Rodziny wielodzietne ze zniżką na bilet

30.08.2014, Wrocław ul. Bora-Komorowskiego. Volvo na linii D.Od środy 13 stycznia rodziny wielodzietnie korzystające z programu “Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej” mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w granicach Wrocławia.

Uczestnicy tego programu za okazaniem Karty Rodzina Plus, mogą podróżować bezpłatnie autobusami (także linii strefowych 9xx na całej trasie przejazdu, także poza miastem), tramwajami, a także – ze względu na porozumienie taryfowe z UrbanCard, także pociągami osobowymi Kolei Dolnośląskich i pociągami Regio Przewozów Regionalnych między stacjami znajdującymi się w granicach administracyjnych Wrocławia (nazwy przystanków i stacji z przedrostkiem “Wrocław”).

Opiekunowie prawni i rodzice mają takie przywileje w soboty, niedziele i święta, natomiast dla dzieci w wieku od 4 do 24 roku życia (pod warunkiem, że się uczą) we wszystkie dni tygodnia.

Warunkiem jest posiadanie Karty Rodzina Plus, którą otrzymują rodziny wielodzietnie korzystające z programu “Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej”, oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, lub paszport).

 

Do Programu „Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej” można przystąpić w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, ul. Strzegomską 6 pok. 26 (parter), w poniedziałek, środę i piątek, w godz. 8.00 – 15.00, we wtorek w godz. 11.00 – 15.00, w czwartek w godz.9.00 – 17.00.

Tel./fax (071) 78 23 595, 78 23 594; e-mail: Wiesława Gdeczyk – koordynator programu wieslawa.gdeczyk@mops.wroclaw.pl, centrum.psr@mops.wroclaw.pl

Wymagane dokumenty :

dowody osobiste rodziców/opiekunów prawnych, akty urodzenia dzieci do wglądu, PESELE dzieci, zaświadczenie, aktualną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka – stosowny dokument potwierdzający fakt umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter