Stawki przewozowe MPK Wrocław w latach 2015-2017

Poniżej przedstawiamy dokumentację ilości kilometrów, jakie miejski przewoźnik otrzymał do wykonania w latach 2015-2017 na zlecenie Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wysokość stawek jednostkowych wozokilometra w komunikacji autobusowej wynoszą (ceny w zł brutto):

Rok MPK Sp. z o.o. Michalczewski Sp. z o.o.
Solo Przegub Opłata stała Solo Przegub midi
2015 5,55 6,94 3 742 000 7,32 8,97 6,78
2016 5,00 6,64 3 640 680 7,32 8,97 6,78
2016 Zmiana stawek od 1.05.2016r. 7,32 8,86 6,69
2017 5,21 6,58 3 973 000 7,23 8,86 6,69

Wielkość pracy eksploatacyjnej w autobusach wykonywanej przez MPK Sp. z o.o. wyrażone w wozokilometrach wynoszą:

Rok Solo Przegub Midi Razem
2015 12 571 822,52 11 139 637,72 181 635,48 23 893 095,72
2016 12 362 122,51 11 274 787,73 309 868,47 23 946 778,71
2017 12 586 916,35 11 176 213,16 455 172,74 24 218 302,25
  • Autobus solo – długość ok. 12 m
  • Autobus przegubowy – długość ok. 18 m
  • Autobus midi – długość ok. 9m

Stawki oraz wielkość pracy przewozowej dla autobusów o długość ok. 14,5 m zawierają się w danych dotyczących autobusów przegubowych. Stawki pracy przewozowej autobusu Mercedes Citaro K (#4005) zawierają się w danych dotyczących autobusów solo.

Średnia prędkość eksploatacyjna wynosiła (dane z grudnia danego roku):

  • rok 2015 – 16,7 km/h
  • rok 2016 – 16,5 km/h
  • rok 2017 – 16,7 km/h

Dokument udostępniony przez Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia jako część dokumentu WTR-ZT.1431.1.2018.AT opublikowanego w dniu 2 lutego 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter