List ws linii dowozowych do stacji Wrocław Psie Pole

10.01.2014, Wrocław, ul. Dobroszycka. Zbieranina linii 150L, 150P i 158.7 stycznia br. wreszcie zostały uruchomione linie dowozowe do stacji kolejowej Wrocław Psie Pole. Informacja o planowanym uruchomieniu tych linii była wielokrotnie nagłaśniana przez lokalne media, jak i przez sam urząd miejski. Linie te były kreowane jako panaceum na wszystkie problemy komunikacyjne osiedli na Psim Polu, porównywalne wręcz do rewolucji w komunikacji miejskiej, coś co ma zastąpić budowę tramwaju do tych osiedli.

Niestety okazuje się, że liczne błędy przy realizacji tego skądinąd dobrego pomysłu, mogą się przyczynić do jego upadku. Miasto twierdzi, że linie te są w tej chwili jedynie eksperymentem mającym na celu sprawdzenie, czy pomysł się przyjmie.

Niestety jak pokazuje rzeczywistość, póki co, popełnianych jest wiele błędów przy funkcjonowaniu linii autobusowych 150L, 150P, 151 i 158.

Pierwszym problemem są maniery kierowców obsługujących wyżej wspomniane linie. Należy nadmienić, że na tych liniach kursują autobusy konsorcjum firm Trako Marek Wierzbicki, Dolnośląskich Linii Autobusowych (DLA), oraz Polbus-PKS.

Bardzo częstym zjawiskiem wśród przewoźników obsługujących linie dowozowe do stacji Psie Pole jest specyficzne podejście niektórych kierowców, typowe w wielu przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Nie raz, nie dwa, byłem świadkiem jak kierowcy na pętlach początkowych opóźniali jak tylko się dało, podjazd na przystanek początkowy, następnie po krótkim zatrzymaniu, odjeżdżali nie zważając na to, że na przystanku stoją pasażerowie, ignorując nawet otwieranie drzwi.

Drugą sprawą jest nagminne omijanie przystanków pośrednich na trasie przejazdu – dla wielu kierowców wspomnianego konsorcjum nie ma znaczenia, że pasażer, np. linii 151 zamierza wysiąść na przystanku “Psie Pole (stacja kolejowa)” na ul. Dobroszyckiej (słupek nr 29119), by móc się przesiąść na pociąg. Nie są to też linie ekspresowe, ani pospieszne, choć pewnie litera w numerze linii 150L może sugerować co innego. A jednak można zaobserwować przypadki, kiedy to kierowcy jadą tak, jakby za wszelką cenę nie chcieli wieźć potencjalnych pasażerów, zatrzymując się tylko na przystanku przy parkingu Park&Ride przy przejściu podziemnym prowadzącym do stacji kolejowej i nie zważali na to, że na przystanku może akurat stać pasażer, który chciał skorzystać z tej linii, al srogo się rozczarował, widząc takie a nie inne zachowanie kierowcy.

10.01.2014, Wrocław, ul. Litewska 10.01.2014, Wrocław, ul. Królewska. Solaris na nowej linii na Zakrzowie. 10.01.2014, Wrocław, ul. Litewska.

Trzecią sprawą jest oznakowanie autobusów. Z całej trójki przewoźników obsługujących wyżej wspomniane linie, tylko DLA wykazuje pełne zrozumienie dla przepisów dotyczących oznakowania pojazdów obsługujących regularne linie autobusowe. Autobusy marki Bogdan typ A092 są zazwyczaj prawidłowo oznakowane zarówno z przodu pojazdu, jak i z boku numerem linii i kierunkiem. Także z tyłu pojazdu widoczny jest numer linii którą ten pojazd aktualnie obsługuje.

Wyjątkiem od tej reguły są pozostali przewoźnicy – Trako oraz Polbus-PKS. W przypadku tego pierwszego można zrozumieć, że pojazdy tego przewoźnika nie są wyposażone w wyświetlacze zewnętrzne a jedynie w tradycyjną “deskę” z lakonicznie opisanym kierunkiem jazdy i nierzadko wprowadzającym pasażerów w błąd. W przypadku pojazdów Polbus-PKS sprawa jest mniej zrozumiała – wszystkie autobusy tego przewoźnika, które wyjeżdżają na linie 150L/P, 151 i 158 posiadają komplet wyświetlaczy zewnętrznych – jest to spowodowane tym, że autobusy te – Solarisy Urbino 12 niegdyś obsługiwały linie strefowe 900L, 900P i 910 i zgodnie z ówczesnymi warunkami przetargu, musiały być one wykorzystywane. Niestety teraz, zamiast tego, wykorzystuje się równie lakoniczną informację pasażerską w postaci deski z wypisanym numerem linii i kierunkiem jazdy, podczas gdy z boku pojazdu i z tyłu pasażer nie ma szans się dowiedzieć na jakiej konkretnej linii dany pojazd się porusza.

10.01.2014, Wnętrze Solarisa 01465. 07.01.2013, Wrocław ul. Dobroszycka. No i dowozówki wystartowały. 15.10.2013 |Wrocław Psie Pole| SA134-004 zaraz wjedzie w linię 326 jako popołudniowy pociąg osobowy do Trzebnicy.

Ostatnią sprawą jest wyposażenie pojazdów obsługujących linie dowozowe do stacji Psie Pole. Otóż popełniono tutaj karygodny błąd, nie wymagając montażu w tych autobusach mobilnych biletomatów Mennicy Polskiej. Obecnie można na bilecie czasowym od całodobowego w górę, podróżować pociągiem po Wrocławiu, należy go jednak wcześniej skasować w autobusie lub w tramwaju. Niestety w przypadku linii dowozowych, potencjalni pasażerowie nie mają szans na zakup takiego biletu już w autobusie. Mogą go jedynie zalegalizować. Powoduje to kolejną konsternację, gdyż od wielu miesięcy mówiło się, że w autobusie i w tramwaju można kupić bilet w mobilnym biletomacie. Jego brak w najbardziej oczywistym przykładzie zastosowania tego rozwiązania powoduje, że linie te w obecnym kształcie i przy ich jakości obsługi wymienionej powyżej, powodują, że potencjał tych linii zostaje zmarnowany. Dodając do tego mizerną częstotliwość kursów – i mamy mizerną frekwencję na kursach.

Wobec powyższego, apelujemy o zwiększenie kontroli przewoźników obsługujących te linie szczególnie pod kątem omijania przystanków pośrednich, oznakowania autobusów, oraz punktualności, oraz o decyzję o wymogu montażu mobilnych biletomatów we wszystkich pojazdach obsługujących linie dowozowe do stacji Wrocław Psie Pole.

W perspektywie planowanego „przejścia” z fazy eksperymentu do fazy planowego kursowania linii dowozowych można też wprowadzić pewne zmiany, dzięki którym linie dowozowe mogłyby być uruchamiane w ramach komunikacji strefowej gminy Długołęka w celu ograniczenia kosztów. Pomysł ten opisany został na łamach portalu Transportnews pod następującym linkiem: link

 

Podpisano:

Przemysław Kędzierski
Portal www.Transportnews.TK

Do wiadomości:

1.
Wydział Transportu
ul. G. Zapolskiej 2
50-032 Wrocław

2.
MPK Wrocław
50-316 Wrocław
ul. B. Prusa 75-79

 

Powyższy list został także opublikowany na portalu www.transportnews.tk

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter