Podwyżka cen biletów od grudnia?

Bilety komunikacji miejskiej. fot. TransportnewsWładze Wrocławia chcą wprowadzić nową taryfę biletową komunikacji miejskiej. Ma być więcej ulg dla pasażerów, ale już bilety jednorazowe mają być droższe.

Bilety jednorazowe na linie normalne mają kosztować odpowiednio 3,40zł i 1,70zł ulgowe, zamiast jak do tej pory 3zł i 1,50zł ulgowe. Wciąż pozostanie droższy bilet na linie pospieszne i nocne, a ten kosztować będzie 3,60zł zamiast 3,20zł.

Lp. Rodzaj biletu Cena (w zł) Wzrost ceny
Normalny Ulgowy (w %, w porównaniu do obecnej)
Bilety jednorazowe:
1. Linie normalne oraz podmiejskie 3,40 1,70 13,334%
2. Linie pospieszne i nocne 3,60 1,80 12,5%

Niezmienione mają być ceny biletów czasowych i okresowych. Pojawić się mają nowe rodzaje biletów, m.in.:

Bilety okresowe czasowe:
15-minutowy
1. Wszystkie linie normalne i pospieszne 2,40 1,20
Bilety okresowe grupowe:
30-minutowy lub jednorazowy
1. Wszystkie linie normalne i pospieszne 36,00 18,00
Bilety okresowe imienne:
180-dniowy
1. Wszystkie linie normalne i pospieszne 420,00 240,00
Roczny
1. Wszystkie linie normalne i pospieszne 800,00 400,00

Zmienić się mają zasady funkcjonowania biletów semestralnych 4- i 5-miesięcznych. Teraz mają one określony sztywno czas obowiązywania (cztery lub pięć miesięcy, od 1 października lub 1 września). Po zmianie pasażer będzie mógł sam wybierać od którego dnia będzie ważny taki bilet. Zlikwidowany zostanie bilet na bagaż i przewóz zwierząt.

Bezpłatne przejazdy uzyskają następujące osoby:

  • uczniowie wraz z nauczycielami oraz opiekunami w ramach programów miejskich,
  • dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły siódmy rok życia,
  • wychowankowie ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych wraz z nauczycielami/wychowawcami w ramach zajęć,
  • honorowi Dawcy Przeszczepów,
  • wszyscy w ramach obchodów Światowych Dni: Książki i Praw Autorskich oraz Walki z Analfabetyzmem,
  • uczestnicy maratonu i półmaratonu współorganizowanego przez Gminę w dniu zawodów.

Do grupy osób uprawnionych do przejazdu na biletach ulgowych dołączyć mają też osoby ze świadczeniami przedemerytalnymi.

Projekt uchwały zakładającej te zmiany ma być głosowany przez Radę Miejską na sesji wrześniowej. Na stronach internetowych miasta Wrocławia czytamy:

Władzom Wrocławia zależy na tym, aby coraz więcej osób podróżowała komunikacją miejską, dlatego szykuje więcej ulg dla pasażerów oraz bardziej przyjazną taryfę biletową. Priorytetem mają być bilety okresowe.

Po statystykach widać, że roczna liczba przewiezionych pasażerów przekracza już 200 milionów. W 2012 roku było ich 186 mln. Spada ciągle również liczba wezwań wypisywanych przez kontrolerów za jazdę na gapę. Jeździmy chętniej i coraz rzadziej bez biletu. Żeby podtrzymać tę tendencję i namówić np. kierowców do przesiadania się do komunikacji miejskiej powstał projekt nowej taryfy biletowej.

Zaiste piękny sposób rozumowania. Podnosimy ceny biletów, gdyż chcemy w ten sposób zachęcić więcej osób do podróży komunikacją miejską, tylko głupiec jest w stanie uwierzyć, że takie działanie przyciągnie nowych pasażerów, oraz przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego. W wielu miastach (np. w Żorach, a nawet w Oleśnicy) postąpiono zupełnie inaczej niż we Wrocławiu – komunikacja miejska jest tam bezpłatna.

Można też postąpić jeszcze inaczej, o pomyśle wykorzystania programu lojalnościowego dla stałych pasażerów pisaliśmy już na łamach Transportnews. Bardzo podobny system funkcjonuje już w Poznaniu w ramach Programu Premiowego PEKA (https://www.peka.poznan.pl/web/portal/system-peka), i w Lublinie (BusBonus).

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter