Stawki przewozowe MPK Wrocław za rok 2013

10.11.2013, Wrocław ul. Irkucka. 128 na zmienionej trasie.Poniżej przedstawiamy dokumentację wskazania do realizacji Zadania Przewozowego MPK z 28 grudnia 2012r. w której zawarto ilość km, jakie miejski przewoźnik otrzymał do wykonania w roku 2013 na zlecenie Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wskazanie do realizacji nr 1/2013 z dnia 28 grudnia 2012r.
dotyczące przekazania do realizacji Zadania Przewozowego

1. Miasto przekazuje Przewoźnikowi do realizacji, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Zadania Przewozowe służące zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkańców Wrocławia, a dotyczące lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie przewozu osób lub bagażu w miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej.

2. Realizując przekazane Zadania Przewozowe Przewoźnik zobowiązany jest do jego wykonania w stałym i okresowym układzie linii.

2) 22 600 000 wozokilometrów (km wykonanych danego typu autobusami MPK – przyp. aut.) w miejskiej komunikacji autobusowej, w tym:

Komunikacja liniowa:
– 11 200 000 wozokilometrów – autobus typu solo
– 11 000 000 wozokilometrów – autobus typu przegubowy

Komunikacja okresowa:
– 200 000 wozokilometrów – autobus typu solo
– 200 000 wozokilometrów – autobus typu przegubowy

W sytuacji, gdy zapłata należnego wynagrodzenia za usługi wykonane w miesiącu grudniu danego Roku Rozliczeniowego nastąpi w miesiącu styczniu roku następnego, na realizację Zadania Przewozowego zostaną zabezpieczone środki finansowe. (Jaka to kwota – tu trzeba poczekać do końca okresu rozliczeniowego, gdyż wciąż mamy okres obowiązywania aktualnej umowy – przyp. aut.

Miasto przekaże Przewoźnikowi Wynagrodzenie za wykonane Zadanie Przewozowe zgodnie z Umową i niniejszym wskazaniem.

Dla celów określenia wysokości Wynagrodzenia za wykonane Zadanie Przewozowe przyjęto następujące stawki, które wynikają z dokumentu “Kalkulacja Wynagrodzenia (rekompensaty) za Zadanie Przewozowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku”, który stanowi Załącznik do Zasad nr 4

Treść

Stawka brutto [zł]

Miesięczna opłata stała:

1) komunikacja tramwajowa

2) komunikacja autobusowa

3 061 000

Jeden wozokilometr w komunikacji autobusowej stałej i okresowej:

1) autobus typu P – typ przegubowy

2) autobus typu B – typ solo

1) 7,16

2) 5,66

Dokument udostępniony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu jako część dokumentu IR.FZ. 241-615/pn66_2013/TL/2013 opublikowanego w dniu 10 grudnia 2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej MPK Wrocław. Postępowanie przetargowe PN/66/2013 Dostawa w formie dzierżawy 45 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter