do przystanku niedaleko stacji kolejowej. Linia ta kursować ma jednak tylko w dni robocze.

Linia 151 ma kursować od pętli Osiedle Sobieskiego przez ul. Królewską, Wilanowską, al. Jana III Sobieskiego, Dobroszycką i Bierutowską. Ale w dni wolne autobusy te miałyby wykonywać jeszcze kursy wycieczkowe na Zakrzów przez ul. Irkucką, tracąc przy tym sporo czasu i kilometrów.

Nasuwa się pytanie: A gdyby tak linie 15x zoptymalizować i wpiąć je do komunikacji strefowej gminy Długołęka?

Proponowaną zmianą miałaby być rezygnacja z linii 158 i zmodyfikowanie linii 151:

151
ZAKRZÓW
– Okulickiego – Zatorska – Królewska – Wilanowska – Al. Jana III Sobieskiego – Dobroszycka – Bierutowska – PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA)

PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA) – Al. Jana III Sobieskiego – Wilanowska – Królewska – Zatorska – Okulickiego – ZAKRZÓW

kursy z przebieranki linii 931/934/936/944, trasa od Psiego Pola stacji kolejowej wg ww. proponowanej trasy
PSIE POLE (RONDO) – Bierutowska – łącznik – PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA) – (…) – ZAKRZÓW

kursy techniczne na przebierankę na linie 931/934/936/944
PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA) – Bierutowska – PSIE POLE (RONDO)

Podobne kursy techniczne wykonywane mogłyby być na pozostałych liniach – czyli także na 150L i 150P, przy czym ich zadania mogłyby być łączone przy stacji kolejowej np. 150L -> 151, 151 -> 150P, 944 -> 150L

 

Opcjonalnie dopuszcza się możliwość wykorzystania niektórych kursów linii strefowych jako kurs „za 151, lub 150L/P”, celem ograniczenia kosztów i uniknięcia dublowania kursów.

934,936
JAKSONOWICE/GODZIESZOWA
– (…) – Okulickiego – ZAKRZÓW – Okulickiego – Zatorska – Królewska – Wilanowska – Al. Jana III Sobieskiego – Dobroszycka – Bierutowska – PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA)

931
KIEŁCZÓWEK/KIEŁCZÓW
– (…) – Kiełczowska – Litewska – LITEWSKA (PĘTLA) – Litewska – Gorlicka – Krzywoustego – Bierutowska – PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA)

944
STĘPIN PĘTLA
– (…) – Dobroszycka – PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA) – (…) – LITEWSKA (PĘTLA) – (…) – PSIE POLE (STACJA KOLEJOWA)

Wówczas do rozkładów przystankowych należy włączyć linie 15x i 9xx w zbiorczy rozkład informujący o możliwości dojazdu wskazanymi kursami do stacji kolejowej (rozwiązanie to jest aktualnie stosowane w przypadku linii 911/921, oraz 904/914/914a w kierunku centrum Wrocławia).

 

Zalety takiego rozwiązania:
+ ograniczenie kosztów obsługi linii,
+ zmniejszenie nadpodaży miejsc siedzących na kurs,
+ możliwość manipulowania wielkością taboru w zależności od danego cyklu dnia i popytu,

Wady:
– uzależnienie punktualności tych linii od sytuacji na liniach strefowych gminy Długołęka,
– konieczność montażu biletomatów Mennicy wewnątrz pojazdów,
– konieczność zwiększenia liczby pojazdów do przetargu w celu obsługi takich linii,
– malowanie gminy Długołęka, które mogłoby odstraszyć potencjalnych pasażerów i wprowadzać w błąd pewną ich grupę,
– konieczność przeprowadzenia akcji informacyjnej, żeby wyczulić pasażerów na nr linii i możliwość jazdy liniami 15x na bilecie miejskim,
– przyzwyczajenie dużej grupy pasażerów do korzystania z linii 15x może przeważyć na szali zarządzanie pojazdami i przebieranki brygad w taki sposób, że do ich obsługi może nie wystarczać tabor typu C (podmiejski solo MIDI), lub E (solo klasy midi 8m) przez co na liniach strefowych gminy Długołęka dany kurs może być obsłużony pojazdem za małym do zebrania wszystkich pasażerów,
– zwiększenie kosztów przeznaczanych na funkcjonowanie komunikacji strefowej gminy Długołęka, względem obecnego stanu,
– konieczność przeprowadzenia pomiarów uzupełniających napełnienia w liniach 150L, 150P i 151, celem analizy czasu pracy brygad i ich przydziału do konkretnych zadań przewozowych, jeśli priorytetem funkcjonowania linii 15x jest są najniższe koszty,
– jeśli skupić się na dosłownej interpretacji wyników pomiarów popytu na kursach linii 15x, zakładającej niską lub bardzo niską nadpodaż w stosunku do popytu na dany kurs linii 15x, koszt obsługi linii strefowych na kursach o mniejszym popycie może wzrosnąć poprzez konieczność wystawienia pojazdu niedopasowanej klasą do popytu,
– zmiana rozkładu jazdy linii 15x wymusza więcej pracy przy układaniu przydzieleniu zadań brygad dla linii strefowych gminy Długołęka

 

Postarałem się zgromadzić jak najwięcej zalet i wad danego rozwiązania. Włączenie tych linii do systemu linii strefowych gminy Długołęki to z pewnością będzie spora zmiana, która przynosi wiele obaw, dodatkowych obowiązków ze strony Zamawiającego a także może spowodować w przyszłości potrzebę wyłożenia większej ilości pieniędzy na funkcjonowanie ww. linii, ale i tak wciąż mniej, niż wg ogłoszonego przez Urząd Miejski Wrocławia, projektu.

Cały ten mechanizm będzie dodatkowo nakręcać fakt zwiększenia liczby pasażerów podróżujących pociągami, co dodatkowo może zwiększyć koszty. Jeśli jednak spojrzymy na linie strefowe gminy Miękinia, to zauważymy, że tam system linii dowozowych 1xx do stacji Leśnica funkcjonuje razem z liniami 917,923 i 937, ale oczywiście nie w taki sposób jak proponowany przez Transportnews w innej gminie, bowiem linie gminy Miękinia mimo funkcji dowozowej do dworca Leśnica, nie są w żaden sposób zsynchronizowane z pociągami a linie 15x mają takie być.

Myślę jednak, że rozwiązanie przeze mnie proponowane jest bardziej ambitne, na pewno nie pozbawione wad, ale przy chęci i woli podjęcia ryzyka, jakie ze sobą niesie jego wdrożenie, jest możliwe do zrealizowania mniejszą liczbą kosztów, niżby samym uruchamianiem linii 15x przekazując ich obsługę MPK Wrocław, wliczając do nich także możliwe dojazdy i zjazdy z zajezdni za które trzeba dopłacać niemałe sumy, nieefektywne w przypadku ich funkcjonowania (koszt funkcjonowania linii licząc wzkm na podstawowych trasach + kursy poza podstawową trasą linii, będące kilkakrotnością wartości na trasie podstawowej na każdej z nich)

Gmina Wrocław ogłosiła ostatnio chęć rozpisania przetargu na linie strefowe gminy Długołęka. Dopóki jeszcze się to nie stało, proponujemy rozważyć powyższą propozycję wpisania tych zadań do zadań przewozowych. Na pewno będzie tam lepsze zarządzenie taborem, niż w przypadku obsługi ww. linii 15x przez MPK i wysoki (lub bardzo wysoki w pewnych okolicznościach, kiedy z bliżej nieokreślonych przyczyn wymuszone byłoby wystawienie pojazdu klasy A – autobus przegubowy na dany kurs linii 15x o małym popycie) współczynnik nadpodaży miejsc nie stanie się pretekstem, żeby linie przedwcześnie zniknęły z powodu niewystarczających napełnień.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter