Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu Transportnews.eu przez Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem Danych Osobowych na stronach Transportnews jest jego twórca Przemysław Kędzierski, admin@transportnews.eu. Twórca portalu nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z:
– ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
– ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe w celu możliwości publikacji komentarzy pod artykułami opublikowanymi w portalu, oraz w celu możliwości publikacji tematów i postów na Forum Transportnews, oraz na Forum Rysunkowym.

5. Dostęp do danych osobowych mają:
– Administrator

6. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane używane przez system komentarzy Disqus, oraz skrypt forum internetowego phpbb3, a w szczególności są to:
– Nick
– Adres e-mail

7. Administrator Danych Osobowych może ponadto zbierać i przetwarzać w celu zestawienia wyników odwiedzin dane, takie jak:
– Adres IP
– system operacyjny
– typ przeglądarki
– rozdzielczość monitora
– nazwa hosta

8. Portal Transportnews.eu korzysta z plików „cookies” w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Reklamy wyświetlane na stronach Transportnews, NIE SĄ oparte na profilowaniu użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, poprawiania swoich danych osobowym za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Panelu użytkownika Forum Transportnews, Forum Modelarsko-Rysunkowego i Panelu użytkownika disqus. Użytkownik ma również prawo do usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail admin@transportnews.eu

10. Z wyłączeniem sytuacji prawem przewidzianych, dane Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim.

11. W odniesieniu do swoich danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia, które może wykonywać w sposób nieodpłatny i w dowolnym czasie:

a) Uzyskiwanie potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane oraz ewentualnie uzyskanie dostępu do tych danych osobowych;
b) Informowanie o źródle pochodzenia danych, celach i sposobach ich przetwarzania, a także o logice stosowanej przez automatyczne środki przetwarzania danych;
c) Aktualizowanie, poprawianie lub – na życzenie Użytkownika – integrowanie danych;
d) Usuwanie na żądanie, blokowanie lub zapewnianie anonimowości danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, ewentualnie przeciwstawianie się przetwarzaniu z prawnie uzasadnionych przyczyn;
e) Całkowite lub częściowe przeciwstawianie się przetwarzaniu danych do celów bezpośredniego marketingu realizowanego środkami automatycznymi lub tradycyjnymi;
f) Wycofywanie w dowolnym czasie zgody Użytkownika, co pozostanie bez wpływu na zgodny z prawem charakter przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Począwszy od 25 maja 2018 r., wraz z powyższymi uprawnieniami Użytkownicy będą mogli w dowolnym czasie wykonywać swoje uprawnienia, zmieniać informacje kontaktowe, powiadamiać Transportnews o zmianach i aktualizacjach danych, uzyskiwać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Transportnews, pisząc na adres e-mail: admin@transportnews.eu.

wrocławskie forum komunikacyjne

twitter