Linie strefowe

Zasady korzystania z biletów wrocławskiej komunikacji miejskiej na liniach strefowych

  1. Zasady korzystania z linii strefowych, których numery rozpoczynają się cyfrą „9…” regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym Przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.
  2. Okresowe bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej kodowane na Urbancard są honorowane na liniach strefowych, wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.
  3. Na bilecie okresowym imiennym na dwie dowolne linie (30-dniowym oraz semestralnym) jest możliwe zakodowanie numeru linii strefowej, z zastrzeżeniem, że bilet taki obowiązuje wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.
  4. Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK bilety czasowe honorowane są na liniach strefowych, wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.
  5. Autobusowe linie strefowe o numerach 900L i 900P traktowane są jako jedna linia, zatem na bilecie na dwie dowolne linie (30-dniowym lub semestralnym) należy zakodować numer linii „900”.
  6. Bilety jednorazowe według taryfy obowiązującej na liniach strefowych na terenie Wrocławia oraz danej gminy ościennej, można nabyć wyłącznie u kierowcy w pojeździe danego Przewoźnika.
  7. Bilety okresowe według taryfy obowiązującej na liniach strefowych na terenie Wrocławia oraz danej gminy ościennej, można nabyć wyłącznie w punktach sprzedaży danego Przewoźnika.
  8. Pasażerowie posiadający okresowe bilety międzygminne zakupione u Przewoźnika na daną linię „9xx”, mogą korzystać z autobusów linii „9xx” należących do innego Przewoźnika, lecz tylko w administracyjnych granicach Wrocławia.

Dla potrzeb kontroli muszą posiadać przy sobie paragon potwierdzający zakup biletu międzygminnego.

Ceny oraz punkty sprzedaży biletów okresowych obowiązujących na liniach strefowych

wrocławskie forum komunikacyjne

twitter